Rodzaje stypendiów

Stypendium dla osób niepełnosprawnościami

Wyciąg z Regulaminu świadczeń pomocy materialnej dla studentów Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku dotyczący stypendium dla osób z niepełnosprawnościami

§ 9

1. Prawo do ubiegania się o stypendium dla osób z niepełnosprawnościami ma student posiadający:
1) Ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
2) Ważne orzeczenie o zaliczeniu do grupy inwalidów,
3) Ważne orzeczenia lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy.

2. Podstawą przyznania stypendium dla osób z niepełnosprawnościami jest złożenie wniosku – Załącznik nr 2 z dołączonym oryginalnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności wystawionym przez organ do tego uprawniony.

3. Stypendium dla osób z niepełnosprawnościami nie jest uzależnione od sytuacji materialnej studenta.

4. W przypadku, gdy orzeczenie o którym mowa w ust. 2 wydane zostało na czas określony, wypłatę stypendium wstrzymuje się z kolejnym najbliższym miesiącem po dniu upływu tego czasu. W przypadku przedłożenia kolejnego orzeczenia (kontynuującego wcześniej przedłożone orzeczenie) wypłata zostaje wznowiona od dnia wstrzymania wypłaty stypendium.

 

Bliższych informacji udziela:

Dział Dydaktyki KSW we Włocławku
Collegium Novum
ul. Okrzei 94A, pokój 5
87-800 Włocławek
tel.: 660 – 717 – 051
e-mail: pomocmaterialna@ksw.wloclawek.pl

Godziny pracy:

poniedziałek – piątek w godz. 8.00 – 15.00
sobota w godz. 8.00 – 14.00 (w czasie zjazdów)

 

STUDENT

KUJAWSKA SZKOŁA WYŻSZA
WE WŁOCŁAWKU

Plac Wolności 1, 87-800 Włocławek

 

Godziny otwarcia rektoratu:

poniedziałek-czwartek 08.00-15.30
piątek 08.00-14.00

Ważne informacje:

KONTAKT

Biuro Rektora
Tel.: +48 660 713 891
Email: biurorektora@ksw.wloclawek.pl
ePUAP: /KSW_Wloclawek/SkrytkaESP

Zapisy na studia licencjackie i magisterskie
Tel. 660 714 884

Zapisy na studia podyplomowe
Tel. 660 716 709