Jednostki ogólnouczelniane

Studium informatyki

Studium Informatyki KSW jest jednostką międzywydziałową, organizującą zajęcia z przedmiotów:

– Statystyka medyczna na kierunkach Pielęgniarstwo;
– Nowoczesne technologie w pedagogice na kierunku Pedagogika;
– Technologia informacyjna na wszystkich kierunkach studiów.

Przygotowuje i udostępnia laboratoria nauczycielom akademickim, którzy wspomagają proces dydaktyczny z użyciem technik komputerowych. Studium Informatyki organizuje i prowadzi kursy komputerowe dla instytucji, podmiotów gospodarczych i osób indywidualnych. Studium administruje uczelnianą platformą nauczania na odległość ( e-learning) lokalizowaną w domenie euczelnia.ksw.wloclawek.pl, wykorzystywaną przez studentów i wykładowców na wszystkich kierunkach studiów. Użyteczność systemu przebadano dwa lata wstecz, zbierając stosowne dane. W systemie tym zarejestrowało się ponad 1400 użytkowników, stanowiących społeczność akademicką. System umożliwia również komunikację pomiędzy studentem a wykładowcą za pośrednictwem poczty wewnętrznej. System obsługuje cztery grupy użytkowników. Pierwszą grupę stanowią administrator z pełną kontrolą nad systemem, który zarządza systemem, kontroluje przepływ informacji, aktualizuje na bieżąco część statyczną strony, czuwa nad bezpieczeństwem informacji, z jednoczesnym składowaniem i archiwizowaniem materiałów. Drugą stanowią autorzy (wykładowcy), którzy mają możliwość wprowadzania, usuwania, wstrzymywania wcześniej przygotowanych scenariuszy zajęć. Trzecią grupę stanowią studenci i słuchacze, z ograniczonymi prawami dostępu do materiałów (odczyt). Ostatnia grupę stanowią użytkownicy niezarejestrowani, którzy mogą zapoznać się z częścią statyczną strony i z całą jej zawartością, z pominięciem możliwości otwierania, kopiowania i odtworzenia materiałów dydaktycznych

Sprzęt komputerowy przeznaczony do celów dydaktycznych to trzy pracownie komputerowe zlokalizowane w Collegium Maius przy ul. Okrzei 94, z dostępem do sieci Internet poprzez łącza stacjonarne i bezprzewodowe. Pracownie pełnią określone funkcje w edukacji studentów i słuchaczy, ich przeznaczenie uzależnione jest od realizowanego programu ma kierunku studiów.

Pracownia grafiki inżynierskiej znajduje się w sali 205. Wyposażona jest w komputery Dell Precision dedykowane do zastosowań inżynierskich.  Zainstalowane oprogramowanie to Autodesk AutoCad i Autodesk Inventor.

AutoCAD,
AutoCAD Electrical,
AutoCAD Mechanical,
AutoCAD Architecture,
AutoCAD MEP,
AutoCAD Civil 3D,
AutoCAD Map3D.
Programami uzupełniającymi są: CorelDraw, CorelPhotopaint, CorelRAVE.

 

STUDENT

KUJAWSKA SZKOŁA WYŻSZA
WE WŁOCŁAWKU

Plac Wolności 1, 87-800 Włocławek

 

Godziny otwarcia rektoratu:

poniedziałek-czwartek 08.00-15.30
piątek 08.00-14.00

Ważne informacje:

KONTAKT

Biuro Rektora
Tel.: +48 660 713 891
Email: biurorektora@ksw.wloclawek.pl
ePUAP: /KSW_Wloclawek/SkrytkaESP

Zapisy na studia licencjackie i magisterskie
Tel. 660 714 884

Zapisy na studia podyplomowe
Tel. 660 716 709