Studium wychowania fizycznego

Dydaktyka

Cele: 1. Wszechstronny rozwój organizmu, korygowanie wad postawy oraz przekazanie podstawowych wiadomości i umiejętności, umożliwiających samokontrolę, samoocenę oraz samodzielne podejmowanie działań w celu doskonalenia funkcjonowania organizmu. 2. Roz …

Cele:

1. Wszechstronny rozwój organizmu, korygowanie wad postawy oraz przekazanie podstawowych wiadomości i umiejętności, umożliwiających samokontrolę, samoocenę oraz samodzielne podejmowanie działań w celu doskonalenia funkcjonowania organizmu.
2. Rozwój sprawności kondycyjnej i koordynacyjnej.
3. Kształcenie umiejętności ruchowych przydatnych w aktywności zdrowotnej, utylitarnej, rekreacyjnej i sportowej.
4. Wyposażenie w wiedzę i umiejętności umożliwiające bezpieczną organizację zajęć ruchowych w różnych warunkach środowiskowych – indywidualnie, w grupie wiekowej oraz rodzinie.
5. Kształtowanie postawy świadomego i permanentnego uczestniczenia w różnych formach aktywności ruchowej w czasie studiów oraz po ich ukończeniu, dla zachowania zdrowia fizycznego i psychicznego.

Opis przedmiotu:

Kształtowanie sprawności funkcjonalnej organizmu: układu krążenia i oddychania, kostno-stawowego, mięśniowego, korygujące wady postawy, kompensujące brak ruchu,
Kształtowanie sprawności kondycyjnej: szybkości, wytrzymałości, siły, mocy.
Kształtowanie umiejętności koordynacyjnej: równowagi, orientacji, czucia, rytmu.
Kształtowanie umiejętności działania na rzecz zdrowia, doskonalenia sprawności indywidualnej ogólnej i specjalnej, umiejętności utylitarnych, rekreacyjno-sportowych.
Przekazywanie wiadomości o funkcjonowaniu organizmu, sposobu kształtowania sprawności, organizowaniu zajęć ruchowych w czasie wolnym.
Działania wychowawcze na rzecz kształtowania poczucia odpowiedzialności, motywacji do uczestniczenia w różnych formach ruchu w ciągu całego życia, pożądanych postaw samodoskonalenia.

Metody nauczania:

Ćwiczenia, z zastosowaniem metod stosownych do form (w grupach sekcyjnych, specjalistycznych).

Standardy osiągnięć:

Student powinien:
– umieć określić podstawowe parametry: rytm pracy serca i oddechu przy równym wysiłku, zapotrzebowanie na tlen i pożywienie w pracy mniej i bardziej intensywnej,
– umieć dobrać i stosować ćwiczenia wzmacniające i rozwijające grupy mięśniowe dla kształtowania sylwetki oraz korygujące wady postawy,
– umieć stosować sposoby relaksacji i wypoczynku po pracy umysłowej i fizycznej,
– umieć ocenić własną wydolność funkcjonowania układu krążenia i oddychania przy pomocy testów,
– umieć stosować odpowiednie obciążenie fizyczne w zajęciach ruchowych dla zachowania zdrowia,
– opanować technikę i taktykę oraz znać przepisy, co najmniej 2 gier zespołowych i jednej rekreacyjnej,
– umieć samodzielnie organizować zajęcia rekreacyjno-ruchowe,
– znać formy aktywności ruchowej, przydatnej w wieku dorosłym i starszym,
– być świadomym, że zdrowie człowieka jest niezbędne dla jego rozwoju, stabilizacji i samo realizacji,
– być wrażliwym na zagrożenia współczesnej cywilizacji, stan środowiska naturalnego, doceniać znaczenie wychowawczych, poznawczych, rekreacyjnych form turystyki.

STUDENT

KUJAWSKA SZKOŁA WYŻSZA
WE WŁOCŁAWKU

Plac Wolności 1, 87-800 Włocławek

 

Godziny otwarcia rektoratu:

poniedziałek-czwartek 08.00-15.30
piątek 08.00-14.00

Ważne informacje:

KONTAKT

Biuro Rektora
Tel.: +48 660 713 891
Email: biurorektora@ksw.wloclawek.pl
ePUAP: /KSW_Wloclawek/SkrytkaESP

Zapisy na studia licencjackie i magisterskie
Tel. 660 714 884

Zapisy na studia podyplomowe
Tel. 660 716 709