Współpraca z zagranicą ERASMUS+

Uczelnie partnerskie

ERASMUS+ to jeden z komponentów wspólnotowego programu edukacyjnego, którego celem jest podnoszenie poziomu kształcenia i wzmacnianie jego europejskiego wymiaru w szkołach wyższych. Uczelnie realizują m.in. działania:

– wymianę studentów (wyjazdy do uczelni partnerskich oraz przyjmowanie studentów z tych uczelni)
– wymianę nauczycieli akademickich
– wprowadzenie ECTS (Europejski System Transferu Punktów) – jako systemu ułatwiającego zaliczenie okresu studiów odbytego w uczelni partnerskiej.

Program ERASMUS+ oferuje studentom następujące możliwości:
– wyjazd do uczelni partnerskiej w UE
– studiowanie ze studentami z krajów UE na własnej uczelni
– uczestniczenie w kursie intensywnym organizowanym w macierzystej uczelni
– korzystanie z bogatej oferty dydaktycznej wypracowanej dzięki kontaktom z uczelniami europejskimi.

Karta Erasmusa

KSW złożyła wniosek o uzyskanie tzw. Karty Erasmusa i tym samym włączyła się w edukacyjne europejskie programy wspólnotowe. Zadaniem Programu ERASMUS+ jest podniesienie poziomu kształcenia i wzmocnienie jego europejskiego wymiaru. W trzydziestu krajach Europy uczelnie wyższe mogą realizować różnorodne programy: wymianę studentów, wymianę kadry dydaktycznej, opracowywanie nowych programów nauczania oraz organizację kursów intensywnych. Złożony w październiku wniosek do Komisji Europejskiej w Brukseli dotyczył otrzymania Karty Erasmusa w zakresie wymiany naukowej i studenckiej. Karta ta ważna będzie do roku 2027 i jest równoznaczna z nadaniem uczelni praw do uczestniczenia w programie ERASMUS+ i ubiegania się o fundusze.

We wniosku należało sprecyzować tzw. European Policy Statement, czyli Deklarację Polityki Europejskiej, która dotyczy wszystkich dotychczasowych działań podejmowanych w zakresie współpracy międzynarodowej, organizacji konferencji, wprowadzania obowiązkowych przedmiotów powiązanych tematycznie z Unią Europejską, kształcenia językowego oraz obecności studentów zagranicznych na naszej uczelni.

Karta Erasmusa kładzie nacisk na kluczowe elementy wymiany studenckiej, bowiem daje instytucjonalne wsparcie programu, jak również pełną uznawalność studiów zagranicznych i tym samym gwarantuje spełnienie wymogów jakościowych programu.

Podpisane umowy

– Ankara University (Turcja)
– Afyon Kocatepe-University (Turcja)
– Escola Superior de Enfermagem (Portugalia)
– Higher School of Insurance and Finance (Bułgaria)
– Universita di Firenze (Włochy)
– Universita di Genova (Włochy)
– Universidad de Cantabria (Hiszpania)
– Universidade Catolica Porto (Portugalia)
– Universitat Politecnica de Valencia (Hiszpania)
– University of National and World Economy (Bułgaria)
– University College Vitus Bering (Dania)
– Turiba Business School (Łotwa)
– Higher School of Psychology (Łotwa)
– University College Boras (Szwecja)
– Higher School Agricollege (Bułgaria)
– Vilnius Law and Business (Litwa)
– Bozok University (Turcja)
– University College South (Dania)
– National MIlitary University (Bułgaria)
– Universidade dos Azores (Portugalia)
– Instituto Politecnico da Guarda (Portugalia)
– Universidad de Las Palmas (Hiszpania)
– GEA College of Entrepreneurship (Słowenia)
– Istanbul Arel University (Turcja)
– University of Pula (Chorwacja)
– MTM College of Management (Bułgaria)
– Universite de Nice (Francja)
– Karabuk University (Turcja)
– Universidade de Lisboa (Portugalia)
– Universidad de Avila (Hiszpania)
– Universitat Politecnica de Valencia (Hiszpania)
– Klaipeda State University of Applied Sciences (Litwa)
– Tampere University of Applied Sciences (Finlandia)
– College of Management, Trade and Marketing (Bułgaria)
– Tallin Health Care College (Estonia)

 

DZIAŁANIA

KUJAWSKA SZKOŁA WYŻSZA
WE WŁOCŁAWKU

Plac Wolności 1, 87-800 Włocławek

 

Godziny otwarcia rektoratu:

poniedziałek-czwartek 08.00-15.30
piątek 08.00-14.00

Ważne informacje:

KONTAKT

Biuro Rektora
Tel.: +48 660 713 891
Email: biurorektora@ksw.wloclawek.pl
ePUAP: /KSW_Wloclawek/SkrytkaESP

Zapisy na studia licencjackie i magisterskie
Tel. 660 714 884

Zapisy na studia podyplomowe
Tel. 660 716 709