Dydaktyka

Opłaty

Umowa „Uczelnia-Student”

POBIERZ Uchwała nr 13/21 Senatu KSW z dnia 10.06.2021 r. w sprawie zatwierdzenia wzoru umowy o warunkach odpłatności za studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku obowiązującej od roku akademickiego 2021/2022

POBIERZ Umowa o warunkach odpłatności za studia w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku

POBIERZ Deklaracja wnoszenia opłat za studia niestacjonarne pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolite magisterskie w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku

Czesne

POBIERZ Zarządzenie Rektora Nr 17/2019 z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu opłat dla studentów studiów pierwszego, drugiego stopnia i jednolitych magisterskich Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku

POBIERZ Zarządzenie Rektora nr 16/2021 z 10 maja 2021 r. w sprawie zasad, wysokości i terminów płatności czesnego dla osób rozpoczynających studia pierwszego, drugiego stopnia lub jednolite magisterskie w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku, w roku akademickim 2021/2022

POBIERZ Zarządzenie Rektora nr 21/2021 z 17 maja 2021 r. w sprawie zasad, wysokości i terminów opłat za studia podyplomowe dla osób rozpoczynających studia podyplomowe w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku, w roku akademickim 2021/2022

Zniżki w czesnym

POBIERZ Zarządzenie Rektora nr 20/2021 z 10 maja 2021 r. w sprawie wprowadzenia Pakietów promocyjnych obowiązujących na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych magisterskich w roku akademickim 2021/2022, w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku

POBIERZ Zarządzenie Rektora nr 22/2021 z 17 maja 2021 r. w sprawie wprowadzenia Pakietów promocyjnych obowiązujących na studiach podyplomowych w roku akademickim 2021/2022 w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku

STUDENT

KUJAWSKA SZKOŁA WYŻSZA
WE WŁOCŁAWKU

Plac Wolności 1, 87-800 Włocławek

Godziny otwarcia Rektoratu:
poniedziałek-czwartek 08.00-15.30
piątek 08.00-14.00

 

KONTAKT

Biuro Rektora
Tel.: +48 660 713 891
Email: biurorektora@ksw.wloclawek.pl
ePUAP: /KSW_Wloclawek/SkrytkaESP

Zapisy na studia licencjackie i magisterskie
Tel. 660 714 884

Zapisy na studia podyplomowe
Tel. 660 716 709

Ważne informacje: