Wydawnictwo Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku

Vladislavia – czasopismo semestralne

Szczegółowe dane o czasopiśmie

vladislavia topW styczniu 1997 r. ukazał się pierwszy numer czasopisma „Vladislavia” – Gazeta Semestralna WSHE we Włocławku, które ukazuje się systematycznie wraz z początkiem każdego semestru akademickiego (w pierwszych dniach października i lutego). Każdy numer „Vladislavii” informuje szczegółowo czytelnika o wydarzeniach, uroczystościach oraz rocznicach WSHE. Oprócz tego można przeczytać ciekawe artykuły poświęcone historii i problemom regionu. W każdym numerze zamieszczony jest materiał fotograficzny, wzbogacający prezentowane treści. Stałymi pozycjami gazety stały się: Kronika Uczelni, Prezentujemy władze Uczelni, Nasi uczeni pracują nad…, Nowości biblioteki uczelnianej.
Od numeru 15 (luty 2003 r.) zostały zmienione winieta i szata graficzna czasopisma. Materiały zgromadzono i zaprezentowano w kilku działach, które będą powtarzane w kolejnych numerach. Są to: Artykuły, Programy Oferty Komunikaty, Z Wydziałów, Wydarzenia, Biblioteka, Kronika, Fotokronika.
Redakcja czasopisma zaprasza do współpracy nauczycieli akademickich, pracowników oraz studentów WSHE.
Prosimy o składanie materiałów w Dziale Wydawnictw, plac Wolności 1, 87-800 Włocławek, (tel. 660 722 691, e-mail: wydawnictwa@ksw.wloclawek.pl).

1. Tytuł:
Vladislavia

2. Podtytuł:
Gazeta Semestralna Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej
we Włocławku

3. Wydawca:
Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku
Plac Wolności 1, 87-800 Włocławek
tel: 660 713 891
e-mail: biurorektora@ksw.wloclawek.pl

4. Redakcja:
tel.: 660 722 691
e-mail: wydawnictwa@ksw.wloclawek.pl

5. Adres redakcji:
Plac Wolności 1, 87-800 Włocławek

6. Data powstania pisma:
styczeń 1997 r.

7. Liczba wydanych numerów od dnia powstania pisma:
30

8. Aktualny format pisma:
czasopismo o trwałym złożeniu (zszyte),
zeszytowy/magazynowy- A-4: 29,7 x 21 cm

9. Objętość pisma:
stron od 40 do 60

10. Średni jednorazowy nakład:
2000 egz.

11. Sposób kolportażu:
własny

12. Cena:
bezpłatne

13. Model czasopisma:
popularnonaukowe
naukowe
uczelniane ogólnoinformacyjne

14. Dominujące funkcje czasopisma:
informacyjna
opiniotwórcza
publicystyczna
edukacyjna

15. Częstotliwość ukazywania się czasopisma:
nieregularnie (semestralnie)

16. Terytorialny zasięg pisma:
sublokalne

17. Główna tematyka pisma:
nauka
edukacja i wychowanie

18. Zamierzony krąg odbiorców:
młodzież, studenci
nauczyciele akademiccy

19. Sposób edycji pisma:
druk czarno-biały z dodatkowymi kolorami
druk płaski (offset)

20. Numer ISSN:
1427-9061

Cena: 0 zł.

KUJAWSKA SZKOŁA WYŻSZA
WE WŁOCŁAWKU

Plac Wolności 1, 87-800 Włocławek

 

Godziny otwarcia rektoratu:

poniedziałek-czwartek 08.00-15.30
piątek 08.00-14.00

Ważne informacje:

KONTAKT

Biuro Rektora
Tel.: +48 660 713 891
Email: biurorektora@ksw.wloclawek.pl
ePUAP: /KSW_Wloclawek/SkrytkaESP

Zapisy na studia licencjackie i magisterskie
Tel. 660 714 884

Zapisy na studia podyplomowe
Tel. 660 716 709