Koło Naukowe Zdrowia Publicznego

Działalność

Główne cele działania Koła Naukowego to przede wszystkim:

 • współuczestnictwo w pracach naukowo-badawczych prowadzonych na Wydziale Nauk o Zdrowiu
 • uczestnictwo w sympozjach oraz konferencjach naukowych
 • promocja kierunku pielęgniarstwo, fizjoterapia oraz kierunku dietetyka
 • samokształcenie studentów w zakresie pielęgniarstwa, fizjoterapii, dietetyki, nauk o zdrowiu i pokrewnych
 • organizowanie spotkań i wykładów z zakresu działalności Koła.

 

Rok Akademicki 2022-2023

I.

14.09.2022 roku w Ciechocinku odbyła się konferencja naukowo-szkoleniowa pt.: „Dbam o zdrowie”. W wydarzeniu czynny udział brały: Anna Łęgowska oraz Sylwia Szczepańska. Studentki dokonywały pomiaru podstawowych parametrów życiowych, a także prowadziły edukację.

II.

W dniu  23 grudnia 2022 r. członkowie Studenckiego Koła Naukowego Zdrowia Publicznego: Anna Drzycimska, Joanna Dziedzic, Agnieszka Kujawa, Urszula Kęska  zorganizowały spotkanie wigilijne dla pacjentów Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego  w  Aleksandrowie Kujawskim.

III.

W dniu  20 stycznia 2022 r. członkowie Studenckiego Koła Naukowego Zdrowia Publicznego:  Marzena Kopaczyk, Aleksandra Kowalczuk, Joanna Grzesikowska  złożyły życzenia  z okazji Dnia Babci i z okazji Dnia Dziadka pacjentom Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego  w  Aleksandrowie Kujawskim oraz obdarowały podopiecznych symbolicznymi upominkami.  

IV.

02.06.2023 roku w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku odbyła się II Ogólnopolska  Konferencja  Kół  Naukowych i Organizacji  Studenckich pt.: „Wezwania współczesnego świata”.

W konferencji czynny udział brały studentki:

1.      Anna łęgowska z prezentacją studium przypadku na temat: Edukacja rodziny w sprawowaniu opieki nad osobą chorującą   na Parkinsona w warunkach domowych.

2.      Sylwia Szczepańska z prezentacją studium przypadku na temat: Rola pielęgniarki w opiece na seniorem z demencją w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym.

Rok Akademicki 2021-2022

I.
Nakładem Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku jesienią 2021 roku ukazał się XV Tom Debiutów Naukowych pt.: „Mój dyżur w czasie pandemii”. W publikacji zapisane zostały doświadczenia personelu pielęgniarskiego zmagającego się z nowymi wyzwaniami jakie wniosła pandemia Covid-19. Tom zawiera artykuły składające się z dwóch części: ”Mój dyżur w czasie pandemii” oraz „Rok pracy w pandemii”.
Także członkowie Studenckiego Koła Naukowego: Ziółkowska Małgorzata, Wolska Beata, Kucharewicz Anna, Kowalska Wiesława, Filipiak-Nowaczyk Aneta opisali w nim swoje przeżycia oraz emocje.

II.
30.03.2022 roku w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku odbyła się OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA KÓŁ NAUKOWYCH I ORGANIZACJI STUDENCKICH – WEZWANIA WSPÓŁCZESNEGO ŚWIATA.
W konferencji czynny udział brali:
1. Domańska Katarzyna: Stres związany z wykonywaną pracą wśród pielęgniarek onkologicznych.
2. Wojtasik Andżelika: wiedza rodziców na temat zalecanych i obowiązkowych szczepień ochronnych.

III.
21.04.2022 roku w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku – Instytut Pedagogiki odbyła się VII KOFNFERENCJA STUDENCKA – AKTYWNOŚĆ NAUKOWA I SPOŁECZNO-KULTUROWA STUDENTÓW.
W konferencji czynny udział:
1. Wróblewska Sylwia: Wiedza i odbiór społeczny transplantologii wśród mieszkańców Włocławka.
2. Stolcman Cezary: Zachowania Młodych kibiców w świetle współczesnych badań pedagogicznych.

