Konferencje naukowe

Lata 1996-2004

Rok 1996

27-28 września – Polityka społeczna na drodze do Unii Europejskiej Konferencja zorganizowana przez Wydział Pedagogiki i Pracy Socjalnej przy współudziale Krajowego Urzędu Pracy. Efektem jest m.in. wydawnictwo – Polityka społeczna na drodze do Unii Europejskiej

Rok 1997

14 maja – Zdrowie publiczne Seminarium naukowe zorganizowane zostało przy współudziale Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego

Rok 1998

6 kwietnia – Sieroctwo społeczne- przyczyny, objawy, skutki i sposoby jego zapobiegania w aktualnej rzeczywistości kraju Organizatorem konferencji naukowej był Wydział Pedagogiki i Pracy Socjalnej. Efektem spotkania naukowego jest m.in. wydawnictwo pokonferencyjne pn. Sieroctwo społeczne – przyczyny, objawy, skutki i sposoby jego zapobiegania w aktualnej rzeczywistości kraju.

22. czerwca – Samorząd terytorialny. Teoria i praktyka Organizatorem konferencji był Wydział Administracji przy współudziale Urzędu Miasta Włocławka. Efektem konferencji jest m.in. wydanie Zeszytów Naukowych WSHE, Tom IV „Nauki Prawne”

12 października – Polityka socjalna wobec ubóstwa Seminarium naukowe zorganizowane przy współudziale Międzynarodowego Centrum Przedsiębiorczości „AXXI”

9 listopada – 80 rocznica odbudowy niepodległego państwa polskiego (1918-1939) Konferencja naukowa zorganizowana przy współudziale Włocławskiego Towarzystwa Naukowego

26 listopada – Nowe spojrzenie na Wielką Emigrację. W 200 rocznicę urodzin A.Mickiewicza Wykład otwarty przedstawiciela Wspólnoty Polsko-Francuskiej w Lotaryngii

Rok 1999

8 lutego – Poczucie nieegalitarności, bezdomność, ubóstwo a zjawiska patologii społecznej w aktualnej rzeczywistości kraju Organizatorem konferencji naukowej był Wydział Pedagogiki i Pracy Socjalnej. Efektem jest wydawnictwo pokonferencyjnej pod tym samym tytułem.

21 kwietnia – Uwarunkowania społeczne i ekonomiczne w zdrowiu i chorobie Organizatorem konferencji naukowej był Zakład medycyny zapobiegawczej Wydziału Pedagogiki i Pracy Socjalnej. Efektem jest wydawnictwo pokonferencyjne pod tym samym tytułem wydane nakładem Oficyny Wydawniczej WTN „Lega”

20 maja – Oblicza polskiego stalinizmu Organizatorem konferencji naukowej był Wydział Humanistyczny. Efektem jest wydawnictwo pokonferencyjne po tym samym tytułem 25.06 – Uwarunkowania integracji i perspektywy rozwoju regionu kujawsko-pomorskiego Konferencja naukowa zorganizowane przez WSHE przy współudziale Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy

4 września – 60 rocznica wybuchu II wojny światowej Konferencja naukowa zorganizowana przez WSHE przy współudziale Wspólnoty Polsko-Francuskiej, Dobrzyńskiego Oddziału WTN oraz Klasztoru O.Carmelitów w Oborach. Efektem konferencji jest tom IV „Ziemi Dobrzyńskiej”

20 września – 60 rocznica wybuchu II wojny światowej 1939-1999 Konferencja naukowa zorganizowana przez WSHE przy współudziale Włocławskiego Towarzystwa Naukowego

9 października – Szafarnia w Międzynarodowym Roku Chopinowskim Konferencja naukowa zorganizowana przez WSHE przy współudziale Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni, Golubsko-Dobrzyńskiego Towarzystwa Kulturalnego oraz Dobrzyńskiego Oddziału WTN

2-3 grudnia – Źródła prawa w świetle Konstytucji RP Konferencja naukowa zorganizowana przez Wydział Administracji przy współudziale Wydziału Administracji Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku

Rok 2000

27 stycznia – Nowa orientacja środków pomocowych Unii Europejskiej dla Polski Konferencja naukowa zorganizowana przez WSHE z udziałem przedstawicieli Instytutu Integracji Europejskiej w Warszawie

