Konferencje naukowe

Rok 2014

W dniu 11 grudnia odbyła się konferencja poświęcona setnej rocznicy pierwszego lotu nad Arktyką, którego dokonał pochodzący z Włocławka pilot służący w carskiej armii.  Konferencja składała się z dwóch części. W pierwszej części na lotnisku Aeroklubu Włocławskiego w Kruszynie została odsłonięta tablica upamiętniająca Jana Nagórskiego i jego historyczny wyczyn.

W dniu 27 listopada 2014r. Wydział Nauk o Zdrowiu WSHE we Włocławku, Centrum Kultury Browar B we Włocławku, Sekcja Zdrowia Publicznego Włocławskiego Towarzystwa Naukowego, Zakład Pielęgniarstwa Neurologicznego i Neurochirurgicznego UMK Collegium Medicum w Bydgoszczy byli organizatorami konferencji naukowo-szkoleniowej: Zdrowie w naszych rękach- interdyscyplinarność nauk o zdrowiu. W pięknych wnętrzach Centrum Kultury Browar B we Włocławku spotkali się naukowcy, praktycy i studenci.

  W dniu 27 listopada na naszej Uczelni odbyła się konferencja naukowa poświęcona 100. rocznicy wybuchu I Wojny Światowej. Do udziału w konferencji zostali zaproszeni naukowcy – historycy reprezentujący akademickie ośrodki naukowe m.in. w Toruniu i we Włocławku oraz w Kijowie (Ukraina). Podczas konferencji zostało  wygłoszonych kilkanaście referatów naukowych. Organizatorem konferencji było Włocławskie Towarzystwo Naukowe i Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku przy współudziale z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i Towarzystwa Naukowego w Toruniu.

W dniu 11 października 2014 roku na Zamku Kazimierzowskim w Inowłodzu odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa poświęcona życiu codziennemu w średniowiecznej Polsce. Organizatorem naukowego spotkania było Stowarzyszenie Króla Kazimierza Wielkiego wspólnie z Gminą Inowłódz. Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku oraz Włocławskie Towarzystwo Naukowe znaleźli się w gronie współorganizatorów. Referaty swoje przedstawili wykładowcy naszej Uczelni

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku oraz Urząd Miasta Włocławek byli organizatorami seminarium pod hasłem: Wielowymiarowy problem społeczeństwa senioralnego. W programie spotkania znalazły się następujące referaty plenarne: Potrzeba i szanse aktywnego życia i bycia w wieku senioralnym– prof.zw. dr hab. Zygmunt Wiatrowski (WSHE Włocławek), Ageizm a funkcjonowanie i rozwój ludzi starzejących się – prof. zw. dr hab. Janusz Trempała (UKW Bydgoszczy oraz Podejmowanie aktywności przez osoby starsze w kontekście przystosowania do starości – dr Iwona Mandrzejewska-Smól (UKW Bydgoszcz).

Dnia 26 czerwca 2014 roku o godzinie 14:00 w sali im. „Janusza Korczaka i Stefanii Wilczyńskiej” znajdującej się w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku odbyła się debata pt. „Pedagogika i pedagogia Janusza Korczaka w percepcji współczesnej rzeczywistości opiekuńczo-wychowawczej”.

W dniach 11-13 maja 2014 r. w Ciechocinku odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa na temat „Edukacja wobec zmian cywilizacyjnych”. Organizatorem konferencji był Zakład Pedagogiki Pracy i Andragogiki UKW w Bydgoszczy pod przewodnictwem prof. Ryszarda Gerlacha. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele naszej Uczelni: Rektor WSHE prof. nadzw. dr hab. Stanisław Kunikowski, Dyrektor Instytutu Pedagogiki prof. zw. dr hab. Zygmunt Wiatrowski wraz ze współpracownikami dr. Tomaszem Borowiakiem i mgr. Adamem Gawrońskim.

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku uczciła 9. rocznicę śmierci Jana Pawła II – Honorowego Obywatela Włocławka. Z tej okazji w czwartek 3 kwietnia 2014 roku odbył się wykład otwarty pt. „Przyjęcie człowieka w całej jego prawdzie”, który wygłosił ks. prof. dr hab. Marian Włosiński.

31 marca 2014 r. odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa, zorganizowana przez Włocławskie Towarzystwo Naukowe (Sekcja Nauk Ekonomicznych i Zarządzania) oraz Wydział Nauk Społecznych i Technicznych WSHE we Włocławku pt. Znaczenie banków spółdzielczych w rozwoju lokalnym. Patronat nad konferencja objął Krajowy Związek Banków Spółdzielczych w Warszawie.

W dniu 11 stycznia 2014 roku odbyła się III edycja włocławskiego sympozjum naukowego o bezpieczeństwie i higienie pracy, która zatytułowana była „Dobre praktyki i kultura w miejscu pracy w kształtowaniu bezpieczeństwa i higieny pracy”. Patronat honorowy nad tym spotkaniem naukowym objął Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy a

KUJAWSKA SZKOŁA WYŻSZA
WE WŁOCŁAWKU

Plac Wolności 1, 87-800 Włocławek

 

Godziny otwarcia rektoratu:

poniedziałek-czwartek 08.00-15.30
piątek 08.00-14.00

Ważne informacje:

KONTAKT

Biuro Rektora
Tel.: +48 660 713 891
Email: biurorektora@ksw.wloclawek.pl
ePUAP: /KSW_Wloclawek/SkrytkaESP

Zapisy na studia licencjackie i magisterskie
Tel. 660 714 884

Zapisy na studia podyplomowe
Tel. 660 716 709