Jednostki ogólnouczelniane

Akademicki Związek Sportowy

Zebranie inicjatywne Klubu Uczelnianego Akademickiego Związku Sportowego Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku odbyło się 10 lutego 1999 roku. 15 lutego 2000 roku Zarząd Główny Akademickiego Związku Sportowego na posiedzeniu Prezydium Zarządu Głównego wyraził zgodę na nadanie Klubowi Uczelnianemu Akademickiego Związku Sportowego Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku osobowości prawnej. Postanowieniem Wydziału Cywilnego Sądu Okręgowego we Włocławku z 19 czerwca 2000 roku, wpisano klub do rejestru stowarzyszeń kultury fizycznej i związków sportowych. W skład pierwszego zarządu weszli – prezes Andrzej Dorsz; wiceprezesi – Maciej Stefański i Filip Wudecki; sekretarz – Piotr Olszewski; członek zarządu – Adam Górski; komisja rewizyjna – Andrzej Biedrzycki, Maciej Popek, Marcin Czarnociński; sąd koleżeński – Małgorzata Pietras, Paweł Lankiewicz, Radosław Krajewski. W skład kolejnego zarządu klubu, 2 marca 2002 roku, weszli: prezes – Andrzej Dorsz, wiceprezes – Maciej Stefański, członkowie – Marek Wiliński, Robert Dymiński, sekretarz – Łukasz Dzierżawski; Komisja Rewizyjna – Andrzej Biedrzycki, Joanna Chęś, Dariusz Słomka. W dniu 16 listopada 2006 roku, po rezygnacji Andrzeja Dorsza prezesem został Tomasz Ulanowski, wiceprezesem – ds. sportowych – Maciej Stefański, wiceprezesem ds. organizacyjnych – Marek Wódecki, sekretarz – Agata Machtyl, członkiem – Patryk Krzesiak. W listopadzie 2008 z funkcji prezesa zrezygnował Tomasz Ulanowski. 13 czerwca 2009 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Klubu Uczelnianego AZS WSHE. Wybrano na nim nowe władze klubu: prezes – Marek Wódecki, wiceprezesi – Marek Zieliński i Maciej Stefański, członkowie Zarządu – Katarzyna Smykowska, Agnieszka Skibińska. Komisja Rewizyjna: Sebastian Dudra – przewodniczący oraz Daniel Gąsiorowski i Marta Went – członkowie. Kolejne Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze odbyło się 17 grudnia 2011 roku. Prezesem ponownie wybrany został Marek Wódecki, zastępcami wybrano Marka Zielińskiego i Macieja Stefańskiego a członkami Zarządu Magdalenę Zawadzką i Joannę Brzeczkowską. Do Komisja Rewizyjna w kolejnej kadencji wybrano Sebastiana Dudrę jako przewodniczącego oraz Małgorzatę Kordowską i Darię Kubiak. W skład Sądu Koleżeńskiego weszli: Dawid Maciejewski, Michał Rutkowski i Marcin Pałczyński. Ostatnie zmiany w składzie Zarządu miały miejsce 6 lutego 2013 roku. Z pracy w Zarządzie Klubu zrezygnowali Marek Zieliński i Magdalena Zawadzka. W ich miejsce wybrano Bartosza Woźniaka i Pawła Pawlickiego.

Celem działania KU AZS WSHE jest: upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki, podnoszenie sprawności fizycznej i polepszanie stanu zdrowia społeczności akademickiej, rozwijanie sportu wyczynowego w środowisku akademickim, powodowanie aktywności i kształtowanie poczucia współodpowiedzialności za losy macierzystego klubu, szkoły wyższej i środowiska, a także wychowywanie członków Klubu zgodnie z tradycjami AZS, działanie na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Klub realizuje swoje cele przez: organizowanie życia sportowego, rekreacji i turystyki; uczestniczenie w imprezach i zawodach sportowych w kraju i za granicą; współdziałanie w organizowaniu szkolenia i doskonalenia kadry trenersko-instruktorskiej, organizatorów sportu i rekreacji; organizowanie obozów sportowych, szkoleniowych, rekreacyjnych i turystycznych; tworzenie, utrzymanie i zagospodarowanie terenów i obiektów sportowych; propagowanie różnych form sportu, rekreacji i turystyki; współpraca z władzami szkół wyższych i samorządów studenckich; współpraca z jednostkami uczelni zajmującymi się problemami kultury fizycznej; współdziałanie z instytucjami państwowymi i samorządowymi, związkami sportowymi oraz organizacjami społecznymi; utrzymywanie kontaktów sportowych z odpowiednimi organizacjami sportowymi w kraju i za granicą;

Celem działania Klubu Uczelnianego Akademickiego Związku Sportowego Wyższej Szkoły Humanistyczno Ekonomicznej we Włocławku jest: upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki, podnoszenie sprawności fizycznej i polepszanie stanu zdrowia społeczności akademickiej, rozwijanie sportu wyczynowego w środowisku akademickim, powodowanie aktywności i kształtowanie poczucia współodpowiedzialności za losy macierzystego klubu, szkoły wyższej i środowiska, a także wychowywanie członków Klubu zgodnie z tradycjami Akademickiego Związku Sportowego, działanie na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Klub realizuje swoje cele przez: organizowanie życia sportowego, rekreacji i turystyki; uczestniczenie w imprezach i zawodach sportowych w kraju i za granicą; współdziałanie w organizowaniu szkolenia i doskonalenia kadry trenersko-instruktorskiej, organizatorów sportu i rekreacji; organizowanie obozów sportowych, szkoleniowych, rekreacyjnych i turystycznych; tworzenie, utrzymanie i zagospodarowanie terenów i obiektów sportowych; propagowanie różnych form sportu, rekreacji i turystyki; współpraca z władzami szkół wyższych i samorządów studenckich; współpraca z jednostkami uczelni zajmującymi się problemami kultury fizycznej; współdziałanie z instytucjami państwowymi i samorządowymi, związkami sportowymi oraz organizacjami społecznymi; utrzymywanie kontaktów sportowych z odpowiednimi organizacjami sportowymi w kraju i za granicą;
W ciągu 14-lecia istnienia w klubie działały sekcje: aerobiku, wioślarstwa, pływania, lekkiej atletyki, tenisa stołowego, piłki nożnej, piłki siatkowej, koszykówki.

20150608025

Reprezentantki WTW-WSHE Włocławek Olga Pińska, Anna Specjalska

Kalendarium wydarzeń sportowych:

W dniach 2,3 czerwca 2001 roku w Kruszwicy odbyły się Akademickie Mistrzostwa Polski w Wioślarstwie. Dwójka bez sternika Dariusz Słomka, Rafał Czajkowski /AZS WSHE/ – zdobyła srebrny medal

7 grudnia 2002 roku w Lipnie odbyła się pierwsza impreza zorganizowana przez KU AZS WSHE w ramach Organizacji Środowiskowej Akademickiego Związku Sportowego woj. Kujawsko-pomorskiego – Akademickie Mistrzostwa w Halowej Piłce Nożnej.