17. lutego – Regionalne problemy ochrony środowiska w procesie integracji z Unią Europejską. Aspekty ekologiczne, prawne i ekonomiczne Konferencja naukowa zorganizowana przez Wydział Ochrony Środowiska. Efektem konferencji jest Tom VI Zeszytów Naukowych WSHE pn. Ochrona Środowiska

11 maja – Kujawy i Pomorze w latach 1945-1956. Od zakończenia okupacji niemieckiej do przełomu październikowego Konferencja naukowa zorganizowana przez Wydział Humanistyczny przy współudziale Instytutu Historii Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy

19 maja – Reforma systemu emerytalnego w Polsce – perspektywy rozwoju III filara Konferencja naukowa zorganizowana przez Wydział Ekonomii. Efektem jest wydawnictwo pokonferencyjne pod tym samym tytułem

16 czerwca – Finansowania handlu zagranicznego w aspekcie przygotowań wejścia Polski do Unii Europejskiej Konferencja naukowa zorganizowana przez WSHE przy współudziale Kredyt Banku SA

18 sierpnia – 80 rocznica Bitwy Warszawskiej 1920r. Konferencja naukowa zorganizowana przez Wydział Humanistyczny przy współudziale Włocławskiego Towarzystwa Naukowego oraz Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. NMP Królowej Polski

18-19 września – Dwie części Kujaw. Związki i podziały w dziejach regionu Konferencja naukowa zorganizowana przez WSHE przy współudziale Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział w Inowrocławiu

26-27 października – Problemy społeczno-gospodarcze w Europie Środkowo-Wschodniej u progu nowego Tysiąclecia Konferencja naukowa zorganizowana przez Wydział Pedagogiki i Pracy Socjalnej przy współudziale Akademii Pracy i Stosunków Społecznych w Moskwie oraz Instytutu Socjologii UMK w Toruniu. Efektem konferencji jest wydawnictwo pokonferencyjne pod tym samym tytułem

7 listopada – Polski wiek XX Konferencja naukowa zorganizowana przez WSHE przy współudziale Redakcji „Czasów Nowożytnych” w Toruniu. Efektem jest wydawnictwo pod tym samym tytułem

23-24 listopada – Społeczno-ekonomiczne aspekty integracji krajów Europy Środkowo-Wschodniej z Unią Europejską Organizatorem konferencji naukowej był Wydział Ekonomii WSHE.

12 grudnia – Seminarium o zdrowiu publicznym Organizatorem seminarium naukowego był Wydział Pedagogiki i Pracy Socjalnej WSHE przy współudziale Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Włocławku

12 grudnia – Problematyka Europy po Kongresie Wiedeńskim i sprawa miejsca Polski Wykład otwarty wygłoszony przez prof. dr hab. Sławomira Kalembkę – wykładowcę Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego oraz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

19 grudnia – Racjonalne wybory w gospodarce otwartej – ujęcie modelowe Wykład otwarty wygłoszony przez prof.dr hab. Eugeniusza Macieja Plucińskiego ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie połączony był z promocją książki autora pt. Makroekonomia gospodarki otwartej

15 grudnia – Stosunki gospodarcze Polski i Niemiec w kontekście rozszerzenia Unii Europejskiej Konferencja naukowa zorganizowana przez WSHE przy współudziale Włocławskiego Towarzystwa Naukowego, Fundacji im.Konrada Adenauera, Regionalnego Centrum Integracji Europejskiej we Włocławku oraz Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Warszawie

Rok 2001

29 stycznia – Wyzwania polskiej polityki społecznej Wykład otwarty wygłoszony przez prof. dr hab. Tadeusza Kowalaka z Instytutu Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku. Wykład połączony był z promocją książki Pana Profesora pt. Polityka społeczna. Wybrane zagadnienia

15 marca – Etyczno-moralne aspekty współczesnej reklamy Wykład otwarty wygłoszony przez ks. mgr Zbigniewa Wróbla – Duszpasterza Akademickiego oraz pracownika naukowego Wydziału Ekonomii WSHE

21 marca – Szkolnictwo wyższe, społeczeństwo wielokulturowe a praca Organizatorem wykładu był Wydział Pedagogiczny WSHE, a wykład wygłosił prof.dr hab. Ettore Gelpi z Uniwersytetu Sorobona we Francji, ekspert UNESCO.

