Rodzaje stypendiów

Zapomogi

Wyciąg z Regulaminu świadczeń pomocy materialnej dla studentów Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku dotyczący zapomóg

§ 11

1. Prawo do ubiegania się o zapomogę ma student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej, w wymienionych poniżej przypadkach:
1) nieszczęśliwy wypadek, potwierdzony poprzez przedstawienie oryginalnego zaświadczenia od lekarza specjalisty z danej dziedziny medycyny;
2) nagłe pogorszenie stanu zdrowia, potwierdzone przez oryginalne zaświadczenie od lekarza specjalisty z danej dziedziny medycyny, o nagłym pogorszeniu stanu zdrowia;
3) śmierć najbliższego członka rodziny;
4) szkoda materialna wynikająca z kradzieży lub innego przestępstwa, potwierdzona przez policję;
5) strat materialnych spowodowanych klęską żywiołową (np. pożarem, powodzią), potwierdzona przez odpowiedni organ samorządowy;
6) zachorowanie na COVID-19, potwierdzone zaświadczeniem o pobycie w szpitalu lub w izolacji wydane przez Państwową Inspekcję Sanitarną oraz zaświadczenie o pozytywnym wyniku testu na SARS-Cov-2.

2. Zapomoga nie przysługuje w przypadku utraty pracy, z wyjątkiem jej utraty przez studenta spowodowanej ograniczeniami w funkcjonowaniu zakładów pracy związanymi z sytuacją zagrożenia epidemicznego spowodowanego COVID-19.

3. Wniosek o przyznanie zapomogi – Załącznik nr 4 można składać w trakcie trwania roku akademickiego.

4. Student może otrzymać zapomogę, o której mowa w ust. 1, maksymalnie dwa razy w roku akademickim.

 

Bliższych informacji udziela:

Dział Dydaktyki KSW we Włocławku
Collegium Novum
ul. Okrzei 94A, pokój 3
87-800 Włocławek
tel.: 660 – 717 – 051
e-mail: pomocmaterialna@ksw.wloclawek.pl

Godziny pracy:

poniedziałek – piątek w godz. 8.00 – 15.00
sobota w godz. 8.00 – 14.00 (w czasie zjazdów)

 

STUDENT

KUJAWSKA SZKOŁA WYŻSZA
WE WŁOCŁAWKU

Plac Wolności 1, 87-800 Włocławek

 

Godziny otwarcia rektoratu:

poniedziałek-czwartek 08.00-15.30
piątek 08.00-14.00

Ważne informacje:

KONTAKT

Biuro Rektora
Tel.: +48 660 713 891
Email: biurorektora@ksw.wloclawek.pl
ePUAP: /KSW_Wloclawek/SkrytkaESP

Zapisy na studia licencjackie i magisterskie
Tel. 660 714 884

Zapisy na studia podyplomowe
Tel. 660 716 709