System grantów badawczych

Granty realizowane w roku 2017

Celem działalności szkoły wyższej nie jest z pewnością jedynie kształcenie studentów. Działalność dydaktyczna musi być zawsze osadzona w działalności naukowo-badawczej, którą realizują zarówno nauczyciele akademiccy, jak również studenci w ramach kół naukowych.

W 2017 roku JM Rektor przyznał dwa granty uczelniane na realizację dwóch projektów:

  1. Przygotowanie oraz realizacja innowacyjnego materiału dydaktycznego wspierającego proces kształcenia prowadzony na Wydziale Nauk Społecznych i Technicznych Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku: „Kurs e-learningowy bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni, zgodny z rekomendacjami NATO”, do wykorzystania na platformie e-learningowej LMS ILIAS, w tym w ramach współpracy Uczelni z podmiotami krajowymi oraz zagranicznymi – wnioskodawca dr hab. Piotr Gawliczek
  2. „Innowacyjne rozwiązanie w praktyce kształcenia – uruchomienie oraz wdrożenie platformy e-learningowej LMS ILIAS dla potrzeb Wydziału Nauk Społecznych i Technicznych Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku, przy jednoczesnym zapewnieniu możliwości jej wykorzystania w działalności dydaktyczno-szkoleniowej uczelni, w tym w ramach współpracy z podmiotami krajowymi oraz zagranicznymi” – wnioskodawca dr hab. Piotr Gawliczek.

    Granty zostały przyznane na 1 rok.

KUJAWSKA SZKOŁA WYŻSZA
WE WŁOCŁAWKU

Plac Wolności 1, 87-800 Włocławek

 

Godziny otwarcia rektoratu:

poniedziałek-czwartek 08.00-15.30
piątek 08.00-14.00

Ważne informacje:

KONTAKT

Biuro Rektora
Tel.: +48 660 713 891
Email: biurorektora@ksw.wloclawek.pl
ePUAP: /KSW_Wloclawek/SkrytkaESP

Zapisy na studia licencjackie i magisterskie
Tel. 660 714 884

Zapisy na studia podyplomowe
Tel. 660 716 709