Konferencje naukowe

Rok 2008

18 stycznia – Wykład otwarty dra Witolda Bartkiewicza pt.: „Tworzenie dynamicznych stron WWW” – organizator: Wydział Nauk Społecznych i Technicznych WSHE.

15 lutego – Wykład ootwarty prof. dra hab. Dariusza Rosatiego pt.: „Polska w Unii Europejskiej” – organizator: Dział Promocji WSHE.

22 lutego – Konferencja naukowa pt.: „Antropogeniczne zmiany środowiska. Środowisko dziś i jutro” – organizator: Koło Naukowe Młodych Ekologów Wydziału Nauk Społecznych i Technicznych WSHE.

4 marca – Wykład otwarty ks. dra hab. Mariana Włosińskiego pt.: „Satanizm we współczesnym świecie” – organizator: Wydziału Pedagogiki i Nauk o Zdrowiu WSHE.

12 marca – Ogólnopolska konferencja naukowa pt.: „Edukacja społeczeństwa w XXI wieku” – organizator: Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku oraz Stowarzyszenie Kultury Europejskiej. Inicjatorem konferencji była prof. dr hab. Maria Szyszkowska, pracownik naukowo-dydaktyczny WSHE.

2 kwietnia – Wykład otwarty ks. dra hab. Mariana Włosińskiego pt.: „Etos współczesnej historii Polski w kontekście pontyfikatu Jana Pawła II” – organizator: Wydziału Pedagogiki i Nauk o Zdrowiu WSHE.

4 kwietnia – Wykład otwarty dra hab. Edwarda Jacka Gorzelańczyka pt.: „Neurobiologiczne, biomedyczne i ewolucyjne źródła kultury i mowy” – organizator: Wydział Pedagogiki i Nauk o Zdrowiu WSHE.

8 kwietnia – Wykład otwarty Ivana Raicheva, pracownika naukowo-dydaktycznego Wydziału Filologii Plovdiv University w Bułgarii pt.: „American poetry from the civil war till the Second World War” – organizator: Biuro Współpracy z Uczelniami Krajowymi i Zagranicznymi.

17 kwietnia – Regionalna konferencja naukowo-metodyczna pt.: „Rozwijanie uzdolnień matematyczno-przyrodniczych ucznia zadaniem współczesnej szkoły” – organizatorzy: Wydział Pedagogiki i Nauk o Zdrowiu WSHE we Włocławku, Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku oraz Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy – Delegatura we Włocławku.

20 i 27 maja – Cykl wykładów dla nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów pt.: „Dziecko z chorobą przewlekłą w szkole i grupie rówieśniczej” – organizatorzy: Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku oraz Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku.

26-27 maja – Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt.: „Perspektywy rozwoju bankowości spółdzielczej w Polsce” – organizatorzy: Sekcja Nauk Ekonomicznych Włocławskiego Towarzystwa Naukowego oraz Wydział Nauk Społecznych i Technicznych WSHE.

30 maja – Konferencja szkoleniowa z okazji Światowego Dnia Bez Tytoniu pt.: „Młodość wolna od papierosa” – organizatorzy: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Włocławku, Wydział Pedagogiki i Nauk o Zdrowiu Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku oraz Oddział Terenowy we Włocławku Polskiego Towarzystwa Oświaty Zdrowotnej.

31 maja – Wykład otwarty prof. Neşe Taluy Yüce z Ankara University pt.: „Polska wieś nad Bosforem Polonezkoy – Adampol” – organizator: Biuro Współpracy z Uczelniami Krajowymi i Zagranicznymi.

5 czerwca – Wykład otwarty prof. dra hab. Mariana Filara, pracownika UMK w Toruniu oraz Posła na Sejm RP, który wygłosił wykład pt. „Prawo karne i wymiar sprawiedliwości państw Unii Europejskiej” – organizator: Dział Promocji WSHE.

7 października – sympozjum upamiętniające 30-lecie wyboru Kardynała Karola Wojtyły na Papieża pt. „Jan Paweł II, orędownik prawdy i nadziei” – organizator: Wydział Pedagogiki i Nauk o Zdrowiu WSHE

20 października – Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Współpraca jednostek samorządu terytorialnego i przedsiębiorstw w aspekcie pozyskiwania funduszy Unii Europejskiej – organizator: Włocławskie Towarzystwo Naukowe, Kujawska Izba Przemysłow-Handlowa we Włocławku oraz Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku – Wydział Nauk Społecznych i Technicznych WSHE

13 listopada – Wykład otwarty dr hab. Mariana Włosińskiego pt. „Europejski etyczny wymiar Jasnej Góry” – organizator: Wydział Pedagogiki i Nauk o Zdrowiu WSHE

11 grudnia – Wykład otwarty ks. prof. WSHE dr. hab. Mariana Włosińskiego pt. „Zjawisko agresji etycznym problemem” – organizator: Wydział Pedagogiki i Nauk o Zdrowiu WSHE

13 grudnia – Wykład otwarty Jerzego Engela pt. „Raport z mistrzostw Europy 2008 i wytyczne do dalszego szkolenia piłkarskiego” – organizator: Wydział pedagogiki i Nauk o Zdrowiu WSHE

16 grudnia – Konferencja naukowa pt. „Janusz Korczak – spolegliwy opiekun sierot” – organizator: Wydział Pedagogiki i Nauk o Zdrowiu WSHE

KUJAWSKA SZKOŁA WYŻSZA
WE WŁOCŁAWKU

Plac Wolności 1, 87-800 Włocławek

 

Godziny otwarcia rektoratu:

poniedziałek-czwartek 08.00-15.30
piątek 08.00-14.00

Ważne informacje:

KONTAKT

Biuro Rektora
Tel.: +48 660 713 891
Email: biurorektora@ksw.wloclawek.pl
ePUAP: /KSW_Wloclawek/SkrytkaESP

Zapisy na studia licencjackie i magisterskie
Tel. 660 714 884

Zapisy na studia podyplomowe
Tel. 660 716 709