Jednostki ogólnouczelniane

Studium języka polskiego i kultury

Studium Języka Polskiego i Kultury zajmuje się sprawami języka polskiego i kultury polskiej, kultury regionalnej; otwarte jest na życzenia osób zainteresowanych w zakresie zaspokajania potrzeb dotyczących języka i kultury polskiej. Główne swe zadania pragnie realizować w zakresie nauki, edukacji, promocji języka polskiego, kultury polskiej, w szczególności zaś tak bogatej i różnorodnej naszej kultury regionalnej.

Prowadzenie badań naukowych nad językiem i kulturą polską, językiem regionalnym (gwarami), kulturą regionalną. Organizowanie spotkań naukowych, sympozjów, konferencji itp.

Oferta edukacyjna – obejmuje prowadzenie zajęć dla studentów i pracowników KSW, Kujawsko-Dobrzyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, w szczególności zaś z kultury języka polskiego, kultury żywego słowa, kultury regionalnej, języka regionalnego, literatury regionalnej, nazewnictwa (nazwy miejscowe, nazwy wodne itp.). Cykl wykładów otwartych, prelekcji i warsztatów w ramach Programu „Kultura Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej”.
Edukacja młodzieży szkolnej naszego regionu poprzez (doskonale już sprawdzone) odczyty, spotkania, konkursy recytatorskie, literackie, dyktanda oraz seminaria popularnonaukowe: „Młodzież licealna poznaje małą ojczyznę” – „Szkice do pejzażu artystycznego, literackiego Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej”.
Inspirowanie działalności artystycznej studentów, opieka nad odpowiednimi kołami naukowymi, teatrzykami, kabaretami itp.
Zorganizowanie tak bardzo potrzebnej uczelnianej internetowej poradni językowej.
Nauczanie języka polskiego jako obcego w KSW i za granicą – Studium przeznaczone jest bowiem dla osób, które chcą uczyć się języka polskiego, poznać polską kulturę i obyczajowość oraz walory turystyczne i przyrodnicze kraju – szczególnie dla studentów i nauczycieli obcokrajowców przy tak ożywionej w naszej Uczelni międzynarodowej wymianie studentów oraz pracowników dydaktycznych w ramach Erasmus+.
Kształcenie w zakresie języka polskiego i kultury polskiej osób mieszkających poza granicami kraju; organizowanie kursów umożliwiających pogłębienie znajomości języka polskiego oraz poznanie polskiej kultury, literatury, historii, także i tej naszej regionalnej na Ankara University.
Prezentacje najświeższych publikacji związanych z nauczaniem języka polskiego i kultury polskiej stworzonych w różnych uczelniach.
Nowoczesne sposoby i środki przekazywania wiedzy o kulturze polskiej i języku polskim.

Wzrost zainteresowania Polską zarówno na Wschodzie, jak i na Zachodzie, wymaga stosowania nowych form promocji naszego języka, kultury i kraju, także oczywiście i naszego regionu.
Szerzenie wiedzy o języku polskim i jego roli w kulturze. Nie tylko więc promocja języka i kultury polskiej, ale także miejsce spotkań, wymiany doświadczeń, poglądów i opinii oraz nawiązywanie nowych kontaktów i przyjaźni pomiędzy studentami, nauczycielami itp. (m.in. z Uniwersytetem w Ankarze, w Płowdiw ).
Uczestnictwo w różnych wydarzeniach kulturalnych Włocławka i regionu. Poznanie najważniejszych tradycji i zwyczajów związanych z Polską, z regionem.
Poznanie życia artystycznego, wydarzeń kulturalnych, galerii itp.; czynne w nich uczestnictwo.

Uczelniana Internetowa Poradnia Językowa
Poradnia pragnie upowszechniać wiedzę o języku polskim, popularyzować tę wiedzę językową, krzewić kulturę słowa: dobrego, prawdziwego, pięknego, poprawnego.
Na stronie internetowej można zadawać pytania, na które będzie się otrzymywać odpowiedzi za pomocą poczty elektronicznej. Jednocześnie pytania te i odpowiedzi będą zawsze dostępne dla Czytelników, będą bowiem publikowane na naszej stronie internetowej.
Na tejże stronie będziemy również prezentować odpowiednie interesujące i potrzebne materiały z zakresu kultury języka polskiego np. w postaci felietonów, które dostarczą wielu cennych informacji o naszym ciekawym języku. Gorąco zachęcając Państwa do zadawania pytań, do serdecznych kontaktów z naszą poradnią, przytaczamy jakże trafną krzepiącą opinię prof. Jerzego Bralczyka:
”Samo zainteresowanie językiem trzeba jednak uznać za element bardzo pięknej i szlachetnej, a przy tym dostarczającej wielu satysfakcji życiowej. To ważne, żebyśmy mogli świadomie posługiwać się językiem sprawnym i poprawnym, żebyśmy mogli okazać także i w ten sposób, jak bardzo cenimy dobry kontakt z innymi, a również i wyrazić stosunek wobec tego wspaniałego tworu, jakim jest sam język. Zazwyczaj ci, co to wiedzą, są też świadomi pewnej osobliwej przyjemności, którą może dawać poczucie sprawności językowej”.

STUDENT

KUJAWSKA SZKOŁA WYŻSZA
WE WŁOCŁAWKU

Plac Wolności 1, 87-800 Włocławek

 

Godziny otwarcia rektoratu:

poniedziałek-czwartek 08.00-15.30
piątek 08.00-14.00

Ważne informacje:

KONTAKT

Biuro Rektora
Tel.: +48 660 713 891
Email: biurorektora@ksw.wloclawek.pl
ePUAP: /KSW_Wloclawek/SkrytkaESP

Zapisy na studia licencjackie i magisterskie
Tel. 660 714 884

Zapisy na studia podyplomowe
Tel. 660 716 709