10 kwietnia 2003 roku w Płocku drużyna koszykarzy WSHE zdobyła srebrny medal podczas Mistrzostw Polski Uczelni Niepublicznych w Koszykówce Mężczyzn.

2 kwietnia 2003 roku reprezentacja WSHE we Włocławku, w składzie: Paulina Konwerska, Ida Maciejewska, Magdalena Mila i Beata Olszewska, zdobyła I miejsce w rozgrywkach tenisa stołowego kobiet w Akademickich Mistrzostwach Szkół Wyższych województwa kujawsko-pomorskiego.

6 – 8 grudnia 2003 roku w Lipnie w zorganizowanych przez KU AZS WSHE Akademickich Mistrzostwach Województwa Kujawsko-pomorskiego reprezentanci uczelni zajęli I miejsce w Halowej Piłce Nożnej. Mistrzowie. Pod opieką Andrzeja Dorsza zagrali w składzie: Piotr Rogalski, Michał Sochacki, Radosław Fodrowski, Mariusz Gawroński, Bartłomiej Karłowski, Maciej Małecki, Jacek Witkowski, Arkadiusz Ostrowski, Maciej Ostróżka, Tomasz Perliński.

11 marca 2004 r., Płock – Mistrzostwa Polski Uczelni Niepublicznych w Halowej Piłce Nożnej. Wśród 31 drużyn z całego kraju, województwo kujawsko-pomorskie reprezentowały dwie uczelnie — WSHE we Włocławku i WSPTiH w Bydgoszczy. Ekipa AZS WSHE zajęła 7 miejsce.

4 października 2004 roku w Brive /Francja/ w Akademickich Mistrzostwach Świata w wioślarstwie udanie zadebiutowały zawodniczki Włocławskiego Towarzystwa Wioślarskiego/Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej Anna Specjalska i Olga Pińska. W wyścigu finałowym, włocławianki płynące w osadzie razem ze studentkami z Akademii Bydgoskiej, w konkurencji czwórek bez sterniczki, ukończyły rywalizację na piątym miejscu.

11 grudnia 2004 roku w Lipnie w zorganizowanych przez KU AZS WSHE, Akademickich Mistrzostwach województwa kujawsko-pomorskiego w futsalu reprezentacja zajęła piąte miejsce. AZS WSHE wystąpił w składzie: Maciej Bednarski, Piotr Rogalski, Łukasz Grube, Błażej Tomankiewicz, Jakub Charzewski, Tomasz Malkowski, Radosław Łykowski, Bartosz Bielecki, Łukasz Olszewski, Tomasz Perliński, trener — Andrzej Dorsz.

6 maja 2005 roku w Bydgoszczy – Mistrzostwo Szkół Wyższych woj. kujawsko-pomorskiego w tenisie stołowym kobiet. Zwycięstwa z Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy 4:2, Akademią Bydgoską 4:0, Wyższą Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy 4:1, Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu 4:2

15 maja 2005 roku w Częstochowie reprezentacja Klubu Uczelnianego Akademickiego Związku Sportowego WSHE we Włocławku, w składzie: Paulina Konwerska, Magdalena Kulesza i Beata Baranowska, zdobyła III miejsce w XXIII Akademickich Mistrzostwach Polski w tenisie stołowym. Indywidualnie Beata Baranowska była III a Magdalena Kulesza IV.

18 maja 2005 roku odbyły się Międzywydziałowe Mistrzostwa Uczelni na Ergometrze Wioślarskim o Puchar Rektora Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej.

23 maja 2005 roku w Bydgoszczy reprezentacja futsalu zajęła V miejsce w Akademickich Mistrzostwach woj. kujawsko-pomorskiego w piłce nożnej /zwycięstwo z Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 5:0, remis z Wyższą Szkołą Gospodarki w Bydgoszczy 2:2 i porażka z Akademia Techniczno Rolniczą z Bydgoszczy 1:2/.

15 października 2005 roku we Włocławku piłkarze halowi zajęli I miejsce w I Międzyuczelnianym Turnieju Halowej Piłki Nożnej o Puchar Prezydenta Miasta Włocławek. Zwycięstwa z Wyższą Szkoła Inżynierską 7:0, Wyższym Seminarium Duchownym 16:0 i Państwową Wyższą Szkoła Zawodową 5:1. Najlepszym zawodnikiem imprezy wybrany Bartłomiej Karłowski.

16 października 2005 roku we Włocławku – I miejsce w Turnieju Piłki Nożnej Szkól Ponadgimnazjalnych i Wyższych z okazji I Festiwalu Kultury, Nauki i Techniki. Najlepszym zawodnikiem imprezy wybrany został Paweł Uzarski a bramkarzem Maciej Bednarski.

3 grudnia 2005 roku we Włocławku gospodarze turnieju KU AZS WSHE zajęli I miejsce w Akademickich Mistrzostwach Województwa w Futsalu, po zwycięstwach z Collegium Medicum Bydgoszcz 7:1; remisach z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika 5;5 i Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego 2:2. W półfinale zwycięstwo z Akademią Techniczno Rolniczą Bydgoszcz 6:6 a w finale z Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego z Bydgoszczy 6:5. Zespół wystąpił w składzie: Maciej Bednarski, Piotr Szefler, Piotr Markowski, Paweł Uzarski, Przemysław Goździński, Bartłomiej Karłowski, Paweł Reszczyński, Konrad Górski, Mateusz Kiełpiński, Radosław Łykowski, Łukasz Grube, Piotr Rogalski, tr. Andrzej Dorsz. Nagrody indywidualne: najlepszy bramkarz – Maciej Bednarski, najlepszy zawodnik – Łukasz Grube.

19 maja 2006 roku w Toruniu reprezentanci KU AZS WSHE zajęli IV miejsce a Akademickich Mistrzostwach woj. Kujawsko-pomorskiego w Koszykówce Mężczyzn /w meczu o III miejsce porażka z AZS Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 64:76/

29 maja 2006 roku w Bydgoszczy – IV miejsce w Akademickich Mistrzostwach woj. Kujawsko-pomorskiego w piłce nożnej.

12 maja 2006 roku w Toruniu – Beata Baranowska, Magdalena Kulesza, Paulina Konwerska-Trzcińska – obroniły mistrzostwo województwa kujawsko-pomorskiego wywalczone przed rokiem. W fazie grupowej pokonały Uniwersytet Kazimierza Wielkiego z Bydgoszczy 4 : 2 oraz Akademię Techniczno-Rolniczą z Bydgoszczy 4 : 1. W półfinale wygrały z Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika z Bydgoszczy 4 : 0, a w finale pokonały Uniwersytet Mikołaja Kopernika z Torunia 4 : 2.

22 kwietnia 2006 roku we Włocławku w I Międzyuczelnianym Turnieju Koszykówki Mężczyzn o Puchar Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku, najlepszą drużyną zawodów okazała się reprezentacja Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku. Koszykarze Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej pokonali rywali i zdobyli Puchar Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku. Kolejne miejsca zajęli: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku oraz Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie.

18 maja 2006 roku we Włocławku halowi piłkarze KU AZS WSHE zajęli I miejsce w II Międzyuczelnianym Turnieju Halowej Piłki Nożnej o Puchar Prezydenta Miasta Włocławek.

