Działalność projektowo-badawcza

System grantów badawczych

Celem działalności szkoły wyższej nie jest z pewnością jedynie kształcenie studentó;w. Działalność dydaktyczna musi być zawsze osadzona w działalności naukowo-badawczej, którą realizują zarówno nauczyciele akademiccy, jak również studenci w ramach kół naukowych.

Badania naukowe, jak z resztą każda działalność, wymagają określonych i to często znacznych nakładów finansowych. Źródłem finansowania badań naukowych w szkołach niepaństwowych mogą być zarówno granty Komitetu Badań Naukowych ( www.kbn.gov.pl) , jak również granty zewnętrzne, w tym m.in. realizowane w ramach programów Unii Europejskiej (www.6pr.pl).

Problem finansowania badań naukowych w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku został rozwiązany w sposób systemowy. Zarządzeniem Rektora nr 32/2012 z dnia 29 listopada 2012 r. wprowadzono system Grantów Uczelnianych KSW. Głównym celem funkcjonowania Grantów Uczelnianych KSW jest propagowanie i finansowe wsparcie badań naukowych realizowanych przez pracowników i studentów Uczelni. Granty Uczelniane otwierają drogę rozwoju dla kadry naukowej, co stwarza warunki poszerzania grona własnej kadry naukowo-dydaktycznej Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku. Mając na uwadze zadania jakie stoją przed Włocławską Alma Mater, tematyka i zakres terytorialny prowadzonych badań, które będą wspierane z systemu Grantów Uczelnianych KSW powinny koncentrować się przede wszystkim wokół regionu kujawsko-pomorskiego, ze szczególnym uwzględnieniem Włocławka i okolic.

Załączniki do Zarządzenia Rektora nr 32/2012 z 29.11.2012 r.

POBIERZ Regulamin Grantów Uczelnianych
POBIERZ Kwestionariusz oceny grantu indywidualnego/zespołowego
POBIERZ Wniosek o przyznanie grantu indywidualnego
POBIERZ Wniosek o przyznanie grantu zespołowego

KUJAWSKA SZKOŁA WYŻSZA
WE WŁOCŁAWKU

Plac Wolności 1, 87-800 Włocławek

 

Godziny otwarcia rektoratu:

poniedziałek-czwartek 08.00-15.30
piątek 08.00-14.00

Ważne informacje:

KONTAKT

Biuro Rektora
Tel.: +48 660 713 891
Email: biurorektora@ksw.wloclawek.pl
ePUAP: /KSW_Wloclawek/SkrytkaESP

Zapisy na studia licencjackie i magisterskie
Tel. 660 714 884

Zapisy na studia podyplomowe
Tel. 660 716 709