Wydział Nauk Społecznych

Tok studiów

Administracja

POBIERZ Podanie o przesunięcie terminu złożenia pracy dyplomowej
POBIERZ Terminy złożenia dokumentów do egzaminu dyplomowego
POBIERZ Strona tytułowa licencjackiej pracy dyplomowej
POBIERZ Karta obiegowa
POBIERZ Oświadczenie do pracy dyplomowej
POBIERZ Zasady pisania pracy dyplomowej
POBIERZ Pytania na egzamin dyplomowy

Bezpieczeństwo narodowe

POBIERZ Podanie o przesunięcie terminu obrony pracy dyplomowej
POBIERZ Terminy złożenia dokumentów do egzaminu dyplomowego – studia I stopnia
POBIERZ Terminy złożenia dokumentów do egzaminu dyplomowego – studia II stopnia
POBIERZ Strona tytułowa licencjackiej pracy dyplomowej
POBIERZ Strona tytułowa magisterskiej pracy dyplomowej
POBIERZ Karta obiegowa
POBIERZ Oświadczenie do pracy dyplomowej
POBIERZ Zasady pisania pracy dyplomowej
POBIERZ Bezpieczeństwo narodowe I st. – pytania na egzamin dyplomowy
POBIERZ Bezpieczeństwo narodowe II st. – pytania na egzamin dyplomowy

Pedagogika

POBIERZ Terminy złożenia dokumentów do egzaminu dyplomowego – studia I stopnia
POBIERZ Terminy złożenia dokumentów do egzaminu dyplomowego – studia II stopnia
POBIERZ Podanie o przesunięcie terminu obrony pracy
POBIERZ Strona tytułowa pracy dyplomowej I stopień
POBIERZ Strona tytułowa pracy dyplomowej II stopień
POBIERZ Karta obiegowa
POBIERZ Oświadczenie do pracy dyplomowej
POBIERZ Zasady pisania pracy dyplomowej

POBIERZ Pytania ogólne, pedagogika II stopień
POBIERZ Pytania, POW, II stopień
POBIERZ Pytania, PRzEPR, II stopień 
POBIERZ Pytania, Resocjalizacja dorosłych, II stopień


POBIERZ Karta okresowych osiągnięć studenta
POBIERZ Duplikat legitymacji
POBIERZ Podanie o fakturę
POBIERZ Podanie o indywidualną organizację studiów
POBIERZ Tabela do IOS
POBIERZ Podanie o powtarzanie semestru
POBIERZ Podanie o przyjęcie poza rekrutacją
POBIERZ Podanie o urlop dziekański
POBIERZ Podanie o wydanie dyplomu w języku angielskim
POBIERZ Podanie o wznowienie
POBIERZ Powtarzanie przedmiotu
POBIERZ Prośba o zgodę na udostępnienie materiałów / przeprowadzenie ankiety
POBIERZ Prośba o zgodę na przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej
POBIERZ Przesłanie dokumentów
POBIERZ Termin złożenia indeksu
POBIERZ Wniosek o rezygnację
POBIERZ Zmiana danych osobowych
POBIERZ Zmiana promotora
POBIERZ Zwrot nadpłaty czesnego
POBIERZ Podanie o zaliczenie praktyk

 

STUDENT

KUJAWSKA SZKOŁA WYŻSZA
WE WŁOCŁAWKU

Plac Wolności 1, 87-800 Włocławek

 

Godziny otwarcia rektoratu:

poniedziałek-czwartek 08.00-15.30
piątek 08.00-14.00

Ważne informacje:

KONTAKT

Biuro Rektora
Tel.: +48 660 713 891
Email: biurorektora@ksw.wloclawek.pl
ePUAP: /KSW_Wloclawek/SkrytkaESP

Zapisy na studia licencjackie i magisterskie
Tel. 660 714 884

Zapisy na studia podyplomowe
Tel. 660 716 709