IV.
12.05.2022 roku w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku odbyła się
VII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA INTERDYSCYPLINARNOŚĆ DZIAŁAŃ WOBEC PACJENTA PRZEWLEKLE CHOREGO – ASPEKTY KLINICZNE, ETYCZNE I PRAWNE, OBCHODY MIĘDZYNARODOWEGO DNIA PIELĘGNIARKI ORAZ KRAJOWEGO DNIA POŁOŻNEJ.
W konferencji czynny udział:
1. Jankowska Martyna: Rola pielęgniarki w opiece nad pacjentem z przewlekłą niewydolnością nerek w trakcie zabiegu hemodializy – studium przypadku.
2. Czyżewska Katarzyna: Opieka pielęgniarska chorego z Zespołem Guillaina Barrègo.

 

Rok akademicki 2020-2021

W dniu  21 grudnia 2020 r. członkowie Studenckiego Koła Naukowego Zdrowia Publicznego Sylwia Wróblewska, Natalia Szejna i Ewelina Zielińska,  zorganizowały spotkanie wigilijne dla pacjentów Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego  w  Aleksandrowie Kujawskim.

W dniu  22 stycznia 2020 r. członkowie Studenckiego Koła Naukowego Zdrowia Publicznego Ewelina Zielińska, Agata Wróblewska, Sylwia Wróblewska złożyły życzenia  z okazji dnia Babci i z okazji Dnia Dziadka pacjentów Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego  w  Aleksandrowie Kujawskim oraz obdarowały podopiecznych symbolicznymi upominkami.  

 

Rok akademicki 2019-2020

W dniu  20 grudnia 2019 r. członkowie Studenckiego Koła Naukowego Zdrowia Publicznego Ewelina Zielińska, Beata Orzechowska, Sławomir Milewski, Agata Wróblewska zorganizowali spotkanie wigilijne dla pacjentów Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego oraz Oddziału Psychiatrycznego w Szpitalu Powiatowym w  Aleksandrowie Kujawskim.

W dniu 19 stycznia  2020 r. studenci  Koła Naukowego Zdrowia Publicznego brali udział w III NIEDZIELI  ZDROWIA pod hasłem „Udar Mózgu – co warto wiedzieć dla zdrowia i życia”.  Projekt składał się z dwóch części wykładowej i praktycznej.                             

Z wykładami zaprezentowali się studenci:

 • Natalia Szejna:  Analiza wiedzy pacjentów na temat udaru niedokrwiennego mózgu.
 • Sylwia Wróblewska: Wpływ opieki pielęgniarskiej na aktywizację chorych z udarem mózgu.

W części praktycznej:

 • Iwona Bachman, Beata Wróblewska, Ewa Kowalska, Lidia Giza.

Studentki Koła Naukowego Sylwia Wróblewska, Natalia Szejna  oraz Ewelina Zielińska brały  udział w  organizacji   sesji Studenckich Kół Naukowych    I Krajowej Konferencji Naukowej pt.: „Nowoczesne spojrzenie na opiekę, leczenie    i rewitalizację osób w wieku podeszłym”. Konferencja zaplanowana na 14 maja 2020 r.   Z powodu pandemii konferencja została odwołana i przeniesiona na inny termin.

 

Rok akademicki 2018-2019

W ramach działalności naukowej członkowie Studenckiego Koła Naukowego Zdrowia Publicznego czynnie uczestniczyli w konferencjach szkoleniowo-naukowych:

 1. XIX Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej pt. „Zaburzenia poznawcze u osób starszych wyzwaniem dla zespołu terapeutycznego” w dniu 12.04.2019 r., organizowanej przez  Państwową Wyższą Szkołę Zawodowa w Ciechanowie.
 • Aleksandra Kwiatkowska, Beata Małecka, Klaudia Harbart: Rola opiekunów w opiece nad pacjentem z chorobą Alzheimera.
 • Sylwia Morawska, Renata Ostrowska, dr n. med. Beata Małecka, dr Wioletta Wojciechowska, Wioletta Budzich: Ocena jakości życia chorych na stwardnienie rozsiane.
 • Sylwia Morawska, Renata Ostrowska, dr n. med. Beata Małecka, dr Wioletta Wojciechowska, Sylwia Pijankowska: Ocena wiedzy pacjentów na temat samoopieki po udarze niedokrwiennym mózgu.

 

 1. V   Konferencji Studenckiej  pt. „Ryzykowne zachowania młodzieży” w dniu 13 maja 2019 r., organizowanej przez Opiekunów i Studenckie Koło Naukowe  Pedagogów „Persona” Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku. 
 • Ewa Ryniec- Rozpędowska: Świadomość rodziców wobec zagrożeń dzieci w Internecie.