9 grudnia 2006 roku we Włocławku, KU AZS WSHE po raz kolejny zorganizował Akademickie Mistrzostwa Uczelni Wyższych w Futsalu regionu Kujaw i Pomorza. Zespół AZS WSHE zajął drugie miejsce. Najlepszym zawodnikiem został Łukasz Rzepiński, królem strzelców okazał się Łukasz Grube, dwaj reprezentanci AZS Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej.

26–27 stycznia 2007 roku w Szczecinie, reprezentanci Klubu Uczelnianego Akademickiego Związku Sportowego WSHE zajął piąte miejsce w turnieju eliminacyjnym strefy „A” Mistrzostw Polski Szkół Wyższych w futsalu. Zespół wystąpił w składzie: Maciej Bednarski, Łukasz Grube, Paweł Uzarski, Bartłomiej Karłowski, Łukasz Żywica, Łukasz Lewandowski, Radosław Łykowski, Konrad Górski, Piotr Markowski.

17 marca 2007 roku w Płocku zawodnicy klubu uczelnianego AZS WSHE zajęli czwarte miejsce na VII Międzyuczelnianym Turnieju Piłki Siatkowej Mężczyzn o Puchar Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. W zawodach wzięło udział sześć ekip. Najlepszym siatkarzem włocławskiej drużyny okazał się Wojciech Wiśniewski. KU AZS WSHE wystąpił w składzie: Radosław Gawrysiak, Radosław Jabłoński, Krzysztof Matusiak, Ariel Paprota, Tomasz Szaradowski, Maciej Wiśniewski, Wojciech Wiśniewski.

19 maja 2007 roku we Włocławku KU AZS WSHE zorganizował i zajął III miejsce w Turnieju Futsalu Szkół Ponadgimnazjalnych o Puchar Rektora WSHE z okazji III-go Festiwalu Kultury, Nauki i Techniki.

1 grudnia 2007 roku we Włocławku w Akademickich Mistrzostwa Województwa Kujawsko Pomorskiego w Futsalu gospodarze turnieju – Klub Uczelniany AZS WSHE we Włocławku zajął trzecie miejsce /po zwycięstwie w rzutach karnych 3:2 z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu/. Najlepszym zawodnikiem okazał się Piotr Charzewski z KU AZS WSHE Włocławek, najlepszym bramkarzem Robert Tomaszewski z AZS Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z Bydgoszczy, a królem strzelców został Łukasz Rzepiński z KU AZS WSHE Włocławek. Zespół wystapił w składzie: Mariusz Smoliński, Maciej Górski, Łukasz Rzepiński, Kamil Ciesielski, Piotr Charzewski, Rafał Jankowski, Piotr Zapiec, Maciej Iwański, Maciej Rykaczewski, Daniel Latopolski, Łukasz Lewandowski, Tomasz Szaradowski, Mariusz Jackowski, Bartłomiej Gęsicki, tr. Maciej Stefański.

18 maja 2007 roku we Włocławku – II miejsce w Juwenaliowym Turnieju Koszykówki

19-20 maja 2007 roku w Bydgoszczy – III miejsce w Finale Akademickich Mistrzostw Pomorza i Kujaw w Siatkówce Plażowej – Radosław Urbaniak, Jakub Urtnowski.

25-27 maja 2007 roku w Dziwnówku odbył się Finał Akademickich Mistrzostw Polski w Siatkówce Plażowej. Para Radosław Urbaniak, Jakub Urtnowski została sklasyfikowana na 17 miejscu..

14 grudnia 2007 roku w Toruniu – V miejsce / po zwycięstwie z Wyższą Szkoła Bankową w Toruniu/ w Turnieju Piłki Siatkowej Mężczyzn o Akademickie Mistrzostwo Szkół Wyższych woj. Kujawsko-pomorskiego.

29 marca 2008 roku w Płocku reprezentanci KU AZS WSHE zajęli IV miejsce w Międzynarodowym Turnieju Piłki Siatkowej Mężczyzn o Puchar Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej.

3 czerwca 2009 roku we Włocławku koszykarze zajęli I miejsce w Turnieju Koszykówki Mężczyzn o Puchar Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku – „Juwenalia 2009”.

W lutym 2010 roku we Włocławku, w czasie ferii zimowych KU AZS był organizatorem Turnieju Siatkówki „Plaża Zimą”, w którym uczestniczyło 9 zespołów dziewcząt. W turnieju zwyciężył zespół „Vollejki”, w którym grała m.in. studentka III roku wychowania fizycznego Monika Wilińska, a trzecie miejsce zajęły „Kurki” mające w składzie absolwentkę tego samego kierunku Annę Kurek i studentkę II roku wf Martę Pawlisz.

9 maja 2010 roku we Włocławku zakończyły się trwające od listopada 2009 roku rozgrywki Regionalnej Ligi Piłki Siatkowej Kobiet. Debiutujący w nich nasz zespól spisał się bardzo dobrze zajmując w klasyfikacji końcowej III miejsce, tuż za dwoma zespołami grającymi na co dzień w III lidze siatkówki kobiet. Po rudzie zasadniczej siatkarki WSHE zajmowały pierwsze miejsce w tabeli. W play-off przegrały mecz ½ finału i ostatecznie zajęły III miejsce. Zespól pod kierunkiem Marka Wódeckiego występował w składzie: Angelika Malinowska, Anna Kurek, Marta Pawlisz, Marzena Marciniak, Patrycja Banachowska, Marta Miller, Sandra Lotus, Agata Gontarek, Oliwia Ziółkowska, Lidia Krajewska.

29 maja 2010 roku w Warszawie po raz pierwszy w historii klubu po medale Akademickich Mistrzostw Polski wyruszyli lekkoatleci. Srebrne medale w kategorii szkól, niepublicznych wywalczyli Anna Tyszko w skoku wzwyż i Patryk Domińczak w biegu na 3 000 metrów. W biegu na tym samym dystansie Witold Kujawski zajął czwarte miejsce a szósty był Marcin Niepsuj.

17 lipca 2010 roku w Skępem na boiskach nad Jeziorem Skępskim Wielkim KU AZS WSHE zorganizował I Turniej Siatkówki Plażowej Kobiet „Skępe 2010”. Turniej zakończył się zwycięstwem pary reprezentującej nasz klub – Karolina Strychalska/Marta Pawlisz , II miejsce zajęły – Agata Gontarek/Paulina Zasada /AZS WSHE/G 4 Włocławek/.