28 marca – Zdrowie publiczne – zdrowie środowiskowe Konferencja naukowa zorganizowana została przy udziale WSHE, Oddziału Wojewódzkiego Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Włocławku oraz Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego z siedzibą we Włocławku

10 maja – Litwa na drodze do Unii Europejskiej – szanse i zagrożenia Wykład otwarty wygłoszony przez prof.dr hab.Vilenasa Vadapalasa – Dyrektora Generalnego Departamentu Prawa Europejskiego przy Rządzie Litwy, Kierownika Katedry Prawa Międzynarodowego i Unii Europejskiej na wydziale Prawa Uniwersytetu Wileńskiego

7 czerwca – Czerwony Włocławek. Mity a rzeczywistość Wykład otwarty prof.dr hab.Ryszarda Kozłowskiego z Instytutu Historii i Archiwistyki UMK w Toruniu połączony był z promocją książki autora pod tym samym tytułem.

15 czerwca – Byli wśród nas. Żydzi we Włocławku oraz na Kujawach Wschodnich i ziemi dobrzyńskiej Konferencja naukowa zorganizowana została przez Urząd Miasta Włocławka oraz Wyższą Szkołę Humanistyczno-Ekonomiczą we Włocławku. Spotkanie naukowe połączone było z uroczystością odsłonięcia tablicy upamiętniającej Getto Żydowskie we Włocławku. Efektem konferencji było m.in. wydawnictwo pod tym samym tytułem

21 czerwca – Media informacyjne w procesie transformacji na przykładzie Włocławka Organizatorem konferencji naukowej był Wydział Humanistyczny WSHE.

24-25 września – Regionalne aspekty reform społecznych Konferencja naukowa zorganizowana przez WSHE przy współudziale Instytutu Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego

29-30 listopada – Samorządy na drodze do Unii Europejskiej Seminarium naukowe, gdzie WSHE była jednym z współorganizatorów odbywało się pod patronatem Waldemara Achramowicza – Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Wśród organizatorów konferencji było Włocławskie Towarzystwo Naukowe, Regionalne Centrum Integracji Europejskiej we Włocławku oraz Instytut Integracji Krajów Europy Środkowo-Wschodniej z siedzibą we Włocławku

13 grudnia – Stan i perspektywy funkcjonowania ustroju terytorialnego w Polsce Organizatorem seminarium naukowego był Wydział Administracji WSHE

17.12 – Regionalne aspekty integracji krajów Europy Środkowo-Wschodniej

Rok 2002

24 stycznia – Strategia rozwoju Polski do roku 2020 w wersji Polskiej Akademii Nauk i jej aktualność w świetle zmian w warunkach rozwojowych Wykład otwarty został wygłoszony przez prof.dr hab. Andrzeja Karpińskiego z Komitetu Prognoz „Polska 2000 Plus” przy PAN w Warszawie

7 marca – Doświadczenie wywiadu i kontrwywiadu III Rzeszy w latach 1933-1945 Wykład otwarty został wygłoszony przez prof.zw.dr hab. Karola Grunberga z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

14 marca – Dyskusja w sprawie przyszłości UE: perspektywy, genezy procesu integracji europejskiej Organizatorem spotkania był Wydział Administracji WSHE. Wykład otwarty został wygłoszony przez prof.dr hab.Vilenasa Vadapalasa – visiting professor WSHE

19 marca – Zmiany w prawie o ruchu drogowym Organizatorem wykładu był Wydział Administracji WSHE. Wygłosił go podinspektor Krzysztof Dębicki – Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KMP we Włocławku

20 marca – Islam a świat? Świat arabski w obliczu wydarzeń 11 września 2001r. Organizatorem wykładu otwartego był Wydział Humanistyczny WSHE, a wygłosili go pracownicy naukowi WSHE oraz UMK w Toruniu – prof.dr hab.Roman Backer oraz dr Shakir Kitab

26 marca – Globalizacja i międzynarodowe korporacje w krajach postsocjalistycznych Organizatorem wykładu otwartego był Wydział Pedagogiczny a wygłosił go wykładowca Akademii Pracy i Stosunków Społecznych w Moskwie prof.dr hab. Władimir Sperański

26 marca – Rola technologii społecznych w rozwiązywaniu konfliktów narodowościowych Organizatorem wykładu otwartego był Wydział Pedagogiczny a wygłosił go wykładowca Akademii Pracy i Stosunków Społecznych w Moskwie prof.dr hab. Gali Galijew

27 marca – Młodzież na rynku pracy w Rosji Organizatorem wykładu otwartego był Wydział Pedagogiczny a wygłosił go wykładowca Akademii Pracy i Stosunków Społecznych w Moskwie prof.dr hab. Władimir Sperański

