Uczelnia

ZAŁOŻYCIEL

Założycielem Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku jest Włocławskie Towarzystwo Naukowe

Włocławskie Towarzystwo Naukowe, utworzone na zjeździe założycielskim 16 czerwca 1979 roku, zrzesza obecnie blisko 500 osób zarówno z terenu byłego województwa włocławskiego, jak i wielu ośrodków naukowych w Polsce i zagranicą. Celem działalności Towarzystwa jest m.in. prowadzenie i inspirowanie lokalnych badań naukowych, popularyzowanie najnowszych osiągnięć wiedzy, publikowanie materiałów dotyczących szczególnie Kujaw i ziemi dobrzyńskiej, gromadzenie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych.

Ukoronowaniem starań członków Towarzystwa, decyzją MEN, było utworzenie w 1995 roku przez Włocławskie Towarzystwo Naukowe Wyższej Szkoły Pracy Socjalnej, przekształcoej następnie w Wyższą Szkołę Humanistyczno-Ekonomiczną we Włocławku. Obecna nazwa uczelni to Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku. Pierwsza inauguracja roku akademickiego miała miejsce w dniu 21 października 1995 roku.

Czytaj więcej

Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku posiada w dyspozycji sale dydaktyczne o zróżnicowanej wielkości (od 40 do 300 miejsc). Oferujemy pomieszczenia przeznaczone do organizacji konferencji, wykładów oraz szkoleń. Sale wyposażone są w sprzęt audiowizualny oraz posiadają dostęp do internetu.

KUJAWSKA SZKOŁA WYŻSZA
WE WŁOCŁAWKU

Plac Wolności 1, 87-800 Włocławek

 

Godziny otwarcia rektoratu:

poniedziałek-czwartek 08.00-15.30
piątek 08.00-14.00

Ważne informacje:

KONTAKT

Biuro Rektora
Tel.: +48 660 713 891
Email: biurorektora@ksw.wloclawek.pl
ePUAP: /KSW_Wloclawek/SkrytkaESP

Zapisy na studia licencjackie i magisterskie
Tel. 660 714 884

Zapisy na studia podyplomowe
Tel. 660 716 709