7 grudnia 2010 roku, w hali WSG w Bydgoszczy odbyły się Akademickie Mistrzostwa KP AZS w piłce siatkowej. Udział wzięło 8 zespołów, w których wystąpiło wielu zawodników grających na co dzień w zespołach od ekstraklasy po III ligę. AZS WSHE reprezentowali: Radosław Urbaniak, Paweł Pawlicki, Daniel Gąsiorowski, Marek Sarnowski, Kamil Mówiński, Andrzej Koźmiński, Mateusz Piotrowski, Tomasz Pniewski, prowadził Marek Wódecki. W fazie grupowej nasi reprezentanci przegrali z Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego z Bydgoszczy 0:2/18, 20/ i Uniwersytetem Mikołaja Kopernika 0:2/13, 17/ i pokonali Wyższą Szkołę Zarządzania Środowiskiem z Tucholi 2:0/21, 20/. W meczu o 5 miejsce akademicy przegrali z Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 0:2 /16, 16/

Sukcesem zakończył się występ Patryka Domińczaka w 12 Maratonie im. Macieja Frankiewicza w Poznaniu, który odbył się 16 października 2011 roku. Zawodnik KU AZS WSHE, student III roku wychowania fizycznego, obronił zdobyty przed rokiem tytuł Akademickiego Mistrza Polski w Maratonie. W klasyfikacji generalnej, w gronie prawie 5 tysięcy uczestników, na trudnej trasie, przy wietrznej pogodzie, zajął 13 miejsce z czasem 2:36:48.Wcześniej we Wrocławiu zdobył tytuł Mistrza Polski Wojska Polskiego w Maratonie.

21 stycznia 2011 roku w sali UMK w Toruniu odbył się półfinał Akademickich Mistrzostw województwa kujawsko-pomorskiego w koszykówce mężczyzn. W imprezie obok gospodarzy koszykarzy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika udział wzięli: KU AZS Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku, Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego i Wyższej Szkoły Gospodarki z Bydgoszczy. Do awansu włocławskim koszykarzom zabrakło 0,02 punktu. Wyniki naszego zespołu: KU AZS WSHE – WSG 59;48 (15:9 14:13 14:12 16:14); Maciej Skowroński 16/3/, Mariusz Zych 13/1/, Rafał Ręgocki 17, Grzegorz Szepczyński 13, Marcin Szperling, Adam Dudziński, Wojciech Bartnikowski, op. Marek Wódecki. W zespole WSG prowadzonym przez Grzegorza Skibę znanego min. z występów w Nobilesie, obok I i II ligowych zawodników wystąpił Kamil Michalski (były zawodnik Anwilu i absolwent WSHE). KU AZS WSHE – UMK 51:45 (19:14 13:16 7:9 12:6) Skowroński 16, Szepczyński 14, Ręgocki 8, Zych 5, Szperling 5/1/, Dudziński 3, Bartnikowski KU AZS WSHE – UKW 30:50 (14:7 3:11 5:15 8:17) Skowroński 2, Zych 12/2/, Szepczyński 8, Szperling 2, Ręgocki 6, Bartnikowski, Dudziński. Ponieważ 3 zespoły – UKW, WSG i WSHE wygrały po 2 spotkania o awansie do finałów- dwa zespoły, decydowała dodatkowa tabela pomiędzy zainteresowanymi. Do awansu do finału rozgrywek naszym koszykarzom zabrakło 0,02 punktu !

12 lutego 2011 roku w sali WSHE przy ul. Okrzei odbyły sie finały II Turnieju Piłki Siatkowej Kobiet „Plaża Zimą” zorganizowanego przez Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej. W turnieju przeprowadzonym w czasie ferii zimowych udział wzięło 10 duetów. W meczu o 3 miejsce Agata Gontarek, Paulina Zasada /LZK, LO Toruń/ pokonały Malwinę Kubacką, Paulinę Kubacką /AZS WSHE/ 2:0 /21:14, 21:13/. Mecz finałowy o 1 miejsce zakończył się zwycięstwem duetu Marta Pawlisz, Angelika Malinowska/AZS WSHE, WTS/ nad parą Patrycja Banachowska, Oliwia Ziółkowska /II LO, ZSEk./ 2:0 /21:13, 21:13/. Zespoły zostały nagrodzone medalami i nagrodami rzeczowymi (sprzęt sportowy firmy „Asics”). Nagrody wręczali : Prodziekan Wydziału Nauk Pedagogicznych WSHE – dr Marek Zieliński i organizator i sędzia turnieju – Prezes KU AZS WSHE Marek Wódecki..

17 kwietnia 2011 roku w hali Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włocławku odbyły się ostatnie mecze trwających od listopada rozgrywek Regionalnej Ligi Piłki Siatkowej Kobiet sezonu 2010/2011 organizowanych przez Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku. Reprezentujący barwy naszej uczelni zespól zajął podobnie jak przed rokiem trzecie miejsce, chociaż po rundzie zasadniczej plasował się na pierwszej pozycji, bez porażki w rozgrywkach. Niestety w półfinale dziewczęta uległy rewelacyjnemu zwycięzcy rozgrywek z Koła. Trzy czołowe zespoły zostały uhonorowane pucharami Rektora WSHE, które wręczał prodziekan Wydziału Nauk Pedagogicznych dr Marek Zieliński. Upominki otrzymały również najlepsze zawodniczki w poszczególnych ekipach, w naszej – Marta Pawlisz. Tytuł MVP rozgrywek otrzymała Angelika Malinowska (AZS WSHE). Składy zespołu AZS WSHE : Angelika Malinowska, Marzena Marciniak, Marta Pawlisz, Marta Miller, Malwina Kubacka, Paulina Kubacka, Agata Gontarek, Oliwia Ziółkowska, Sandra Latus, Anna Gralak, Lidia Ogrodowska, trener Marek Wódecki.

28 maja 2011 roku zakończono rozgrywki zainaugurowanej w styczniu Akademickiej Ligi Siatkówki Mężczyzn, organizowanej i rozgrywanej na sali PWSZ. Po rundzie zasadniczej nasz zespół plasował się na drugim miejscu. Ostatecznie na skutek splotu niekorzystnych okoliczności, siatkarze ukończyli rozgrywki na czwartej pozycji. AZS WSHE reprezentowali: Paweł Pawlicki, Daniel Gąsiorowski, Jakub Sabała Sobolewski, Tomasz Pniewski, Andrzej Koźmiński, Mateusz Piotrowski, Marcin Bigosiński, Marek Sarniak, trener Marek Wódecki.

W sezonie 2010/2011 KU AZS WSHE był organizatorem jednej z dwu największych imprez amatorskich we Włocławku. W trwających od października do kwietnia rozgrywkach VIII edycji Włocławskiej Ligi Koszykówki Amatorskiej udział wzięło 16 zespołów. Najlepsi okazali się koszykarze Oltechu. Trzecie miejsce przypadło Dworkowi w Smólsku, który pokonał Auto Serwis AZS WSHE.. MVP finałów został Tomasz Bogdanowicz (Oltech) – Puchar Rektora WSHE. Najskuteczniejszym strzelcem WLKA Mateusz Wiśniewski (Tadex). Zespół AUTO SERWIS NOWAK/AZS WSHE w „małym finale” zagrał w składzie: Marcin Szperling, Tomasz Gawlak, Maciej Jętczak, Michał Zięty, Radosław Nowak, Adrian Ochocki, Marcin Kowalczyk, Jacek Lewandowski, Kamil Łydka, Dawid Komorek. Zespól prowadził Maciej Skowroński.