27 marca – Etniczno-narodowościowe stosunki we współczesnym świecie Organizatorem wykładu otwartego był Wydział Pedagogiczny a wygłosił go wykładowca Akademii Pracy i Stosunków Społecznych w Moskwie prof.dr hab. Gali Galijew

9 kwietnia – Dostęp do informacji publicznej Organizatorem wykładu otwartego był Wydział Administracji WSHE a wygłosił go mgr Piotr Chrzanowski – pracownik naukowy WSHE

16 kwietnia – Człowiek w społeczeństwie informacyjnym – blaski i cienie Organizatorem wykładu otwartego był Wydział Ekonomii WSHE a wygłosił go ks.dr Witold Dorsz – Duszpasterz Akademicki, pracownik naukowy WSHE i UMK w Toruniu

18 kwietnia – Genetyka w wieku atomowym Wykład otwarty wygłosił prof.dr hab. Adam Kołataj – Rektor Wszechnicy Polskiej Szkoły Wyższej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie. Efektem wykładu jest wydawnictwo z serii Wykłady Otwarte w WSHE pt. Genetyka w wieku atomowym

22 kwietnia – Problemy psychologii rozwoju człowieka Organizatorem wykładu otwartego był Wydział Pedagogiczny a wygłosił go prof.dr hab. Janusz Trempała

5 kwietnia – Islam w Polsce Organizatorem konferencji naukowej był Wydział Humanistyczny WSHE

7 maja – Terroryzm. Stare problemy, nowe zagrożenia Organizatorem wykładu otwartego był Wydział Administracji a wygłosił go dr Bolesław Sprengel – prodziekan Wydziału.

14 maja – Nowy krajobraz medialny w procesie globalizacji Organizatorem wykładu otwartego był Wydział Humanistyczny a wygłosił go dr Wiesław Koński – Prodziekan Wydziału

22 maja – Młode pokolenie polskich emigrantów – jego losy i problemy w XX wieku Organizatorem konferencji naukowej był Wydział Humanistyczny.

23 maja – Blaski i cienie reformy edukacji w Polsce Wykład otwarty wygłosił prof.dr hab. Czesław Banach z Akademii Pedagogicznej w Krakowie, członek Komitetu Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium PAN

11 czerwca – Kultura a społeczeństwo informacyjne Organizatorem wykładu otwartego był Wydział Ekonomii WSHE a wygłosił go dr Kazimierz Grążawski – pracownik naukowy uczelni

13 czerwca – Inwestycje w nieruchomości i środki trwałe Organizatorem wykładu otwartego był Wydział Ekonomii WSHE a wygłosił go dr Zdzisław Fedak – redaktor naczelny miesięcznika „Rachunkowość”

18 czerwca – Przekształcenia środowiska przyrodniczego subregionu włocławskiego Konferencja naukowa, której współorganizatorami było Włocławskie Towarzystwo Naukowe oraz WSHE – Wydział Ochrony Środowiska

18 czerwca – Normy etyczne w zdrowiu publicznym Organizatorami seminarium naukowego byli Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Oddział we Włocławku oraz WSHE.

18 czerwca – Policja w Polsce. Wczoraj – dziś – jutro. Organizatorem wykładu otwartego był Wydział Administracji a wygłosił go dr Bolesław Sprengel – prodziekan Wydziału

24 czerwca – Janusz Korczak – pedagog, badacz, wychowawca Organizatorem sympozjum naukowego był Wydział Pedagogiczny WSHE

21 listopada -Rola przedsiębiorstw sektora publicznego w kształtowaniu konkurencyjności regionalnej w Unii Europejskiej Organizatorem wykładu otwartego był Wydział Ekonomii WSHE a wygłosił go prof.dr, dr h.c. Peter Friedrich z Uniwersytetu Bundeswehry z Monachium

10 grudnia – Prezentacja metodyki założeń strategii rozwoju gospodarczego powiatu Organizatorem seminarium naukowego był Wydział Ekonomii WSHE przy współudziale Centrum Doradztwa Strategicznego s.c. Kraków

12 grudnia – Kreowanie tożsamości lokalnej Kujaw i ziemi dobrzyńskiej Organizatorem sesji popularnonaukowej był Wydział Humanistyczny WSHE