 

 1. W ramach działalności naukowej członkowie Studenckiego Koła Naukowego Zdrowia Publicznego zorganizowali w dniu 6 kwietnia 2019 r. w Kujawskiej Szkole Wyższej panel dyskusyjny  pt. „Granice uporczywej terapii”. Projekt zawierał tematy:
 • Anna Smolińska: Terapia daremna w teorii i praktyce.
 • Iwona Kaczanowska:  Granice uporczywej terapii – dylematy etyczne i poczucie     
 • odpowiedzialności w pracy pielęgniarki.
 • Aneta Filipiak-Nowaczyk: Uporczywa terapia. Kiedy leczenie staje się uporczywą terapią,  i kiedy należy je przerwać, czy mamy do tego prawo.
 • Monika Płoska: Dylematy etyczne u kresu życia w Opiece Paliatywnej.
 • Beata Sobieszczyk: Zasady etycznego postępowania w perinatalnej opiece paliatywnej.
 • Barbara Nowak:  Ból i cierpienie, a godność i prawa dziecka chorego w aspekcie  uporczywej terapii.  

 

W dniu  20 maca  2019 r. członkowie Studenckiego Koła Naukowego Zdrowia Publicznego Beata Orzechowska  i Małgorzata Szałyga w ramach ogólnopolskiego programu  „Dni Przedsiębiorczości” gościli  na oddziale rehabilitacji  Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim uczniów Liceum Ogólnokształcącego Towarzystwa Salezjanów w Aleksandrowie Kujawskim. Wizytująca oddział młodzież miała okazje uzyskać informacje na temat wykształcenia, umiejętności oraz predyspozycji niezbędnych do wykonywania zawody fizjoterapeuty,  a także zweryfikować swoje wyobrażenia z rzeczywistością.

 

W dniu 12 maja 2019 r. studenci  Koła Naukowego Zdrowia Publicznego brali czynny udział w I NIEDZIELI  ZDROWIA pod hasłem „Pacjent XXI wieku – świadomy, bezpieczny, zaangażowany”. Projekt zorganizowany przez Dyrektora Instytutu Nauk o Zdrowiu dr Wiolettę Wojciechowską składał się z dwóch części wykładowej i praktycznej. Z wykładami zaprezentowali się studenci:

 • Czynniki ryzyka rozwoju depresji: Beata Orzechowska, Sławomir Milewski.
 • Urazy i wypadki:  Aneta Filipiak-Nowaczyk,  Aleksandra  Kwiatkowska.

W części praktycznej:

 • Beata Faligowska, Beata Wróblewska, Ewa Kowalska, Lidia Giza.

 

W maju 2019 roku ukazały się Debiuty Naukowe  KSW  Tom VIII, w których  członkini Studenckiego Koła Naukowego Zdrowia Publicznego Ewa Ryniec- Rozpędowska, miała swoją publikacje pt. „Świadomość rodziców wobec zagrożeń dzieci  w Internecie”.

 

Rok akademicki 2017-2018

W ramach działalności naukowej członkowie Studenckiego Koła Naukowego czynnie uczestniczyli w konferencjach szkoleniowo-naukowych:

 1. VIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Studenci i ich aktywność w badaniach naukowych” w dniu 5 kwietnia 2018 r., organizowanej przez Studenckie Koło Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku.
 • Wpływ opieki pielęgniarki środowiskowej na funkcjonowanie pacjentów w wieku podeszłym: Grabska Lidia, Harbart Klaudia, Małecka Beata, Dziurla Irina
 1. XVIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej pt. „Mózg – umysł – uczenie się” w dniu 20.04.2018 r., organizowanej przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodowa w Ciechanowie.
 • Postawy społeczeństwa wobec osób cierpiących na schizofrenię oraz ich wiedza na temat choroby: Małgorzata Kosuda, Beata Małecka, Katarzyna Kaczmarek.
 • Rola pielęgniarki w opiece nad pacjentką z bulimią: Justyna Krajewska, Beata Małecka, Barbara Wiśniewska.
 • Postawy społeczeństwa wobec osób z chorobą Alzheimera: Mateusz Pargólski, Beata Małecka, Magdalena Kaźmierczak.
 1. III Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. „Wyzwania i perspektywy rozwoju opieki długoterminowej – interdyscyplinarność działań wobec pacjenta przewlekle chorego” w dniu 11 kwietnia 2018 r., organizowanej przez Państwową Wyższa Szkołę Zawodową we Włocławku.
 • Wykorzystanie ICNP w opiece pielęgniarskiej nad pacjentem z wyłonioną stomią jelitową – studium przypadku: Karolina Harabasz
 • Rola pielęgniarki w przygotowaniu pacjenta do samoopieki i samopielęgnacji w przebiegu reumatoidalnego zapalenia stawów – studium przypadku: Aleksandra Ziółkowska

