Koło Naukowe „Warsztaty Korczakowskie”

Uczestnicy

Ireneusz Pyrzyk jest badaczem pedagogii i pedagogiki Janusza Korczaka i Stefanii Wilczyńskiej. Jego wykłady ściśle nawiązują do ochrony praw dzieci, oraz zwracają szczególną uwagę na to, że dziecko jest pełnowartościowym człowiekiem na każdym etapie sw …

pyrzyk ireneuszIreneusz Pyrzyk jest badaczem pedagogii i pedagogiki Janusza Korczaka i Stefanii Wilczyńskiej. Jego wykłady ściśle nawiązują do ochrony praw dzieci, oraz zwracają szczególną uwagę na to, że dziecko jest pełnowartościowym człowiekiem na każdym etapie swojego istnienia. Wśród  wielu już pokoleń sieje ziarno pedagogiki Janusza Korczaka, zachęcając ich tym samym do szerzenia jego idei. Jest członkiem Toruńskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, Polskiego Stowarzyszenia im. Janusz Korczaka oraz Włocławskiego Towarzystwa Naukowego. Jest on również autorem publikacji naukowych poświęconych Januszowi Korczakowi. Dzięki jego zaangażowaniu w idee Janusza Korczaka, wielu młodych ludzi coraz chętniej uczestniczy w akcjach mających na celu niesienie pomocy dzieciom. Przez swoją pasję wnosi w życie „Warsztatów Korczakowskich” wiele pozytywnych emocji, dzięki którym czujemy się potrzebni do tego, by wspierać i pomagać innym.

rieske pawelPaweł Rieske – Wieloletni Przewodniczący Koła Naukowego „Warsztaty Korczakowskie” Pedagog, ukończył studia w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku na kierunku pedagogika, specjalność praca socjalna oraz resocjalizacja. Jego głębokie zainteresowania stanowią patologie społeczne a konkretnie „dzieci ulicy”, „bezdomność” i „prostytucje”. Pedagogie i pedagogikę otworzył przed nim Janusz Korczak. Wieloletnia praca z ludźmi bezdomnymi oraz młodzieżą niedostosowaną społecznie pozwoliła mu na zdobycie wiedzy oraz bogatego doświadczenia związanego z problemami życiowymi osób „z marginesu”. Jest autorem i realizatorem wielu projektów edukacyjnych oraz współorganizatorem ogólnopolskich konferencji naukowych.

 

piechocka sylwiaSylwia Małgorzata Piechocka – Urodzona 23 kwietnia 1989 r. w Strzelnie. Pedagog oraz logopeda. Absolwentka Liceum Ogólnokształcącego im. I Armii Wojska Polskiego w Strzelnie a także Wyższej Szkoły Humanistyczno- Ekonomicznej we Włocławku. Autorka kilku publikacji naukowych z zakresu wychowania, opieki, logopedii oraz nauczania Jana Pawła II. Z pedagogiką Janusza Korczaka bliżej zaznajomiła się podczas studiów. Według niej poglądy Starego Doktora powinny być nieodzownym elementem w wychowywaniu dzieci. Urodzona optymistka, kochająca przyrodę, teatr oraz kino. Często powtarza, że „człowiekiem dojrzałym stajemy się tylko dzięki temu co robimy dla innych ludzi”.

 

 

szyjkowska arleta
Arleta Szyjkowska
– Urodzona 13 czerwca 1989 r. w Lipnie. Pedagog i logopeda. Ukończyła Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta w Lipnie oraz Wyższą Szkołę Humanistyczno – Ekonomiczną we Włocławku.  Autorka kilku artykułów naukowych z zakresu pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej oraz logopedii. Jej zainteresowania wiążą się z pedagogiką Janusza Korczaka, który zawsze podkreślał wartość dziecka. W wolnych chwilach spaceruje, czyta oraz chodzi do kina. W życiu kieruje się słowami „…i tylko jedno może unicestwić marzenie – strach przed porażką”.

 

pietrzak malgorzataMałgorzata Pietrzak, poetka, pedagog, literat. Ukończyła studia pedagogiczne w Wyższej Szkole Humanistyczno -Ekonomicznej we Włocławku o specjalności resocjalizacja i pedagogika opiekuńczo-wychowawcza. Współzałożycielka studenckiego koła literackiego „Metafora”, członkini Koła Naukowego „Warsztaty Korczakowskie” przy KSW we Włocławku. Obecnie pracuje jako Asystent Rodziny. Stypendystka Marszałka województwa kujawsko-pomorskiego w 2010 r. We Włocławku, pod auspicjami NKL, wydała następujące zbiory wierszy : „Serce pełne deszczu” (2001), „Wiosna spełnionych marzeń” (2002), „Nim siebie odnajdę” (2002), „Między ziemią a niebem” (2003), „Świat taki piękny”(2004), „Zbieram rosę z traw kujawskich” ( 2005) i „Pieśni kujawskich drzew i pól” (2008) . W „Bibliotece Tematu” wydała zbiór wierszy „Wstęga Mőbiusa” (Bydgoszcz, 2008). Za stypendium Marszałka województwa kujawsko-pomorskiego wydała zbiór wierszy „Listy do Fausta” ( Włocławek, 2010). Publikowała swoje wiersze i recenzje w prasie regionalnej i ogólnopolskiej. Laureatka kilkudziesięciu ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów literackich i poetyckich. Członek Związku Literatów Polskich (Oddział Warszawa) i Stowarzyszenia Autorów Polskich w Płocku; należy też do Włocławskiego Towarzystwa Naukowego.

STUDENT

KUJAWSKA SZKOŁA WYŻSZA
WE WŁOCŁAWKU

Plac Wolności 1, 87-800 Włocławek

 

Godziny otwarcia rektoratu:

poniedziałek-czwartek 08.00-15.30
piątek 08.00-14.00

Ważne informacje:

KONTAKT

Biuro Rektora
Tel.: +48 660 713 891
Email: biurorektora@ksw.wloclawek.pl
ePUAP: /KSW_Wloclawek/SkrytkaESP

Zapisy na studia licencjackie i magisterskie
Tel. 660 714 884

Zapisy na studia podyplomowe
Tel. 660 716 709