Kujawsko-Dobrzyński Uniwersytet Trzeciego Wieku

Oddział Radziejów

Działający przy KSW we Włocławku Kujawsko-Dobrzyński Uniwersytet Trzeciego Wieku rozwija swoją działalność.

W dniu 5 listopada 2010 r. o godz. 13.00 w gościnnych murach Zespołu Szkół Mechanicznych w Radziejowie nastąpiło podpisanie kolejnego aktu utworzenia terenowego oddziału Uniwersytetu Trzeciego Wieku KSW z siedzibą w Radziejowie.
Akt podpisali: JM prof. WSHE dr hab. Stanisław Kunikowski – Rektor Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku oraz członkowie Grupy Inicjatywnej Marian Zieliński – Starosta Powiatu Radziejowskiego, Jan Jaworski – przewodniczący Rady Słuchaczy KDUTW Oddział w Radziejowie.
Uroczystość otworzył Marian Zieliński – Starosta Powiatu Radziejowskiego. Wśród zaproszonych gości powitał :
· Jego Magnificencję prof. KSW dr. hab. Stanisława Kunikowskiego, Rektora Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku,
· dr. Marka Stefańskiego – Prorektora Wyższej Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku,
· dr. Marka Szuszmana – prezesa Włocławskiego Towarzystwa Naukowego,
· księdza prof. dr. hab. Mariana Włosińskiego.
· mgr Jerzego Nowackiego – przewodniczącego Kujawsko – Dobrzyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku,
· mgr Elżbietę Budzanowską – przewodniczącą Zarządu Oddziału Terenowego w Rypinie Kujawsko – Dobrzyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku KSW,
· mgr inż. Włodzimierza Kuca – dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych,
· mgr Macieja Wesołowskiego – zastępcę dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych,
· mgr inż. Jolantę Szyper – kierownika warsztatów Zespołu Szkół Mechanicznych,
· mgr Ewę Murszewską – opiekuna Kujawsko-Dobrzyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku we Włocławku, Rypinie i Radziejowie, pracownika Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku
· przybyłych słuchaczy Kujawsko – Dobrzyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Kujawskiej Szkoły Wyższej, Oddział w Radziejowie.

Kujawsko – Dobrzyński Uniwersytet Trzeciego Wieku Kujawskiej Szkoły Wyższej został powołany Uchwałą Senatu WSHE nr 44/09 z dnia 16 lipca 2009 r., a rozpoczął funkcjonowanie z początkiem roku akademickiego 2009/2010.
KDUTW to regionalna inicjatywa WSHE w zakresie realizacji idei kształcenia ustawicznego. Projekt edukacyjny i popularyzatorski adresowany jest do mieszkańców z obszaru Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej. Osoby, które pragną poszerzyć swoją wiedzę ciekawie spędzając czas, będą mogły uczestniczyć w wielu interesujących wykładach, kursach i innych formach z różnych dziedzin nauki. Formuła programowa uniwersytetu jest otwarta, uwzględnia także sugestie ze strony słuchaczy. To oni wybierają tematykę budzącą ich zainteresowanie. W programie są wykłady z wielu dziedzin nauki, kursy językowe, informatyczne oraz zajęcia z aerobiku, sekcja szachowa i nordic walking.

DZIAŁANIA

KUJAWSKA SZKOŁA WYŻSZA
WE WŁOCŁAWKU

Plac Wolności 1, 87-800 Włocławek

 

Godziny otwarcia rektoratu:

poniedziałek-czwartek 08.00-15.30
piątek 08.00-14.00

Ważne informacje:

KONTAKT

Biuro Rektora
Tel.: +48 660 713 891
Email: biurorektora@ksw.wloclawek.pl
ePUAP: /KSW_Wloclawek/SkrytkaESP

Zapisy na studia licencjackie i magisterskie
Tel. 660 714 884

Zapisy na studia podyplomowe
Tel. 660 716 709