Konferencje naukowe

Rok 2016

W dniu 15 grudnia 2016 roku od godz. 10.00 na terenie naszej Uczelni odbywało się Seminarium połączone z Debatą pt. „Oblicza uzależnień”, jako efekt współpracy Wydziału Nauk Pedagogicznych oraz Wydziału Nauk o Zdrowiu z Urzędem Miasta Włocławek oraz Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną we Włocławku.

W dniu 15 listopada 2016 r. odbyła się w Centralnym Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach (CMP), woj. śląskie, konferencja naukowa pn.: Muzealnictwo w Polsce na tle dziejów ochrony przeciwpożarowej. Współorganizatorem był Instytut Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Patronat honorowy nad obradami objęli: nadbryg. Leszek Suski – komendant główny PSP oraz Edward Lasok – prezydent Mysłowic.

Wydział Nauk Pedagogicznych oraz Wydział Nauk o Zdrowiu Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku we współpracy z Włocławskim Oddziałem Polskiego Towarzystwa Dysleksji zorganzowali 2 czerwca 2016 r. regionalną Konferencję „Dysleksja rozwojowa i inne trudności w uczeniu się – aspekty naukowe oraz pragmatyczne”. Podczas Konferencji Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku podpisała porozumienia o współpracy z Zespołem Szkół nr 3 im. M. Grzegorzewskiej we Włocławku oraz Zespołem Szkół Integracyjnych nr 1 im. Szarych Szeregów we Włocławku.

W dniu 13.05.2016r. we Wrocławiu odbyła się III Konferencja Naukowo – Szkoleniowa „Badania naukowe w pielęgniarstwie i położnictwie”. Organizatorem odbywającej się cyklicznie konferencji było Europejskie Centrum Kształcenia Podyplomowego oraz Studium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

W drugim dniu Festiwalu 21 kwietnia Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku zorganizowała Regionalną Debatę o Przedsiębiorczości. W Auli Collegium Minus KSW przy pl. Wolności 1 spotkali się przedstawiciele przedsiębiorców, samorządowców i organizacji pozarządowych. Debatę poprowadził reporter i prezenter Polsat News, Włocławianin z pochodzenia – Piotr Witwicki. W debacie aktywny udział wzięli również słuchacze – przedsiębiorcy, przedstawiciele różnych instytucji, studenci, młodzież szkół ponadgimnazjalnych oraz wszystkie inne osoby zainteresowane.

W dniu 14 kwietnia 2016 r. członkowie KNP Persona wraz z opiekunem wzięli czynny udział w konferencji: Uchodźcy – przyjąć czy zamknąć granice? zorganizowanej przez Sekcję Socjologiczną Instytutu Nauk Ekonomicznych i Informatyki PWSZ w Płocku.

W pierwszy piątek grudnia, Wydział Nauk Pedagogicznych oraz Wydział Nauk o Zdrowiu wspólnie z Urzędem Miasta Włocławek zorganizowali debatę pt. „Oblicza przemocy”. Debata zrealizowana była w ramach Włocławskiej Kampanii Białej Wstążki, na którą patronat honorowy objęli: Prezydent Miasta Włocławek oraz Starostwa Włocławski. Celem debaty było uświadomienie istnienia różnych form przemocy i podjęcie próby przeciwdziałania negatywnym skutkom jej stosowania. Podczas debaty poruszane zostały następujące tematy:

Prof. zw. dr hab. Zygmunt Wiatrowski – Dyrektor Instytutu Pedagogiki reprezentował Kujawską Szkołę Wyższą we Włocławku, w randze gościa honorowego, na Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Psychopedagogiczne problemy edukacji i funkcjonowania człowieka — teoria i praktyka. Organizatorem tego naukowego wydarzenia był Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS w Lublinie.

Dyrektor Instytutu Pedagogiki KSW prof. zw. dr hab. Zygmunt Wiatrowski uczestniczył w VI Naukowym Forum UKRAINA–POLSKA  zorganizowanym w dniach 14–16 września 2015 r. w Kijowie przez Narodową Akademię Nauk Pedagogicznych Ukrainy oraz Uniwersytet Pedagogiczny im. M.P. Dragomanowa w Kijowie, przy współpracy Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN i Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie.Relacja Pana Profesora Zygmunta Wiatrowskiego:

KUJAWSKA SZKOŁA WYŻSZA
WE WŁOCŁAWKU

Plac Wolności 1, 87-800 Włocławek

 

Godziny otwarcia rektoratu:

poniedziałek-czwartek 08.00-15.30
piątek 08.00-14.00

Ważne informacje:

KONTAKT

Biuro Rektora
Tel.: +48 660 713 891
Email: biurorektora@ksw.wloclawek.pl
ePUAP: /KSW_Wloclawek/SkrytkaESP

Zapisy na studia licencjackie i magisterskie
Tel. 660 714 884

Zapisy na studia podyplomowe
Tel. 660 716 709