Jednostki ogólnouczelniane

Akademickie Biuro Karier

Misja Biura Karier

Biuro Karier działające przy Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku zostało powołane, aby swoją działalnością służyć Studentom i Absolwentom KSW w poszukiwaniu ścieżki rozwoju zawodowego, a także by ułatwić odnalezienie zatrudnienia zgodnego z profilem wykształcenia i własnymi aspiracjami.

Zadania Biura Karier

Naszym Studentom i Absolwentom oferujemy:

  •  Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym, które mają służyć rozwojowi zawodowemu, a także pomóc w określeniu predyspozycji zawodowych, skonstruowaniu poprawnego CV i listu motywacyjnego.
  • Możliwość znalezienia ofert pracy, stażu i praktyk na miejscu, w Biurze Karier lub drogą e-mailową.
  • Udział w szkoleniach i warsztatach prowadzonych i oferowanych przez Biuro Karier.
  • Możliwość znalezienia informacji na temat dalszego rozwoju osobistego: kolejnych etapów kształcenia (studia uzupełniające, kursy, szkolenia).
  • Spotkania z pracodawcami podczas Targów Pracy i Dni Kariery.

Biura Karier (Careers Services) jako jednostki organizacyjne wyższych uczelni już od kilkudziesięciu lat istnieją w Wielkiej Brytanii i Irlandii oraz Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Australii. W większości krajów Europy Zachodniej i kilku Europy Środkowej (Polska, Rumunia i Węgry) powstały w latach 90-tych. Liczebny rozwój tych instytucji związany jest ściśle z funkcjonowaniem uczelni wyższych w warunkach gospodarki rynkowej, w szczególności zaś ze sposobem pozyskiwania funduszy na ich działalność.
Biura Karier świadczą usługi w zakresie wyboru drogi zawodowej przez studentów, prowadzą poradnictwo zawodowe, gromadzą oferty pracy, informacje o zawodach, pracodawcach i sytuacji na rynku pracy. Z pomocy Biur Karier przede wszystkim korzystają:

  • studenci i absolwenci, którzy chcą uzyskać poradę zawodową i informację o rynku pracy,
  • pracodawcy poszukujący najodpowiedniejszych kandydatów na praktyki i wolne miejsca pracy,
  • wyższe uczelnie weryfikujące strukturę i programy kształcenia dzięki danym uzyskiwanym za pośrednictwem Biur Karier.

Biuro Karier działające przy Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku zostało powołane decyzją ówczesnego Kanclerza dr. Pawła Churskiego i działa od 1 grudnia 2005 r.
Po dokonaniu wpisu do agencji zatrudnienia (nr 2049 i 2049/1b) Biuro Karier WSHE stało się agencją pośrednictwa pracy oraz agencją pośrednictwa pracy obywateli polskich do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych.
Od 10 stycznia 2006 roku, nasze Biuro Karier należy do Ogólnopolskiej Sieci Biur Karier.
Biuro Karier KSW posiada również status instytucji szkoleniowej (nr 2.04/001/00190/2005).

STUDENT

KUJAWSKA SZKOŁA WYŻSZA
WE WŁOCŁAWKU

Plac Wolności 1, 87-800 Włocławek

 

Godziny otwarcia rektoratu:

poniedziałek-czwartek 08.00-15.30
piątek 08.00-14.00

Ważne informacje:

KONTAKT

Biuro Rektora
Tel.: +48 660 713 891
Email: biurorektora@ksw.wloclawek.pl
ePUAP: /KSW_Wloclawek/SkrytkaESP

Zapisy na studia licencjackie i magisterskie
Tel. 660 714 884

Zapisy na studia podyplomowe
Tel. 660 716 709