Rok 2003

21 stycznia – Jak i skąd pozyskać pieniądze dla małych i średnich przedsiębiorstw ? Organizatorem seminarium naukowego był Wydział Ekonomii przy współudziale Kujawskiej Izby Przemysłowo-Handlowej oraz Instytutu Biznesu w Kaliszu. W seminarium wśród zaproszonych Gości uczestniczyli Podsekretarz Stanu w Kancelarii Premiera RP Sławomir Wiatr oraz Marszałek Senatu RP Ryszard Jarzembowski

23 stycznia – Oświata w dobie globalizmu Organizatorem wykładu otwartego był Wydział Pedagogiczny WSHE a wygłosił go prof.dr hab. Ryszard Pachociński z Insytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie

28 lutego – Wpływ inwestycji zagranicznych na rozwój regionu Kujaw i ziemi dobrzyńskiej Organizatorem seminarium naukowego jest Wydział Ekonomii WSHE. Uczestniczyć w nim będzie m.in. Antoni Styrczula – Prezes Państwowej Agencji Inwestycji Zagranicznych.

6 marca – Dylematy Historyka Wykład otwarty wygłosi prof.dr hab. Paweł Wieczorkiewicz z TWP w Warszawie

27 marca – Obywatel Polski, Europy, świata Organizatorem konferencji naukowej jest Wydział Administracji WSHE

3 kwietnia – Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej – historia i współczesność Organizatorem seminarium politologicznego z udziałem wykładowcy Uniwersytetu Kaliningradzkiego jest Wydział Humanistyczny WSHE

10 kwietnia – Polska polityka wschodnia w XX wieku Organizatorami sesji naukowej jest Wydział Humanistyczny – Zakład Historii Najnowszej i Stosunków Międzynarodowych Wyższej Szkoły Humanistyczno – Ekonomicznej we Włocławku oraz Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu – Katedra Stosunków Międzynarodowych.

15 kwietnia – Standardy europejskie w procesie karnym Organizatorem wykładu otwartego jest Wydział Administracji WSHE a wygłosi go dr Lech Paprzycki – Wiceprezes Sądu Najwyższego.

25 kwietnia – Czy „Czarna księga komunizmu” przesadza? Organizatorem wykładu otwartego jest Wydział Humanistyczny, a wygłosi go prof.dr hab. Wojciech Roszkowski ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

28 kwietnia – Moja Mała Ojczyzna w dobie ruchów niepodległościowych i haseł pozytywistycznych lat 1863-1918 Organizatorem seminarium popularnonaukowego jest Wydział Humanistyczny

22 maja – Ochrona danych osobowych i prawo do prywatności w Kościele Organizatorem wykładu otwartego jest Wydział Administracji a wygłosi go ks.prof.dr hab.Janusz Gręźlikowski

30 maja – Religijność na Kujawach i ziemi dobrzyńskiej w czasach staropolskich Organizatorem konferencji naukowej jest Wydział Humanistyczny oraz Włocławskie Towarzystwo Naukowe.

30 maja – Środowisko rodzinne dziecka, a osiągnięcia szkolne ucznia Organizatorem wykładu otwartego jest Wydział Pedagogiczny, a wygłosi go prof.dr hab. Edmund Trempała

31 maja – Zarządzanie Technologią i Negocjacje w Transferze Technologii Organizatorem seminarium jest Wydział Ekonomii WSHE przy współpracy z Biurem Promocji Inwestycji i Technologii ds. Rozwoju Przemysłowego UNIDO w Warszawie.

9. czerwca- Samorząd powiatowy – doświadczenia i perspektywy w regionie kujawsko-pomorskim Organizatorem konferencji naukowej jest Wydział Administracji WSHE

18 listopada – Kościół w Małych Ojczyznach Organizatorem seminarium popularnonaukowego z udziałem uczniów szkół średnich z Włocławka i regionu był Wydział Humanistyczny

20 listopada – Uspołecznienie procesu zarządzania z budowaniu partnerstwa Organizatorem seminarium naukowego był Wydział Administracji we współpracy z Akademią Techniczno-Rolniczą z Bydgoszczy.

10 grudnia – Polsko-rosyjska współpraca zagraniczna w świetle przystąpienia Polski do Unii Europejskiej Organizatorem seminarium naukowego był Wydział Ekonomii we współpracy z Biurem Promocji Inwestycji i Technologii ds. Rozwoju Przemysłowego UNIDO w Warszawie.

15 grudnia – Życie i dzieło ks.prof. Janusza Pasierba – w 10. rocznicę Jego śmierci Organizatorem sympozjum naukowego byli: Rektor WSHE oraz Ordynariusz Diecezji Włocławskiej.

