Studia podyplomowe

Ochrona danych osobowych i bezpieczeństwo informacji – NOWOŚĆ!

Organizator:
Wydział Nauk Społecznych


Tryb studiów:

Studia podyplomowe


Czas trwania studiów:


Lokalizacja:
Włocławek

Studia podyplomowe na kierunku: Ochrona danych osobowych i bezpieczeństwo informacji – NOWOŚĆ!

3 semestry – 270 godzin
Liczba punktów ECTS – 90

Na studia przyjmowani będą absolwenci wyższych uczelni, wszystkich kierunków (szczególnie kierunków: bezpieczeństwo, prawo, administracja, zarządzanie, informatyka lub ekonomia).
Po skończeniu studiów słuchacze otrzymają świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych z Ochrony Danych Osobowych i Bezpieczeństwa Informacji w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku.
W programie mogą nastąpić pewne korekty w zależności od potrzeb słuchaczy i możliwości Uczelni.

Obszary tematyczne studiów:
1. Zarządzanie bezpieczeństwem informacji w organizacji.
2. Opracowywanie i obieg dokumentów w organizacji.
3. System ochrony danych osobowych.
4. System ochrony wewnętrznej i zewnętrznej organizacji.
5. Prawne aspekty ochrony danych osobowych i ochrony informacji w organizacji.

Zajęcia prowadzą doświadczeni nauczyciele, specjaliści wdrażający politykę bezpieczeństwa danych osobowych w różnych organizacjach, profesjonaliści z dziedziny obrotu dokumentami i ochrony obiektów.

Opłaty:

Opłata za cały tok studiów – 3.900 zł
Opłata rekrutacyjna – 100 zł

Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku oferuje następujące pakiety zniżek:

 

program rodzina Program Rodzina obejmuje obniżone o 10% czesne na studiach podyplomowych w KSW we Włocławku dla członków rodziny: rodzeństwo (pierwsza linia pokrewieństwa), rodzice – dziecko, małżeństwo jednocześnie podejmujących naukę na studiach podyplomowych,
program team work Program Team Work obejmujący obniżone o 10% czesne na studiach podyplomowych w KSW we Włocławku dla pracowników z jednej firmy (co najmniej 5 osób jednocześnie składających dokumenty na dowolny kierunek studiów podyplomowych),
Program Partnerzy KSW obejmujący obniżone o 20% czesne dla osób zatrudnionych w instytucjach lub podmiotach gospodarczych, z którymi Uczelnia ma podpisane porozumienie o współpracy,
Program Absolwent studiów pierwszego i drugiego stopnia KSW we Włocławku obejmujący obniżone o 20% czesne na studiach podyplomowych w KSW we Włocławku dla absolwentów studiów pierwszego lub drugiego stopnia KSW we Włocławku,
Program Absolwent studiów podyplomowych KSW we Włocławku obejmujący obniżone o 10% czesne na studiach podyplomowych w KSW we Włocławku dla absolwentów studiów podyplomowych KSW we Włocławku,
Program Dwa świadectwa ukończenia studiów podyplomowych równolegle obejmuje obniżone o 25% czesne dla osób realizujących jednocześnie dwa kierunki studiów podyplomowych w KSW we Włocławku (zniżka dotyczy tańszego kierunku studiów podyplomowych).
Program Dyplom ukończenia studiów wyższych i świadectwo ukończenia studiów podyplomowych równolegle obejmuje obniżone o 25% czesne dla osób realizujących jednocześnie studia wyższe i studia podyplomowe w KSW we Włocławku (zniżka dotyczy studiów podyplomowych),

Adresaci studiów:

Studia skierowane do osób, które zajmują się lub mają zamiar zajmować się ochroną danych osobowych, ochroną informacji niejawnych oraz obiegiem dokumentów w organizacji.

Możliwości pracy po studiach:

Słuchacz uzyska kwalifikacje do pełnienia funkcji inspektora danych osobowych oraz pracownika kancelarii jawnej i niejawnej. Zostanie praktycznie przygotowany do użytkowania nowoczesnych urządzeń biurowych, organizowaniu stanowiska pracy oraz opanowania umiejętności redagowania i sporządzania różnego rodzaju dokumentów. Zdobyte w trakcie studiów kompetencje będą stanowić podstawę do awansu lub objęcia stanowiska inspektora danych osobowych, kierownika kancelarii zarządzania informacjami.

Organizator:

Wydział Nauk Społecznych
KSW we Włocławku

Składanie dokumentów:

Akademickie Centrum Kształcenia Podyplomowowego

ul. Okrzei 94 A, pok. nr 1
87-800 Włocławek
tel. 660 716 709
e-mail: ackp@ksw.wloclawek.pl

Godziny pracy:
– poniedziałek: 08.00-15.30
– wtorek: 08.00-15.30
– środa: 08.00-15.30
– czwartek: 08.00-15:30
– piątek: 08.00-14.00

Soboty: terminy dyżurów zostaną podane do wiadomości w najbliższym czasie

Numer konta bankowego:
Kujawsko-Dobrzyński Bank Spółdzielczy KDBS
87-800 Włocławek, ul. Żabia 6
57 9550 0003 2001 0070 4777 0001

 

OFERTA KSZTAŁCENIA

KUJAWSKA SZKOŁA WYŻSZA
WE WŁOCŁAWKU

Plac Wolności 1, 87-800 Włocławek

 

Godziny otwarcia rektoratu:

poniedziałek-czwartek 08.00-15.30
piątek 08.00-14.00

Ważne informacje:

KONTAKT

Biuro Rektora
Tel.: +48 660 713 891
Email: biurorektora@ksw.wloclawek.pl
ePUAP: /KSW_Wloclawek/SkrytkaESP

Zapisy na studia licencjackie i magisterskie
Tel. 660 714 884

Zapisy na studia podyplomowe
Tel. 660 716 709