 

W ramach działalności naukowej członkowie Studenckiego Koła Naukowego zorganizowali
w dniu 21 kwietnia 2018 r. w Kujawskiej Szkole Wyższej panel dyskusyjny pt. „Rozmowa              z chorym i jego rodziną o niepomyślnym rokowaniu”. Projekt zawierał tematy:

 • Kształtowanie umiejętności i wrażliwości pracownika – pielęgniarki w opiece paliatywnej: Beata Kamińska
 • Przygotowanie zespołu terapeutycznego do rozmowy o niepomyślnym rokowaniu z pacjentem i jego rodziną – udział pielęgniarki: Iwona Kaczanowska
 • Rola pielęgniarki w przygotowaniu dziecka i jego najbliższych do rozmowy o niepomyślnym rokowaniu: Beata Sobieszczyk
 • Komunikacja z chorym o niepomyślnym rokowaniu: Monika Płoska
 • Rozmowa z chorym u kresu jego życia: Robert Foss
 • Przekazywanie trudnych informacji – ludzkie oblicze prawdy: Barbara Nowak
 • Pomoc u kresu życia: Anna Wojciechowska
 • Choroba nieuleczalna – jedna z najtrudniejszych sytuacji w życiu człowieka: Ewelina Marcinkowska – Foss

 

W dniach 12-13 kwietnia 2018 r. członkowie Studenckiego Koła Naukowego Patrycja Wojciechowska, Ania Maćkiewicz i Adrian Dykowski w ramach działalności Koła zapewnili opiekę medyczną w Lipnie podczas Ogólnopolskiego Turnieju Klas Mundurowych o Miecz Króla Kazimierza Wielkiego – Złotopole 2018.

 

Rok akademicki 2016-2017

 1. Seminarium naukowo-szkoleniowe „Ruch a zdrowie” 10 czerwiec 2017 – prezentacje studentów kierunku fizjoterapia wykonane pod kierunkiem dr Marii Posłusznej-Owcarz
 • Empatia w fizjoterapii – Dorota Dobrowolską, Katarzyna Zasada, Daria Borkowska, Agnieszka Centkowska
 • Efektywna komunikacja fizjoterapeuty z pacjentem – Aleksander Jóźwiak, Magdalena Różycka, Kamil Głowacki
 • Stres w zawodzie fizjoterapeuty – Kinga Przybyt, Paulina Grzybowska, Paulina Opalewska, Katarzyna Zawadzka
 • Wspierająca rola fizjoterapeuty wobec osób przewlekle chorych i niepełnosprawnych – Jakub Matysiak, Szymon Rybicki, Aleksander Kondracki
 1. W ramach działalności naukowej członkowie Koła Naukowego czynnie uczestniczyli w XVII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej pt. „Stany zagrożenia zdrowia i życia – wyzwaniem dla medycyny i edukacji” w dniu 21.04.2017 roku                           w Ciechanowie. Brali także udział w organizowanych na konferencji warsztatach szkoleniowych o tematyce:
 • Badanie przedmiotowe pacjenta
 • Stany nagłe w cukrzycy
 • Interwencja kryzysowa w stanach zagrożenia życia

W ramach sesji plakatowej zaprezentowali 4 prace:

 • Wiedza osób starszych na temat badań profilaktycznych: Kosuda M., Kwiatkowska A., Stempniak J.
 • Styl życia pielęgniarek: Kosuda M., Posłuszna-Owcarz M.
 • Pielęgniarka jako edukator: Kosuda M., Kwiatkowska A.
 • Poród przedwczesny jako stan zagrożenia życia noworodka. Zasady opieki i pielęgnacji: Wiśniewska B., Ciarkowska J., Malinowska J., Małecka B., Posłuszna-Owcarz M.

 

STUDENT

KUJAWSKA SZKOŁA WYŻSZA
WE WŁOCŁAWKU

Plac Wolności 1, 87-800 Włocławek

 

Godziny otwarcia rektoratu:

poniedziałek-czwartek 08.00-15.30
piątek 08.00-14.00

Ważne informacje:

KONTAKT

Biuro Rektora
Tel.: +48 660 713 891
Email: biurorektora@ksw.wloclawek.pl
ePUAP: /KSW_Wloclawek/SkrytkaESP

Zapisy na studia licencjackie i magisterskie
Tel. 660 714 884

Zapisy na studia podyplomowe
Tel. 660 716 709