O bibliotece

Księgozbiór

Księgozbiór biblioteki liczy obecnie ponad 60 tys. woluminów w tym 7500 książek przyjętych w depozyt z Biblioteki Włocławskiego Towarzystwa Naukowego.

Książki nabywane są głównie drogą zakupów. Prowadzona jest także wymiana nowości wydawniczych i dubletów z bibliotekami stanowiącymi sieć bibliotek wyższych szkół niepaństwowych oraz bibliotekami uczelni państwowych np. Biblioteką Główną UMK w Toruniu czy Biblioteką Główną Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Wiele cennych pozycji uzyskano drogą darowizny od instytucji i osób fizycznych. Prenumerata czasopism reprezentowana jest 16 tytułami.

biblioteka 03

Dynamiczny rozwój Uczelni, zwiększenie liczby wydziałów i kierunków powoduje gromadzenie najnowszej literatury z dziedziny ekonomii, prawa, zarządzania, bankowości, administracji, bezpieczeństwa narodowego oraz pedagogiki, pracy socjalnej, socjologii, historii, ochrony środowiska, filozofii i filologii polskiej a także pielęgniarstwa, fizjoterapii  i wychowania fizycznego. Podnosi to atrakcyjność księgozbioru. Do dyspozycji czytelników, oprócz tradycyjnych materiałów bibliotecznych, takich jak książki i czasopisma, udostępniono bazy danych poprzez Internet. Istnieje możliwość wykonania wydruków komputerowych, skanowania oraz kserowania fragmentów materiałów bibliotecznych.

STUDENT

KUJAWSKA SZKOŁA WYŻSZA
WE WŁOCŁAWKU

Plac Wolności 1, 87-800 Włocławek

 

Godziny otwarcia rektoratu:

poniedziałek-czwartek 08.00-15.30
piątek 08.00-14.00

Ważne informacje:

KONTAKT

Biuro Rektora
Tel.: +48 660 713 891
Email: biurorektora@ksw.wloclawek.pl
ePUAP: /KSW_Wloclawek/SkrytkaESP

Zapisy na studia licencjackie i magisterskie
Tel. 660 714 884

Zapisy na studia podyplomowe
Tel. 660 716 709