Podczas Akademickich Mistrzostw Polski w Kolarstwie Górskim dobrze zaprezentował się Dorian Bartkiewicz student I roku wychowania fizycznego. Zawody rozegrane zostały w dniach 21-22 maja 2011 roku na terenie Cytadeli w Poznaniu. Dorian w swoim (i uczelni) debiucie w Akademickich Mistrzostwach Polski w Kolarstwie Górskim spisał sie doskonale. Zawodnik AZS WSHE zajął dwukrotnie 10 miejsce w klasyfikacji Wyższych Szkół Niepublicznych – w jeździe indywidualnej na czas i wyścigu ze startu wspólnego

W sobotę 4 czerwca 2011 roku w „Hali Mistrzów” odbyła się po raz pierwszy we Włocławku Gala MMA PROFIGHT 6. W walce otwierającej zawody wystąpił Tomasz Straszewski, zawodnik Klubu Sportów Walki Włocławek, student I roku wychowania fizycznego naszej uczelni. W swojej pierwszej zawodowej walce pokonał przeciwnika już w trzeciej minucie.

W dniach 10 – 19 czerwca 2011 odbył się we Włoszech „Młodzieżowy Giro Italia”, Girobio – Giro Ciclistico dItalia 2011. Wystartowało w nim 163 zawodników, w tym dwóch studentów wychowania fizycznego – Łukasz Owsian i Rafał Rynkowski, reprezentujących MG Kvis Norda Pacific (oprócz nich w imprezie wzięło udział jeszcze czterech Polaków).W klasyfikacja końcowej wyścigu – Łukasz był 29, Rafał 93. Wyścig ukończyło 130 kolarzy. Zawodnicy przejechali 1281,5 kilometra, ze średnią prędkością 41,223 km/h.

28 czerwca 2011 roku, Łukasz Owsian (TKK Pacific Toruń), student II roku kierunku wychowanie fizyczne zdobył srebrny medal w wyścigu ze startu wspólnego zawodników U 23 podczas trzeciego dnia Mistrzostw Polski w kolarstwie szosowym w Złotoryi. Szesnaste miejsce w tym wyścigu zajął Rafał Rynkowski student I roku wychowania fizycznego. 110 zawodników miało do pokonania ponad 174 kilometry. Łukasz otrzymał powołanie do reprezentacji Polski na Mistrzostwa Europy U 23 w kolarstwie szosowym.

W dniach 4 – 7 lipca 2011 roku w hali w Pruszkowie odbyły się Mistrzostwa Polski U 23 w kolarstwie torowym. Jednym z kilkuset zawodników był Dorian Bartkiewicz (LMGKK Ziemia Brzeska Brzeg) student I roku wychowania fizycznego. W wyścigu scratch na 15 kilometrów zajął 15 miejsce. W sprincie drużynowym wspólnie z kolegami z zespołu wywalczył 4 lokatę. A w wyścigu drużynowym na 4000 m zdobył tytuł Wicemistrza Polski.
Przemysław Goc, student I roku wychowania fizyczne występując w reprezentacji Kujawsko-Pomorskiego Związku Piłki Nożnej zdobył złoty medal w Mistrzostwach Polski Amatorów w Piłce Nożnej .Impreza odbywała się w lipcu 2011 roku w Łodzi. Reprezentacja amatorów K-PZPN będzie reprezentowała nasz kraj w roku 2012 w rozgrywkach europejskich o puchar UEFA Regions Cup.

29 października 2011 roku w sali ZS Wielgie odbył się VII turniej piłki siatkowej o puchar Wójta Gminy Wielgie. Zawodnicy AZS WSHE przygotowujący się do gry w Akademickiej Lidze Piłki Siatkowej (start 5 listopada 2011) zajęli 3 miejsce pokonując w „małym finale„ STS Lipno 2:0. Zespól wystąpił w składzie: Paweł Pawlicki, Mateusz Piotrowski, Bartosz Woźniak, Tomasz Pniewski, Marcin Bigosiński, Patryk Kosmalski, Damian Bąkowski, tr. Marek Wódecki. I MVP turnieju uznano Pawła Pawlickiego (KU AZS WSHE)

19 listopada 2011 roku odbyły się w Tucholi Akademickie Mistrzostwa Pomorza i Kujaw w Futsalu. W imprezie wzięło udział 9 uczelni z województwa kujawsko-pomorskiego, w tym oczywiście Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna. Los skojarzył włocławskich studentów w jednej grupie rozgrywkowej. Mecz AZS WSHE – AZS PWSZ zakończył się rezultatem 3:1 (bramki: dla WSHE Pałczyński 2, Wojciechowski). W kolejnym meczu grupowym AZS WSHE został pokonany 4:1 przez AZS Wyższej Szkoły Gospodarki z Bydgoszczy (br. Bobrowski) mimo, że miał więcej dogodnych sytuacji do strzelenia bramek. W meczach o 4 miejsce AZS WSHE uległ zawodnikom Wyższej Szkoły Bankowej z Torunia 3:4 (najszybciej strzelona bramka w turnieju – 3 s),(Kowalski 2, Goc) i wygrał 5:0 w.o. z Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, zajmując ostatecznie 5 miejsce. Zespół wystapił w składzie: Adrian Kunicki, Michał Rutkowski, Filip Wiśniewski, Rafał Bobrowski, Daniel Kowalski, Przemysław Goc, Paweł Pawlicki, Marcin Pałczyński, Patryk Wojciechowski, tr. Marek Wódecki (szkoda, że z uwagi na mecze ligowe i pucharowe nie mogli uczestniczyć w turnieju Krzysztof Garczewski, Grzegorz Skowroński i Bartosz Gralewski).

11 grudnia 2011 roku Marta Pawlisz, studentka III roku wychowania fizycznego zdobyła tytuł Mistrzyni Polski podczas turnieju Vovinam Viet Vo Dao 2010 zorganizowanych w Warszawie. Podopieczna trenera Ryszarda Gibczyńskiego zajęła I miejsce w konkurencji Quen That Tu Senior.

24 lutego 2012 r. w sali Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej przy ul. Okrzei 94 we Włocławku rozegrano finały III Turnieju Piłki Siatkowej „Plaża Zimą” zorganizowanego przez KU AZS WSHE. W meczu o 1 miejsce para Agata Gontarek/Paulina Zasada pokonała duet Marta Sobka/Malwina Kubacka 2:1 (24:22 15:21 15:12) W meczu o 3 miejsce Angelika Malinowska/Marta Pawlisz – Oliwia Ziółkowska/Anna Różańska 2:0 (15:12 15:6). W meczu o pierwsze miejsce para Sobka/Kubacka (Kubacka zastąpiła grającą w eliminacjach kontuzjowaną Martę Miller) prowadziła w pierwszym secie już 20:13, pościg pary Gontarek/Zasada okazał się bardzo skuteczny. Okupiony zmęczeniem i przegraniem kolejnego seta. W tie breaku zacięta walka do samego końca. Pierwsze trzy pary zostały nagrodzone medalami i upominkami rzeczowymi. Puchar MVP finałów przyznano Agacie Gontarek. Turniej przygotował i spotkania sędziował Marek Wódecki, Nagrody wręczał Prodziekan Wydziału Nauk Pedagogicznych WSHE dr Marek Zieliński. Nagrody ufundowali” KU AZS WSHE i Firma Reklamowa „Arrus”.

