Studia podyplomowe

Rekrutacja, dokumenty do pobrania

 Warunki przyjęcia na studia podyplomowe:

  • Złożenie kompletu dokumentów w Akademickim Centrum Kształcenia Podyplomowego we Włocławku w terminie do dnia 30 października 2024 r.
  • Opłata rekrutacyjna wynosi 100 zł.   
  • Ukończone studia wyższe, tj. posiadanie jednego z dyplomów: licencjata, inżyniera, magistra lub magistra inżyniera.
  • W przypadku cudzoziemców, wymagany jest dyplom ukończenia studiów wyższych w Polsce, albo dyplom ukończenia studiów wyższych za granicą, uznany lub nostryfikowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą (Dz. U. 2011 Nr 196, poz. 1168).
  • Na studiach podyplomowych pedagogicznych należy legitymować się ukończonym przygotowaniem pedagogicznym.

POBIERZ Podanie na studia podyplomowe
POBIERZ Podanie o 25% zniżkę w ramach programu „Dwie podyplomówki”

Wymagane dokumenty

  • podanie do JM Rektora o przyjęcie na studia podyplomowe (według wzoru Uczelni) do pobrania w Akademickim Centrum Kształcenia Podyplomowego we Włocławku lub do pobrania powyżej.
  • kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z kopią suplementu do dyplomu (oryginał do wglądu przy składaniu dokumentów),
  • okazanie dowodu osobistego podczas składania dokumentów
  • 1 aktualna fotografia, zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych, podpisane imieniem i nazwiskiem,
  • jeśli specjalność wymaga przygotowania pedagogicznego należy dostarczyć dokument potwierdzający posiadane przygotowanie pedagogiczne (np. świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, zaświadczenie o odbyciu kursu pedagogicznego, zaświadczenie z uczelni, akt mianowania, umowa o pracę – jeśli jasno z niej wynika, że osoba jest zatrudniona na stanowisku nauczyciela, suplement do dyplomu ukończenia studiów wyższych lub inne dokumenty potwierdzające posiadanie przygotowania pedagogicznego).

Składanie dokumentów:

Akademickie Centrum Kształcenia Podyplomowowego

ul. Okrzei 94 A, pok. nr 1
87-800 Włocławek
tel. 660 716 709
e-mail: ackp@ksw.wloclawek.pl

Godziny pracy:
Poniedziałek – 08.00 – 15.30
Wtorek – 08.00 – 15.30 
Środa – 08.00 – 15.30
Czwartek – 08.00 – 15.30
Piątek – 08.00 – 14.00

Numer konta bankowego:
Kujawsko-Dobrzyński Bank Spółdzielczy KDBS
87-800 Włocławek, ul. Żabia 6
57 9550 0003 2001 0070 4777 0001

OFERTA KSZTAŁCENIA

KUJAWSKA SZKOŁA WYŻSZA
WE WŁOCŁAWKU

Plac Wolności 1, 87-800 Włocławek

 

Godziny otwarcia rektoratu:

poniedziałek-czwartek 08.00-15.30
piątek 08.00-14.00

Ważne informacje:

KONTAKT

Biuro Rektora
Tel.: +48 660 713 891
Email: biurorektora@ksw.wloclawek.pl
ePUAP: /KSW_Wloclawek/SkrytkaESP

Zapisy na studia licencjackie i magisterskie
Tel. 660 714 884

Zapisy na studia podyplomowe
Tel. 660 716 709