Współpraca z zagranicą ERASMUS+

Rekrutacja dla studentów 2022/2023 (studia oraz praktyki)

WYJAZDY STUDENTÓW NA STUDIA ORAZ PRAKTYKI

ROK AKADEMICKI 2022/2023

1.     Studenci KSW we Włocławku mogą wyjeżdżać na studia do uczelni posiadającej Kartę Erasmusa+, z którą uczelnia macierzysta posiada podpisaną umowę bilateralną o wzajemnej wymianie studentów i pedagogów w ramach programu Erasmus +.

2.     Studenci lub absolwenci KSW (w przypadku absolwentów wyjazd możliwy do 12 miesięcy od uzyskania dyplomu ukończenia studiów) mogą wyjeżdżać na praktyki. Wyjazdy te odbywają się  albo do uczelni posiadającej Kartę Erasmusa +, albo do instytucji zagranicznej, która na podstawie dokumentu Learning Agreement for Traineeships zgodzi się przyjąć studenta lub absolwenta na praktyki.

3.     Minimalny okres wyjazdu na studia wynosi 2 miesiące (lub trymestr, jeśli w danej uczelni rok akademicki dzieli się na trymestry), a maksymalny 12 miesięcy. Minimalny okres wyjazdu na praktyki wynosi 2 miesiące, a maksymalny 12 miesięcy.

4.     Okres 12 miesięcy dotyczy jednego stopnia studiów (stopień pierwszy, stopień drugi i stopień trzeci). Typ mobilności (studia czy praktyki) można łączyć w ramach tego samego stopnia (np. w ramach studiów drugiego stopnia można wyjechać na maksymalnie 9 miesięcy i po uzyskaniu dyplomu tych studiów można wyjechać na praktyki na maksymalnie 3 miesiące).

5.     Stypendium przyznawane jest na rzeczywisty okres studiów (wykłady, zaliczenia) lub praktyk. Nie dotyczy wyjazdów w ramach zbierania materiałów do pracy licencjackiej, dyplomowej, magisterskiej lub doktorskiej.

6.     Zakres i czas trwania realizowanych studiów lub praktyk w ramach programu Erasmus+  musi być zatwierdzony przez dziekana uczelni macierzystej, jak również dziekana instytucji przyjmującej. Dziekan uczelni macierzystej na podstawie potwierdzonych dokumentów z instytucji zagranicznej studenta zalicza semestr lub rok studiów lub okres odbytych praktyk. Niespełnienie warunków określonych w umowie zawartej pomiędzy studentem a uczelnią macierzystą (brak zaliczeń, brak realizacji określonych przedmiotów ustalonych i zawartych w Learning Agreement for Studies lub Learning Agreement for Traineeships) skutkuje wystąpieniem uczelni do studenta lub absolwenta o zwrot przyznanego grantu.

7.     Student wyjeżdżający w ramach programu Erasmus + ma takie same prawa jak studenci uczelni przyjmującej.

8.     Studia lub praktyki w instytucji zagranicznej są zawsze nieodpłatne.

9.     Zgłoszenia przyjmowane są w Biurze ERASMUS+. Zainteresowani studenci proszeni są o kontakt z koordynatorem w celu ustalenia dostępnych uczelni partnerskich w danym roku akademickim

10.  Formularz zgłoszeniowy dostępny jest POBIERZ

 

DZIAŁANIA

KUJAWSKA SZKOŁA WYŻSZA
WE WŁOCŁAWKU

Plac Wolności 1, 87-800 Włocławek

 

Godziny otwarcia rektoratu:

poniedziałek-czwartek 08.00-15.30
piątek 08.00-14.00

Ważne informacje:

KONTAKT

Biuro Rektora
Tel.: +48 660 713 891
Email: biurorektora@ksw.wloclawek.pl
ePUAP: /KSW_Wloclawek/SkrytkaESP

Zapisy na studia licencjackie i magisterskie
Tel. 660 714 884

Zapisy na studia podyplomowe
Tel. 660 716 709