30 marca 2012 roku odbyły się w Łodzi (organizator Politechnika Łódzka) Akademickie Mistrzostwa Polski w Biegach Przełajowych. Wystąpiła w nich sześcioosobowa reprezentacja Klubu Uczelnianego Akademickiego Związku Sportowego Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku w składzie: Anna Chwiałkowska, Agnieszka Adamczyk, Malwina Kubacka, Adrian Dyjeciński, Krzysztof Kapura, Tomasz Wiśniewski, op. Marek Wódecki. Impreza odbywała sie w bardzo trudnych warunkach atmosferycznych, przy
wiejącym silnym wietrze i padającym gradzie, śniegu lub deszczu. Indywidualnie najlepiej spisał się Krzysztof Kapura, który w klasyfikacji Uczelni Niepublicznych zajął 3 miejsce w biegu na 9 000 metrów. Również trzecie miejsce w klasyfikacji Uczelni Niepublicznych zajął zespół mężczyzn w składzie: A. Dyjeciński, T. Wiśniewski (wystąpili w biegu na 4 500 metrów) i K. Kapura.

15 kwietnia 2012 roku w hali Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włocławku odbyła się 10 (ostatnia) kolejka III edycji Regionalnej Ligi Piłki Siatkowej Kobiet organizowanej przez Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku. Tytuł Mistrzyń po dwóch brązowych medalach w sezonach poprzednich powędrował do siatkarek AZS WSHE Włocławek. Zespól wystąpił w składzie: Paulina Kubacka, Malwina Kubacka, Patrycja Banachowska, Agata Gontarek, Oliwia Ziółkowska, Anna Różańska, Marta Miller, tr. Marek Wódecki (w rozgrywkach występowały też nieobecne Angelika Malinowska i Joanna Jadczak). Trzy najlepsze zespoły zostały nagrodzone pucharami i medalami ufundowanymi przez organizatora rozgrywek – KU AZS WSHE . Tytuł MVP Ligi przyznano Marcie Miller.

KU AZS WSHE był organizatorem jednej z dwu największych imprez amatorskich we Włocławku. W trwających od października do kwietnia rozgrywkach IX edycji Włocławskiej Ligi Koszykówki Amatorskiej udział wzięło 20 zespołów. 15 kwietnia 2012 r. w rewanżowym meczu o tytuł Mistrza WLKA sezonu 2011/2012 drużyna Autoserwisu/Nowak/ AZS WSHE minimalnie przegrała z Nowym Stylem. Dziesięciopunktowa zaliczka z pierwszego meczu dała drużynie Autoserwisu/Nowak/AZS WSHE długo oczekiwany tytuł Mistrza. W gronie indywidualnie nagrodzonych zawodników znalazł się nasz kolega Maciej Skowroński – MVP finałów. Autoserwis/Nowak/AZSWSHE – Nowy Styl Seniorzy 62:65 (12-13,17-26,10-15,23-11) (pierwszy mecz 72-62). Skowroński 10, Szperling 4, Jętczak 10, Gawlak 2, Kwiatkowski 6, Łydka 4, Wieszczak 17, Zięty 7, Ochocki 2, trener Radosław Nowak
18 i 19 maja 2012 roku na stadionie im. Z. Krzyszkowiaka w Bydgoszczy odbywały się Akademickie Mistrzostwa Polski w Lekkiej Atletyce. Wśród ponad 1200 uczestników z polskich uczelni udział w tych zawodach wzięło sześcioosobowa grupa akademików z Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku (jedyna uczelnia z Włocławka). Organizatorzy prowadzili klasyfikację generalną oraz typów uczelni. W klasyfikacji Wyższych Szkół Niepublicznych zawodnicy AZS WSHE zajęli miejsca: Agnieszka Adamczyk – 1. w biegu na 1500 m i 3. w biegu na 800 m, Anna Chwiałkowska – 5. w biegu na 800 m, Adrian Dyjeciński – 4. w biegu na 400 m, Paweł Pawlicki – 9. w skoku w dal, Tomasz Wiśniewski – 4. w biegu na 3000 m, Krzysztof Kapura – 5. w biegu na 3000 m. Kierownikiem ekipy był Marek Wódecki.

16 czerwca 2012 roku na stadionie klubowym WKS „Włocłavia”, w ramach obchodów “Dni Włocławka” odbyło się towarzyskie spotkanie, w którym spotkały się zespoły IV ligowych gospodarzy i reprezentacja AZS Wyższej Szkoły Humanistyczno Ekonomicznej we Włocławku. Mecz zaczął się pomyślnie dla akademików. Już w 6′ bramkarz „Włocłavii” skapitulował po strzale Bartosza Gralewskiego. W 17′ ładnym strzałem głową popisał się Piotr Szczęsny, który pokonał własnego bramkarza, i goście prowadzili 2-0. W 25′ i 28′, w rolach głównych wystąpił Adrian Kunicki, który dwukrotnie faulował w polu karnym. Pierwszy rzut karny wykonywał Jakub Feter. Lepszy okazał się Kunicki, natomiast przy drugim był już bezradny, i miejscowi strzelili kontaktową bramkę. W 34′ Adam Matusiak wyrównał wynik spotkania. W drugiej połowie obydwa zespoły również stworzyły sobie sytuacje bramkowe. Bramki ponownie strzelali Matusiak, i Szczęsny pokonując podobnym strzałem jak w pierwszej połowie tym razem bramkarza rywali, a decydujące trafienie zaliczył Bartosz Śmigiel. Rozmiary porażki zmniejszył w końcówce Rafał Bobrowski. Włocłavia Włocławek – WSHE Włocławek 5-3 (2-2). Bramki dla AZS: Bartosz Gralewski 6′, Piotr Szczęsny 17′(samob.), Rafał Bobrowski 81′. Skład zespołu: Adrian Kunicki – Daniel Kowalski, Arkadiusz Suchomski, Grzegorz Skowroński, Adrian Jakóbczak – Rafał Bobrowski, Marcin Pałczyński, Przemysław Goc, Bartosz Gralewski – Krzysztof Garczewski, Paweł Pawlicki, na zmiany wchodzili, Łukasz Pukłacki, Michał Rutkowski, Mateusz Skóra, Patryk Wojciechowski. W rezerwie pozostał Aleksandar Atankovic. Trener Marek Wódecki.

