Studia II stopnia – magisterskie

W Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku można zdobyć tytuł zawodowy magistra na trzech kierunkach studiów II stopnia – Bezpieczeństwie narodowym, Pedagogice, Pielęgniarstwie oraz na jednolitych studiach magisterskich, na kierunku Fizjoterapia. Co istotne, realizując cele Procesu Bolońskiego Nasza Uczelnia oferuje także studia drugiego stopnia na kierunku Pedagogika dla absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunków niepedagogicznych. Warto w tych czasach legitymować się więcej niż jednym dyplomem studiów wyższych.

Nabór na studia drugiego stopnia jest prowadzony od 1 czerwca do 30 września – SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Bezpieczeństwo narodowe

2-letnie studia stacjonarne i niestacjonarne o profilu praktycznym ze specjalnościami:

 • Cyberbezpieczeństwo
 • Zarządzanie i administrowanie systemem bezpieczeństwa wewnętrznego państwa
 • Zarządzanie kryzysowe i ochrona infrastruktury krytycznej

Pedagogika

2-letnie studia stacjonarne i niestacjonarne o profilu praktycznym ze specjalnościami:

 • Animacja społeczno-kulturowa z terapią
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną
 • Pedagogika rewalidacyjna z pomocą psychopedagogiczną
 • Resocjalizacja dorosłych

Pedagogika

Dla absolwentów studiów licencjackich i inżynierskich kierunków 

 • Animacja społeczno-kulturowa z terapią
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną
 • Pedagogika rewalidacyjna z pomocą psychopedagogiczną
 • Resocjalizacja dorosłych

Pielęgniarstwo

Studia niestacjonarne drugiego stopnia dla kandydatów posiadających dyplom licencjata pielegniarstwa

 

OFERTA KSZTAŁCENIA

KUJAWSKA SZKOŁA WYŻSZA
WE WŁOCŁAWKU

Plac Wolności 1, 87-800 Włocławek

 

Godziny otwarcia rektoratu:

poniedziałek-czwartek 08.00-15.30
piątek 08.00-14.00

Ważne informacje:

KONTAKT

Biuro Rektora
Tel.: +48 660 713 891
Email: biurorektora@ksw.wloclawek.pl
ePUAP: /KSW_Wloclawek/SkrytkaESP

Zapisy na studia licencjackie i magisterskie
Tel. 660 714 884

Zapisy na studia podyplomowe
Tel. 660 716 709