Publikacje wydawnictwa

Procedura recenzji

Monografie autorskie i wieloautorskie podlegają recenzji wykonanej przez co najmniej jednego specjalistę, który nie jest pracownikiem jednostki naukowej afiliowanej przez autora. Recenzentów wyznacza wydawnictwo po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i zgodności tematyki recenzowanej pracy z zainteresowaniami badawczymi recenzenta. W przypadku recenzowania artykułów do czasopisma naukowego recenzent przedstawia ocenę na dostarczonym przez wydawnictwo formularzu. Jeśli recenzja dotyczy monografii naukowej, wówczas przedstawia recenzję w formie pisemnej, która oprócz opisu recenzowanej pracy powinna zawierać pogłębioną i dobrze uzasadnioną ocenę wraz z jednoznaczną konkluzją. Autor otrzymuje recenzję do wglądu i jest zobowiązany ustosunkować się do uwag recenzenta. Wydawnictwo zapewnia ochronę danych recenzentów i poufność materiałów przekazywanych do redakcji w okresie recenzowania. Decyzję o skierowaniu do dalszego procesu wydawniczego podejmuje Rada Wydawnicza po zapoznaniu się z recenzją i pozytywnym zaopiniowaniu przez recenzenta naniesionych przez autora poprawek. Recenzje realizowane są na podstawie umowy o dzieło. Imiona i nazwiska recenzentów umieszczone są zgodnie z praktyką wydawniczą na stronie redakcyjnej publikacji. W przypadku negatywnej recenzji wydawnictwo ma prawo odmówić opublikowania tekstu.

KUJAWSKA SZKOŁA WYŻSZA
WE WŁOCŁAWKU

Plac Wolności 1, 87-800 Włocławek

 

Godziny otwarcia rektoratu:

poniedziałek-czwartek 08.00-15.30
piątek 08.00-14.00

Ważne informacje:

KONTAKT

Biuro Rektora
Tel.: +48 660 713 891
Email: biurorektora@ksw.wloclawek.pl
ePUAP: /KSW_Wloclawek/SkrytkaESP

Zapisy na studia licencjackie i magisterskie
Tel. 660 714 884

Zapisy na studia podyplomowe
Tel. 660 716 709