Konferencje

„Życie codzienne w Polsce w okresie średniowiecza”

W dniu 11 października 2014 roku na Zamku Kazimierzowskim w Inowłodzu odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa poświęcona życiu codziennemu w średniowiecznej Polsce. Organizatorem naukowego spotkania było Stowarzyszenie Króla Kazimierza Wielkiego wspólnie z Gminą Inowłódz. Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku oraz Włocławskie Towarzystwo Naukowe znaleźli się w gronie współorganizatorów. Referaty swoje przedstawili wykładowcy naszej Uczelni


wg ustalonej kolejności:

  • „Rozkosze stołu w Polsce średniowiecznej” – dr Zdzisław Zasada, WTN
  • „Problematyka postów w Polsce średniowiecznej” – ks. prof. dr hab. Marian Włosiński, WSHE
  • „Człowiek miarą wszechrzeczy”. Sposoby mierzenia i ważenia w Polsce w czasach średniowiecza – prof. dr hab. Stanisław Kunikowski, WSHE
  • „Motyw chleba i (zboża) w średniowiecznej kulturze, literaturze oraz w języku staropolskim – dr Adam Wróbel, prof. nadzw. WSHE

 

zdjęcia ze zbiorów dr. Tomasza Dzikiego z Archiwum Państwowego we Włocławku, który wygłosił referat pt. „Zjazd Królów w Krakowie w 1364 r.”

KUJAWSKA SZKOŁA WYŻSZA
WE WŁOCŁAWKU

Plac Wolności 1, 87-800 Włocławek

 

Godziny otwarcia rektoratu:

poniedziałek-czwartek 08.00-15.30
piątek 08.00-14.00

Ważne informacje:

KONTAKT

Biuro Rektora
Tel.: +48 660 713 891
Email: biurorektora@ksw.wloclawek.pl
ePUAP: /KSW_Wloclawek/SkrytkaESP

Zapisy na studia licencjackie i magisterskie
Tel. 660 714 884

Zapisy na studia podyplomowe
Tel. 660 716 709