Studia podyplomowe

Socjoterapia

Organizator:
Wydział Nauk Społecznych


Tryb studiów:

Podyplomowe


Czas trwania studiów:

3 semestry


Lokalizacja:
Włocławek

Studia podyplomowe na kierunku: Socjoterapia

Socjoterapia

3 semestry

Studia podyplomowe przygotowują do organizowania grup i prowadzenia samodzielnych zajęć socjoterapeutycznych z dziećmi i młodzieżą ujawniających zaburzenia zachowania, w różnego typu placówkach oświatowych i wychowawczych.

 

Opłaty:

Opłata za cały tok studiów – 4.200 zł
Opłata rekrutacyjna – 100 zł

Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku oferuje następujące pakiety zniżek:

 

program rodzina Program Rodzina obejmuje obniżone o 10% czesne na studiach podyplomowych w KSW we Włocławku dla członków rodziny: rodzeństwo (pierwsza linia pokrewieństwa), rodzice – dziecko, małżeństwo jednocześnie podejmujących naukę na studiach podyplomowych.
program team work Program Team Work obejmujący obniżone o 10% czesne na studiach podyplomowych w KSW we Włocławkudla pracowników z jednej firmy (co najmniej 5 osób jednocześnie składających dokumenty na ten sam kierunek studiów podyplomowych).
Program Partnerzy KSW obejmujący obniżone o 20% czesne dla osób zatrudnionych w instytucjach lub podmiotach gospodarczych, z którymi Uczelnia ma podpisane porozumienie o współpracy.
Program Absolwent studiów pierwszego i drugiego stopnia KSW we Włocławku obejmujący obniżone o 20% czesne na studiach podyplomowych w KSW we Włocławku dla absolwentów studiów pierwszego lub drugiego stopnia KSW we Włocławku.
Program Absolwent studiów podyplomowych KSW we Włocławku obejmujący obniżone o 10% czesne na studiach podyplomowych w KSW we Włocławku dla absolwentów studiów podyplomowych KSW we Włocławku.
Program Dwa świadectwa ukończenia studiów podyplomowych równolegle obejmuje obniżone o 25% czesne dla osób realizujących jednocześnie dwa kierunki studiów podyplomowych w KSW we Włocławku (zniżka dotyczy drugiego kierunku studiów podyplomowych).
Program Dyplom ukończenia studiów wyższych i świadectwo ukończenia studiów podyplomowych równolegle obejmuje obniżone o 25% czesne dla osób realizujących jednocześnie studia wyższe i studia podyplomowe w KSW we Włocławku (zniżka dotyczy studiów podyplomowych).

Adresaci studiów:

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe: Socjoterapia jest ukończenie studiów I stopnia  o specjalności resocjalizacja lub ukończenie studiów II stopnia/jednolitych studiów magisterskich na dowolnym kierunku( dla absolwentów kierunków niepedagogicznych wymagane jest posiadanie przygotowania pedagogicznego)

Możliwości pracy po studiach:

Słuchacz po ukończeniu studiów podyplomowych: Socjoterapia otrzymuje kwalifikacje do zajmowania stanowiska socjoterapeuty w szkołach wchodzących w skład młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii, wychowawcy w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli z dnia 1 sierpnia 2020 roku (Dz.U.2020. poz.1289). Słuchacz zdobędzie kwalifikacje do wykonywania zawodu socjoterapeuty w pracy z dziećmi i młodzieżą w szkołach podstawowych, świetlicach socjoterapeutycznych, w  młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i ośrodkach socjoterapii, w schroniskach dla nieletnich.

Organizator:

Wydział Nauk Społecznych
KSW we Włocławku

Składanie dokumentów:

Akademickie Centrum Kształcenia Podyplomowowego

ul. Okrzei 94 A, pok. nr 1
87-800 Włocławek
tel. 660 716 709
e-mail: ackp@ksw.wloclawek.pl

Godziny pracy:
– poniedziałek: 08.00-15.30
– wtorek: 08.00-15.30
– środa: 08.00-15.30
– czwartek: 08.00-15:30
– piątek: 08.00-14.00

Soboty: terminy dyżurów zostaną podane do wiadomości w najbliższym czasie

Numer konta bankowego:
Kujawsko-Dobrzyński Bank Spółdzielczy KDBS
87-800 Włocławek, ul. Żabia 6
57 9550 0003 2001 0070 4777 0001

 

OFERTA KSZTAŁCENIA

KUJAWSKA SZKOŁA WYŻSZA
WE WŁOCŁAWKU

Plac Wolności 1, 87-800 Włocławek

 

Godziny otwarcia rektoratu:

poniedziałek-czwartek 08.00-15.30
piątek 08.00-14.00

Ważne informacje:

KONTAKT

Biuro Rektora
Tel.: +48 660 713 891
Email: biurorektora@ksw.wloclawek.pl
ePUAP: /KSW_Wloclawek/SkrytkaESP

Zapisy na studia licencjackie i magisterskie
Tel. 660 714 884

Zapisy na studia podyplomowe
Tel. 660 716 709