Duże sukcesy sportowe odnosili dwaj kolarze studenci kierunku wychowanie fizyczne – Łukasz Owsian i Dorian Bartkiewicz. Obaj podpisali kontrakty zawodowe. Ten pierwszy z CCC Polsat Polkowice a drugi z Wibatech LMGK Ziemia Brzeska Brzeg. Łukasz reprezentował również barwy Polski U 23.
Łukasz Owsian startował min. w maju w wyścigu kolarskim – Karpacki Wyścig Kurierów (Carpathian Couriers Race 02.05.2012 – 06.05.2012, Tarnów – Radłów – Tuchów – Zapora Niedzica – Jabłonka – Stara Bystrica – Dohnany – Lazy pod Makytou). W klasyfikacji końcowej startujący w barwach reprezentacji Polski U 23 Łukasz zajął 3 miejsce (podobnie jak w klasyfikacji Górskiej). 86. był Dorian Bartkiewicz.
W Pruszkowie, na welodromie BGŻ Arena, w dniach 12-15 czerwca 2012 r. zostały rozegrane Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w kolarstwie torowym. Duży sukces odniósł Dorian Bartkiewicz, student II roku wychowania fizycznego Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku. Dorian reprezentujący LMGKK Wibatech Ziemia Brzeska Brzeg, zdobył dwa brązowe medale (w drużynowym wyścigu na 4000 metrów i wyścigu Madison) i zajął 4 miejsce (w wyścigu indywidualnym na 4000 metrów).
Daria Kubiak zdobyła wicemistrzostwo Polski wraz z koleżankami ze Stali Kutno w Softballu.

Rok akademicki 2012/2013 to kolejny już w historii uczelnianego AZS-u, w którym zanotowaliśmy szereg sukcesów zarówno organizacyjnych jak i sportowych.
Sukces w biegu maratońskim zanotował student Wydziału Pedagogiki Patryk Domińczak. W rozgrywanym 14 października 2012 roku 13. Poznań Maratonie zdobył brązowy medal Akademickich Mistrzostw Polski. Patryk był bardzo zadowolony ze swojego występu mimo tego, że nie udało mu się obronić tytułu zdobytego w latach 2010 i 2011. W końcówce ubiegłego i początku tego roku zmagał się z poważną chorobą, która mogła uniemożliwić mu dalsze bieganie. W klasyfikacji generalnej zajął 18 miejsce z czasem 02:36:46. Zwyciężył Kenijczyk Yatorm Edwin z czasem 02:16:16.

24 listopada 2012 roku na sali Zespołu Szkół w Tucholi odbyły się Akademickie Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Futsalu. Udział w nich wzięło

9 reprezentacji uczelni z regionu. Wystąpiły w nich również dwie drużyny akademickie z Włocławka AZS WSHE i AZS PWSZ. Lepiej zaprezentowali się piłkarze naszej uczelni. W swojej grupie zremisowali z AZS Uniwersytetu Technologiczno Przyrodniczego w Bydgoszczy 2:2 (br. Garczewski, Bobrowski) i pokonali 3:2 ubiegłorocznego Mistrza Województwa – AZS Uniwersytet Kazimierza Wielkiego Bydgoszcz (br. Pałczyński, Kowalski Garczewski). Niestety w bezpośrednim pojedynku zespołów bydgoskich UTP pokonał UKW większą ilością bramek i do dalszej fazy rozgrywek awansował zespół UTP. W meczach o lokaty 4- 6 przeciwnicy włocławskiego zespołu – Wyższa Szkoła Gospodarki i Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika oddali mecze walkowerem, co dało naszej ekipie 4 miejsce w województwie. Zespół AZS WSHE wystąpił w składzie: Adrian Kunicki(br.), Rafał Bobrowski, Marcin Pałczyński, Grzegorz Nowakowski, Łukasz Lewandowski, Krzysztof Garczewski, Daniel Kowalski, Kamil Pyczka, Paweł Pawlicki, tr. Marek Wódecki.
Po raz kolejny Klub Uczelniany był organizatorem Regionalnej Ligi Piłki Siatkowej Kobiet. Tym razem w rozpoczętych w listopadzie 2012 roku rozgrywkach wystartowało 7 zespołów. Po rundzie zasadniczej podopieczne Marka Wódeckiego zajmowały trzecią lokatę. Na tym samym miejscu zakończyły rozgrywki po zwycięstwie nad TKKF Radzijowianka 3:0. W trakcie rozgrywek w zespole występowały: Marta Miller (MVP zespołu), Agata Gontarek, Angelika Malinowska, Joanna Jadczak, Monika Wilińska, Magdalena Kubacka, Malwina Kubacka, Paulina Kubacka, Oliwia Ziółkowska, Patrycja Banachowska, Marta Arciszewska, Aleksandra Niedzielska.

W trwających od listopada 2012 do maja 2013 organizowanych przez Państwowa Wyższą Szkołę Zawodową rozgrywkach Akademickiej Ligi Piłki Siatkowej, zespól prowadzony przez Marka Wódeckiego zajął tym razem czwarte miejsce. Powodów tej słabszej niż rok temu postawy było kilka. Po ubiegłorocznym zwycięstwie w lidze z zespołu odeszło dwóch czołowych zawodników (kolejny w trakcie sezonu) a do tego poziom czołowych zespołów zdecydowanie się poprawił. W jego składzie występowali min. studenci kierunku wychowanie fizyczne Paweł Pawlicki i Mateusz Piotrowski a także Bartosz Woźniak prowadzący ćwiczenia z teorii i metodyki pływania. Skład uzupełniali Patryk Tuszyński, Łukasz Szatkowski, Mateusz Ziemecki, Tomasz Pniewski, Piotr Olszewski, Rafał Jabłoński, Patryk Wesołowski. W międzyczasie 9 marca 2013r zespół uczestniczył w Turnieju Piłki Siatkowej „Dwójka z Trampoliną”. W finale AZS WSHE pokonał zespól Trampoliny 2:0. Nasi reprezentanci zdobyli również nagrody indywidualne: za najlepszego atakującego został uznany Mateusz Ziemiecki a MVP turnieju – Bartosz Woźniak.

6 kwietnia 2013 roku odbyły się w Łodzi Akademickie Mistrzostwa Polski w Biegach Przełajowych. Uczestniczyła w nich 6-osobowa reprezentacja Klubu Uczelnianego Akademickiego Związku Sportowego Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku w składzie: Anna Chwiałkowska, Agnieszka Adamczyk, Malwina Kubacka, Patryk Domińczak, Krzysztof Kapura, Dawid Skrzyński (wszyscy to studenci Wydziału Nauk Pedagogicznych). Opiekunem ekipy był Marek Wódecki. Najlepiej na trudnej oblodzonej

trasie i przy padającym deszczu ze śniegiem spisał się dwukrotny akademicki Mistrz Polski w maratonie – Patryk Domińczak, który w biegu na 4,5 km zajął 32 miejsce ( 4 w kategorii Wyższych Szkół Niepublicznych). Agnieszka Adamczyk była najwyżej sklasyfikowaną zawodniczką AZS WSHE – 61. w biegu na 3 km (2. miejsce w kategorii Wyższych Szkół Niepublicznych). W zawodach wystartowało ponad 600 biegaczy studentów reprezentujących bardzo różny poziom, od medalistów Mistrzostw Europy (min. Katarzyna Broniatowska) po amatorów biegania. W klasyfikacji Wyższych Szkół Niepublicznych reprezentantki KU AZS WSHE były jedyną sklasyfikowaną uczelnią (przynajmniej trzy zawodniczki kończące bieg), natomiast panowie zajęli w tej klasyfikacji 3 miejsce.
W tym roku po raz X. zorganizowano rozgrywki Włocławskiej Ligi Koszykówki Amatorskiej. Organizatorem jubileuszowej edycji był KU AZS WSHE. W rozgrywkach wystartował rekordowa liczba 22 zespołów, które podzielono na dwie ligi. Sezon wystartował w październiku 2012 roku a finały rozegrano w maju 2013. Po sezonie zasadniczym na czele I ligi znajdował się zespół ubiegłorocznych zwycięzców Auto Serwis Nowak/AZS WSHE. W play off zabrakło trochę szczęścia i ostatecznie tegoroczne rozgrywki nasz zespół zakończył na trzecim miejscu. Skład zespołu tworzyli: Adrian Ochocki, Jacek Kwiatkowski, Jakub Rosiak, Maciej Jętczak, Maciej Skowroński, Maciej Wieszczak, Marcin Kowalczyk, Marcin Szperling, Michał Zięty, Tomasz Gawlak.

