Studia I stopnia – licencjackie, inżynierskie

Swój plan zdobywania wyższego wykształcenia możesz zacząć w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku od studiów pierwszego stopnia. Dla wielu jest to mniejsze obciążenie finansowe, a na miejscu w KSW we Włocławku można oprócz studiowania, zdobywać dodatkowe certyfikaty, umiejętności i wyjeżdżać na studia za granicę w ramach programu ERASMUS+.

Potem możesz wybrać studia drugiego stopnia na innych uczelniach, chyba, że zakochasz się w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku i wybierzesz naszą ofertę studiów drugiego stopnia – na kierunkach: Bezpieczeństwo narodowe, Pedagogika lub Pielęgniarstwo. Wyniki rekrutacji na studia drugiego stopnia do Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku świadczą o wysokim stopniu „zakochania”.

Nabór na studia jest prowadzony od 1 czerwca do 30 września – SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Administracja

3-letnie studia stacjonarne i niestacjonarne o profilu praktycznym ze specjalnościami:

 • Administracja gospodarcza
 • Administracja publiczna

Bezpieczeństwo i higiena pracy

3,5-letnie studia stacjonarne i niestacjonarne o profilu praktycznym ze specjalnościami:

 • Chemiczne zagrożenia środowiska
 • Zarządzanie systemem bezpieczeństwa i higieny pracy

Bezpieczeństwo narodowe

3-letnie studia stacjonarne i niestacjonarne o profilu praktycznym ze specjalnościami:

 • Cyberbezpieczeństwo
 • Zarządzanie kryzysowe i ochrona infrastruktury krytycznej 

Budownictwo

3,5-letnie studia stacjonarne i niestacjonarne o profilu praktycznym ze specjalnościami:

 • Budownictwo drogowe
 • Budownictwo ogólne
 • Technologia i organizacja budownictwa

Dietetyka – NOWOŚĆ!

Energetyka

3,5-letnie studia stacjonarne i niestacjonarne o profilu praktycznym ze specjalnościami:

 • Dozór i eksploatacja instalacji energetycznych – NOWOŚĆ!
 • Ekologiczne systemy wykorzystania energii
 • Zrównoważony rozwój energetyki

Logistyka

3,5-letnie studia stacjonarne i niestacjonarne o profilu praktycznym ze specjalnościami:

 • Logistyka przedsiębiorstw
 • Logistyka służb mundurowych
 • Logistyka transportu

Pedagogika

3-letnie studia stacjonarne i niestacjonarne o profilu praktycznym ze specjalnościami:

 • Animacja społeczno-kulturowa
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • Pedagogika rewalidacyjna z elementami poradnictwa rehabilitacyjnego
 • Resocjalizacja nieletnich

Pielęgniarstwo – pomostowe

Roczne studia niestacjonarne tzw. „pomostowe” o profilu praktycznym

Pielęgniarstwo – 3-letnie

3-letnie studia stacjonarne i niestacjonarne o profilu praktycznym

Inżynieria mechaniczna – kierunek realizowany w Filii w Grudziądzu

3,5-letnie studia stacjonarne i niestacjonarne o profilu praktycznym ze specjalnościami:

 • Automatyka i robotyka
 • Eksploatacja maszyn i pojazdów
 • Mechanika lotnicza
 • Zarządzanie procesami wytwarzania

OFERTA KSZTAŁCENIA

KUJAWSKA SZKOŁA WYŻSZA
WE WŁOCŁAWKU

Plac Wolności 1, 87-800 Włocławek

 

Godziny otwarcia rektoratu:

poniedziałek-czwartek 08.00-15.30
piątek 08.00-14.00

Ważne informacje:

KONTAKT

Biuro Rektora
Tel.: +48 660 713 891
Email: biurorektora@ksw.wloclawek.pl
ePUAP: /KSW_Wloclawek/SkrytkaESP

Zapisy na studia licencjackie i magisterskie
Tel. 660 714 884

Zapisy na studia podyplomowe
Tel. 660 716 709