Rok 2004

9 stycznia – Ocena funkcjonowania samorządów terytorialnych Organizatorami seminarium naukowego byli Wydział Ekonomii i Administracji we współpracy z Centrum Doradztwa Strategicznego s.c. w Krakowie

19 stycznia – Innowacyjność przedsiębiorstw a zarządzanie wiedzą Organizatorami wykładu otwartego byli Wydział Ekonomii oraz Włocławskie Towarzystwo Naukowe

25 marca – Italia poetów. Od Jana Kochanowskiego do Jana Pawła II Organizatorem konferencji naukowej jest Wydział Humanistyczny

6 kwietnia – Prezentacja wyników badań ankietowych nt. Możliwości absorpcji środków pomocowych Unii Europejskiej przez samorządy lokalne i podmioty gospodarcze województwa kujawsko-pomorskiego Organizatorem seminarium naukowego jest Wydział Ekonomii

16 kwietnia – Poza ławką szkolną Organizatorem wykładu otwartego prof.dr.hab. Kazimierza Denka był Wydział Pedagogiczny

20 kwietnia – Polska w integrującej się Europie Organizatorem konferencji naukowej jest Wydział Administracji we współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową we Włocławku

29 kwietnia – Administracja publiczna w przededniu przystąpienia do Unii Europejskiej Organizatorem sesji naukowej był Wydział Administracji

29. kwietnia – Kujawy i ziemia dobrzyńska w Polsce odrodzonej (1918 – 1939) Organizatorem seminarium popularnonaukowego był Wydział Humanistyczny

21 maja – Zanieczyszczenia środowiska. Odpady w środowisku – przegląd technologii recyklingu i składowania Organizatorem konferencji naukowej jest Wydział Ochrony Środowiska

25 maja – Rola uczelni wyższych we wspieraniu innowacyjności przedsiębiorstw Organizatorem konferencji naukowej jest Wydział Ekonomii we współpracy z Biurem Promocji Inwestycji i Technologii ds. Rozwoju Przemysłowego UNIDO w Warszawie oraz Kujawsko-Pomorskim Klubem Eksportera w Bydgoszczy

26 maja – Prowadzenie działalności eksportowej na Jednolitym Rynku Europejskim Organizatorem seminarium naukowego jest Wydział Ekonomii we współpracy z z Biurem Promocji i Inwestycji i Technologii ds. Rozwoju Przemysłowego UNIDO w Warszawie oraz Kujawsko-Pomorskim Klubem Eksportera w Bydgoszczy

4 czerwca – Polska polityka zachodnia w XX wieku. Organizatorem sesji naukowej jest Wydział Humanistyczny.

20 października – Zebranie naukowo-szkoleniowe Organizatorem zebrania był Wydział Zdrowia Publicznego wraz z Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Bydgoszczy, Polskim Towarzystwem Medycyny Pracy oraz Polskim Towarzystwem Zdrowia Publicznego.

28-29 października – Pogranicze polsko-pruskie i krzyżackie Organizatorem konferencji był Wydział Humanistyczny, Włocławskie Towarzystwo Naukowe, Instytut Historii i Archiwistyki UMK w Toruniu oraz Muzeum w Brodnicy.

16 listopada – Polsko-białoruska współpraca gospodarcza w warunkach członkostwa Polski w UE oraz audyt eksportowy, czyli ocena potencjału eksportowego przedsiębiorstwa Organizatorem seminarium był Wydział Ekonomii we współpracy z Biurem Promocji Inwestycji i Technologii ds. Rozwoju Przemysłowego UNIDO w Warszawie.

15 grudnia – Urzędnik w administracji publicznej Organizatorem konferencji naukowej jest Wydział Administracji.

KUJAWSKA SZKOŁA WYŻSZA
WE WŁOCŁAWKU

Plac Wolności 1, 87-800 Włocławek

 

Godziny otwarcia rektoratu:

poniedziałek-czwartek 08.00-15.30
piątek 08.00-14.00

Ważne informacje:

KONTAKT

Biuro Rektora
Tel.: +48 660 713 891
Email: biurorektora@ksw.wloclawek.pl
ePUAP: /KSW_Wloclawek/SkrytkaESP

Zapisy na studia licencjackie i magisterskie
Tel. 660 714 884

Zapisy na studia podyplomowe
Tel. 660 716 709