O bibliotece

Komputeryzacja

Początki komputeryzacji Biblioteki sięgają roku 1998, kiedy rozpoczęto katalogowanie książek opierając się na programie MAK. Jednak do pełnej automatyzacji prac Biblioteki program ten został oceniony jako niewystarczający i wraz z uruchomieniem Biblioteki przy ul. Piwnej 3 podjęto decyzję o zakupie Zintegrowanego Systemu Obsługi Biblioteki SOWA.

System ten funkcjonuje od maja 1999 roku. Wraz z uruchomieniem sieci komputerowej obejmującej Uczelnię, zakupione zostały moduły do obsługi Wypożyczalni, co pozwoliło z początkiem roku akademickiego 2000/2001 rozpocząć komputerową ewidencję czytelników oraz wypożyczeń książek. Odbywa się to z wykorzystaniem kodów kreskowych, w które zaopatrzone są zarówno książki Biblioteki Głównej, jak również legitymacje czytelników. Przy pomocy czytnika kodów kreskowych poszczególne pozycje książkowe wprowadzane są na komputerowe konta użytkowników Biblioteki. Eliminuje to błędy, które mogą powstawać podczas tradycyjnego systemu wypożyczeń.

biblioteka 04

Od 1 czerwca 2001 roku czytelnicy mogą zapoznawać się z zasobami książnicy uczelnianej poza jej siedzibą, wykorzystując komputer z podłączeniem do Internetu. Katalog ten umożliwia wyszukiwanie książek według nazwiska autora, tytułu oraz wydawnictwa, a także dowolnego hasła. Od 2019 roku nowa wersja programu pozwala także na samodzielny zapis do Biblioteki, a także zamawianie i rezerwowanie książek. Czytelnik może również logować się na swoje konto biblioteczne i samodzielnie prolongować wypożyczone publikacje.

15 lutego 2010 r. Biblioteka Główna KSW przystąpiła do projektu finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego o nazwie Wirtualna Biblioteka Nauki (www.wbn.edu.pl). Tym samym uzyskała bezpłatny dostęp do komercyjnych baz danych zawierających artykuły z zagranicznych czasopism naukowych (EBSCO Publishing, Elsevier Scopus, Web of Knowledge, Nature, Wiley oraz Springer). Studenci i kadra naukowo-dydaktyczna naszej Uczelni otrzymała tym samym możliwość korzystania z nowego i jakże cennego narzędzia badawczego. 

Biblioteka uzyskała również dostęp do trzech baz e-booków  – E-Publikacje Nauki Polskiej, IBUK Libra oraz Academica. Czytelnicy mogą korzystać z ich zasobów w sieci uczelnianej oraz na komputerach osobistych.
W czytelni Biblioteki Głównej można przygotowywać teksty, prezentacje I wykresy na bazie programu Office.

STUDENT

KUJAWSKA SZKOŁA WYŻSZA
WE WŁOCŁAWKU

Plac Wolności 1, 87-800 Włocławek

 

Godziny otwarcia rektoratu:

poniedziałek-czwartek 08.00-15.30
piątek 08.00-14.00

Ważne informacje:

KONTAKT

Biuro Rektora
Tel.: +48 660 713 891
Email: biurorektora@ksw.wloclawek.pl
ePUAP: /KSW_Wloclawek/SkrytkaESP

Zapisy na studia licencjackie i magisterskie
Tel. 660 714 884

Zapisy na studia podyplomowe
Tel. 660 716 709