Biuro Osób z Niepełnosprawnościami

Programy PFRON

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku informuje, że w roku bieżącym Gmina Miasto Włocławek ponownie przystąpiła do realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” (moduł I i moduł II).

Głównym celem programu jest:

· likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową (Moduł I),
· pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym (Moduł II).

Adresatami programu są mieszkańcy Miasta Włocławek posiadający orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym, umiarkowanym lub równoważnym, a także osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności w wieku do lat 18 lub w wieku aktywności zawodowej lub zatrudnione – mogą ubiegać się o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach modułu I w następujących obszarach:

OBSZAR A – likwidacja bariery transportowej:

zadanie nr 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,

zadanie nr 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,

OBSZAR B – likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym

zadanie nr 1- pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, zadanie nr 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

OBSZAR C – likwidacja barier w poruszaniu się:

zadanie nr 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

zadanie nr 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

zadanie nr 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (protezy co najmniej na III poziomie jakości),

zadanie nr 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny (co najmniej na III poziomie jakości),

OBSZAR D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej, a także w ramach MODUŁU II – dofinansowanie lub refundacja kosztów uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym,

1. Opłata za naukę (czesne),

2. Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia,

3. Dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – w przypadku osób mających wszczęty przewód doktorski, a nie są uczestnikami studiów doktoranckich.

Wnioski można składać do dnia 30 września 2014 r. w tym: wnioski w ramach modułu II można składać w dwóch terminach: do 30 marca 2014 r. i do 30 września 2014 r.

Uwaga: aby otrzymać pomoc finansową ze środków PFRON trzeba spełniać kryteria określone w programie „Aktywny samorząd”.

Druki wniosków, są do pobrania w MOPR – Dziale Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych, przy ulicy Ogniowej 8/10 (pok.nr 10), tel.54/411-17-60 wew.26, a także na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem: www.bip.mopr.wloclawek.pl – zakładka „Karty usług” Aktywny samorząd.

Karta usługi ON 15 Programu „Aktywny Samorząd” dostępna jest TUTAJ

Wzory wniosków do pobrania dostępne są TUTAJ

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej www.pfron.org.pl

STUDENT

KUJAWSKA SZKOŁA WYŻSZA
WE WŁOCŁAWKU

Plac Wolności 1, 87-800 Włocławek

 

Godziny otwarcia rektoratu:

poniedziałek-czwartek 08.00-15.30
piątek 08.00-14.00

Ważne informacje:

KONTAKT

Biuro Rektora
Tel.: +48 660 713 891
Email: biurorektora@ksw.wloclawek.pl
ePUAP: /KSW_Wloclawek/SkrytkaESP

Zapisy na studia licencjackie i magisterskie
Tel. 660 714 884

Zapisy na studia podyplomowe
Tel. 660 716 709