Konferencje

Znaczenie banków spółdzielczych w rozwoju lokalnym

31 marca 2014 r. odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa, zorganizowana przez Włocławskie Towarzystwo Naukowe (Sekcja Nauk Ekonomicznych i Zarządzania) oraz Wydział Nauk Społecznych i Technicznych WSHE we Włocławku pt. Znaczenie banków spółdzielczych w rozwoju lokalnym. Patronat nad konferencja objął Krajowy Związek Banków Spółdzielczych w Warszawie.


W konferencji uczestniczyła Prezes Zarządu KZBS w Warszawie Pani Krystyna Majerczyk-Żabówka. W konferencji wzięli także udział autorzy referatów, prezesi zarządów banków spółdzielczych oraz studenci kierunku ekonomia WSHE. Dorobek konferencji będzie opublikowany.

KUJAWSKA SZKOŁA WYŻSZA
WE WŁOCŁAWKU

Plac Wolności 1, 87-800 Włocławek

 

Godziny otwarcia rektoratu:

poniedziałek-czwartek 08.00-15.30
piątek 08.00-14.00

Ważne informacje:

KONTAKT

Biuro Rektora
Tel.: +48 660 713 891
Email: biurorektora@ksw.wloclawek.pl
ePUAP: /KSW_Wloclawek/SkrytkaESP

Zapisy na studia licencjackie i magisterskie
Tel. 660 714 884

Zapisy na studia podyplomowe
Tel. 660 716 709