W dniach od 24 do 26 maja 2013 roku odbyły się w Mińsku Mazowieckim Mistrzostwa Polski Młodzieżowców K-1 Rules. Walczyła w nich krajowa czołówka kickboxerów. Bardzo dobrze zaprezentował się Adrian Czarkowski (Klub Sportów Walki Włocławek), student III roku wychowania fizycznego, który w kategorii +91 kg wywalczył 3 miejsce. Gospodarzem imprezy był najbardziej utytułowany polski kickboxer (9-cio krotny Mistrz Świata) – Marek „Punisher” Piotrowski. Wcześniej w dniach 16-17 maja na obiektach Politechniki Warszawskiej odbyły się II Mistrzostwa Polski AZS w Kickboxingu w formule Kick Light. Adrian Czarkowski (AZS WSHE Włocławek) startował w wadze +94 kg. Miał pecha w losowaniu trafiając na Michała Blawdziewicza, bardziej doświadczonego przeciwnika – Mistrza Świata K-1 Rules . Stoczył z nim jednak wyrównany pojedynek, przegrywając minimalnie na punkty i zostali sklasyfikowani na miejscach 5-8.
8 czerwca 2013 roku w Hali Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włocławku odbył się I Turniej Piłki Siatkowej „STOP Przemocy”. Turniej zorganizowany został przez Klub Uczelniany AZS oraz Koło Naukowe Warsztaty Korczakowskie w ramach 4. Festiwalu Nauki, Kultury i Przedsiębiorczości. Pomysłodawcą turnieju był student Wydziału Nauk Pedagogicznych Paweł Rieske a zorganizował go i przeprowadził Marek Wódecki – Prezes AZS WSHE. Ostatecznie wystartowało w nim 5 zespołów: Wyższe Seminarium Duchowne, Mieszkańcy Schroniska, Media, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej i AZS WSHE. Zwycięstwo w turnieju odniósł zespół AZS WSHE w składzie: Bartosz Woźniak, Malwina Kubacka, Paulina Kubacka, Maciej Skowroński, Paweł Pawlicki, Piotr Pniewski
22 czerwca 2013 roku rozegrano ostatnią kolejkę ligi okręgowej KPZPN. Na mocy porozumienia z UKS „Lider” zespól występował w sezonie 2012/2013 pod nazwą UKS „Lider” /AZS WSHE Włocławek. W ostatnim meczu zawodnicy wśród których występowali min. studenci kierunku wychowanie fizyczne: Rafał Bobrowski, Marcin Bartczak, Łukasz Lewandowski i Daniel Kowalski, pokonali Start Radziejów 3:2. Ostatecznie piłkarze uplasowali się na 9 pozycji zdobywając w 30 meczach 39 punktów

Podobnie jak w latach poprzednich sukcesy na arenie ogólnopolskiej odnosili kolarze. Arkadiusz Owsian (trzeci z rodziny studiujący na naszej uczelni po Tomaszu (ojciec) i Łukaszu (brat) student I roku na kierunku wychowanie fizyczne, reprezentujący Pogoń Mostostal Puławy wygrał wyścig „O Puchar Bałtyku”, który 14 lipca 2013 roku zakończył się w Kołobrzegu. Zwycięstwo zagwarantował sobie ostatniego dnia zawodów. Po sobotnim odcinku był wiceliderem, ale 3. miejsce podczas niedzielnego etapu dało mu końcowy sukces. Piętnaste miejsce zajął w tym wyścigu Dorian Bartkiewicz, student III roku wychowania
fizycznego (reprezentant KLTC Konin). Dorian w dniach 28 czerwca – 1 lipca startował w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski w Kolarstwie Torowym, które odbyły się w Pruszkowie. Wywalczył srebrny medal w wyścigu drużynowym na 4000 m, oraz zajął 4 miejsce w sprincie drużynowym, 4 miejsce w wyścigu punktowym na dystansie 40 km, 8 miejsce w wyścigu scratch mężczyzn na dystansie 25 km oraz w omnium – 10 miejsce na 250 m ze startu lotnego i10 miejsce na 30 km w wyścigu punktowym.

Świetnie spisał się w Mistrzostwach Polski w Kolarstwie Szosowym (parami i drużynowo) Arkadiusz Owsian. W niedzielę 15 września 2013 r. na 40 kilometrowej trasie Warlubie – Osiek – Warlubie wraz z kolegami z ekipy KS Pogoń Mostostal Puławy zdobył tytuł Mistrza Polski w jeździe drużynowej na czas (w kategorii orlik). Dwa dni wcześniej na podobnej tyle, że 30 kilometrowej trasie wraz ze swym partnerem z tego samego teamu zdobył brązowy medal w wyścigu parami.
8 września w Pile. prawie 2,5 tysiąca biegaczy wzięło udział w 23. Międzynarodowym Półmaratonie PHILIPS Piła. Bieg posiadał m.in. rangę Mistrzostw Polski Mężczyzn, Mistrzostw Polski Służb Mundurowych oraz Akademickiego Pucharu Polski w Półmaratonie. Po raz kolejny wystartował w tej imprezie Patryk Domińczak – student Wydziału Pedagogiki Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku, pracujący jako żołnierz zawodowy w Bydgoszczy. Najwyżej sklasyfikowany został w Mistrzostwach Polski Służb Mundurowych – 3 miejsce. W Akademickim Pucharze Polski był 5, a w Mistrzostwach Polski w Półmaratonie reprezentując Lekkoatletyczny Klub Sportowy „Vectra’ sklasyfikowany został na 10 miejscu

12 października 2014 roku KU AZS WSHE jest organizatorem I Włocławek Półmaratonu a 1 maja 2015 r. XXXIII „Biegu Kujawiaka”.

 

STUDENT

KUJAWSKA SZKOŁA WYŻSZA
WE WŁOCŁAWKU

Plac Wolności 1, 87-800 Włocławek

 

Godziny otwarcia rektoratu:

poniedziałek-czwartek 08.00-15.30
piątek 08.00-14.00

Ważne informacje:

KONTAKT

Biuro Rektora
Tel.: +48 660 713 891
Email: biurorektora@ksw.wloclawek.pl
ePUAP: /KSW_Wloclawek/SkrytkaESP

Zapisy na studia licencjackie i magisterskie
Tel. 660 714 884

Zapisy na studia podyplomowe
Tel. 660 716 709