Konferencje naukowe

Rok 2006

12 stycznia – „Władza ustawodawcza, wykonawcza i sądownicza w RP” to temat wykładu otwartego połączonego z dyskusją nt. „Relacje między władzami w RP”, który poprowadził wybitny konstytucjonalista, wykładowca WSHE i UMK w Toruniu, prof. dr hab. Jan Galster.

20 stycznia – Wyzwolenie Włocławka 1945 – organizatorzy: Wydział Humanistyczny Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku, Sekcja Nauk Historycznych Włocławskiego Towarzystwa Naukowego, Polskie Towarzystwo Historyczne oddział włocławski.

24 lutego – Dzieje włocławskiego zamku – Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział we Włocławku, Wydział Humanistyczny WSHE oraz Sekcja Nauk Historycznych Włocławskiego Towarzystwa Naukowego zorganizowały spotkanie poświęcone dziejom zamku we Włocławku.

6 marca – Zaburzenia i zagrożenia we współczesnych rodzinach polskich – ogólnopolska konferencja naukowa Wydziału Pedagogicznego Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku.

30 marca – Uczniowskie seminarium popularnonaukowe: Szkice do pejzażu artystycznego i literackiego – organizator: Wydział Humanistyczny.

29-30 marca – Ogólnopolska konferencja: Manipulacja w mediach a edukacja – organizatorzy: Zakład Technologii Kształcenia Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Sekcja Pedagogiki Mediów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk, Sekcja Metodologii Nauk Komitetu Naukoznawstwa przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk, Wydział Pedagogiczny Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Wydawnictwo Adam Marszałek.

20 kwietnia – Sympozjum naukowe: Problemy przestrzenno-gospodarcze i środowiskowe obszaru funkcjonalnego Włocławka – organizatorzy: Zakłady Naukowe Wydziału Ochrony Środowiska, koordynator programu międzynarodowego dla województwa kujawsko-pomorskiego DEFRIS.

27 kwietnia – Konferencja: Polacy i Niemcy we wspólnej Europie. Czy możliwe jest pojednanie? – organizatorzy: Wydział Humanistyczny Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku, Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział we Włocławku, Sekcja Nauk Historycznych Włocławskiego Towarzystwa Naukowego.

Kwiecień, maj, czerwiec: udział w corocznym zjeździe studenckich kół naukowych, wyjazd naukowy szlakiem zamków krzyżackich, wyjazd i wizyta w Sejmie RP, spotkania tematyczne, warsztaty dziennikarskie i spotkania z ciekawymi ludźmi – organizator: Koło Naukowe Humanistów (Wydział Humanistyczny).

4 maja – Wykład otwarty prof. Zbigniewa Kwiecińskiego – Prezesa Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego pt.: Wolność czy równość? Sprzeczne wyzwania dla edukacji – organizator: Wydział Pedagogiczny.

12 maja – Wykład otwarty prof. Marii Szyszkowskiej pt.: Wolność i samozniewolenie. – organizator: Wydział Humanistyczny.

15 maja – Wykład otwarty dra Henryka Nowickiego pt.: Struktura i funkcjonowanie samorządu terytorialnego – organizator: Wydział Administracji.

16 maja – Wykład otwarty dra Adama Strzeleckiego pt.: Rola Banku Centralnego w stabilizacji finansowej państwa – organizator: Wydział Administracji.

18-20 maja – II Włocławski Festiwal Kultury Nauki i Techniki – organizator: Włocławskie Towarzystwo Naukowe

18 maja – Konferencja naukowa: Aktualne problemy rozwoju gospodarczego gmin i powiatów – organizator: Wydział Administracji.

20 maja – Ogólnopolska sesja naukowa: Działalność gaśnicza i pozaogniowa jednostek ochrony przeciwpożarowej w dobie II Rzeczypospolitej na Kujawach i ziemi dobrzyńskiej – organizatorzy: Wydział Humanistyczny WSHE we Włocławku, Zarząd Główny Związku OSP RP, Włocławskie Towarzystwo Naukowe, Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział we Włocławku, Komenda Miejska PSP we Włocławku, Zarząd Powiatowy Związku OSP RP we Włocławku, Biuro Usług Pożarniczych Ochrony Pracy i Środowiska „Sudomir” we Włocławku.

23 maja – Konferencja: Bliżej Turcji – Bliżej Polski – organizator: Biuro Współpracy z Uczelniami Krajowymi i Zagranicznymi.

29-30 maja – Ogólnopolska konferencja naukowa pt.: Banki spółdzielcze w Polsce. Stan i perspektywy rozwoju – organizator: Wydział Ekonomii i Informatyki WSHE oraz Sekcja Nauk Ekonomicznych Włocławskiego Towarzystwa Naukowego, patronat: Narodowy Bank Polski.

6 czerwca – Konferencja studencka: Środowisko wczoraj, dziś i jutro – organizator: Wydział Ochrony Środowiska.

13 czerwca – Sesja naukowa: W 190 rocznicę Kongresu Wiedeńskiego i jego konsekwencja dla regionu Kujaw – organizatorzy: Wydział Humanistyczny WSHE, Sekcja Nauk Historycznych Włocławskiego Towarzystwa Naukowego, Wydział Humanistyczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku.

26 października – Regionalna konferencja naukowa: Samodzielność finansowa jako podstawa rozwoju jednostek samorządu terytorialnego – organizatorzy: Włocławskie Towarzystwo Naukowe oraz Wydział Ekonomii i Informatyki WSHE.

9 listopada – Prelekcja: O Australii i Nowej Zelandii – organizator: Włocławskie Koło Polskiego Towarzystwa Geograficznego.

1 grudnia – Seminarium naukowe: Stan i perspektywy wykorzystania funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w województwie Kujawsko-Pomorskim – organizatorzy: Wydział Administracji WSHE i Urząd Marszałkowski w Toruniu.

15 grudnia – Wykład otwarty Tadeusza Zwiefki, Posła do Parlamentu Europejskiego pt.: Media w procesie integracji europejskiej – organizator: Dział Promocji WSHE.

KUJAWSKA SZKOŁA WYŻSZA
WE WŁOCŁAWKU

Plac Wolności 1, 87-800 Włocławek

 

Godziny otwarcia rektoratu:

poniedziałek-czwartek 08.00-15.30
piątek 08.00-14.00

Ważne informacje:

KONTAKT

Biuro Rektora
Tel.: +48 660 713 891
Email: biurorektora@ksw.wloclawek.pl
ePUAP: /KSW_Wloclawek/SkrytkaESP

Zapisy na studia licencjackie i magisterskie
Tel. 660 714 884

Zapisy na studia podyplomowe
Tel. 660 716 709