I Kujawsko-Pomorskie Forum Seniorów

Organizatorzy


forum seniorow logo

logo ksw

KUJAWSKA SZKOŁA WYŻSZA WE WŁOCŁAWKU

Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku (dawniej Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku) jest uczelnią niepubliczną wpisaną do rejestru Ministra Edukacji Narodowej pod pozycją 69. Założycielem jest Włocławskie Towarzystwo Naukowe.
Włocławskie Towarzystwo Naukowe jest jedną z niewielu w Polsce organizacji społecznych , które posiada własną uczelnię. W 2015 roku KSW obchodziła 20-lecie swojej działalności naukowo-dydaktycznej. Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku jest najstarszą uczelnią niepubliczną w województwie kujawsko-pomorskim. Należy też do czołówki najlepszych uczelni tego sektora kształcenia w regionie na podstawie corocznie publikowanych przez „Rzeczpospolitą” i „Perspektywy” rankingów szkół wyższych. Uczelnia posiada 15 kierunków kształcenia, w tym dwa II stopnia (pedagogika i pielęgniarstwo), posiada również dwa Wydziały Zamiejscowe w Grudziądzu i Nowym Targu.
Przy Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku funkcjonuje Zespół Szkół Akademickich z Liceum Ogólnokształcącym, Liceum Mistrzostwa Sportowego, Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego , Szkołą Policealną oraz Kujawsko – Dobrzyński Uniwersytet Trzeciego Wieku KSW we Włocławku.

utw logo

KUJAWSKO – DOBRZYŃSKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU KSW WE WŁOCŁAWKU

Kujawsko-Dobrzyński Uniwersytet Trzeciego Wieku został powołany Uchwałą Senatu Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej (obecnie Kujawska Szkoła Wyższa), Nr 44/09 z dnia 16.07.2009 r, a swoją działalność rozpoczął z początkiem roku akademickiego 2009/2010

KDUTW KSW we Włocławku to regionalna inicjatywa Uczelni w zakresie realizacji idei kształcenia ustawicznego. Projekt edukacyjny i popularyzatorski adresowany jest do mieszkańców z obszaru Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej. Osoby, które pragną poszerzyć swoją wiedzę ciekawie spędzając czas, mogą uczestniczyć w wielu interesujących wykładach.

fundacja vladislawia logo

FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU KUJAWSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ WE WŁOCŁAWKU „VLADISLAWIA”

W dniu 9 lipca 2013 roku został podpisany akt notarialny powołujący Fundację na Rzecz Rozwoju Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku „Vladislawia”. Fundacja kieruje swoją aktywność w pierwszej kolejności do członków społeczności akademickiej, pracowników, studentów, byłych pracowników, absolwentów oraz społeczności regionu i innych podmiotów funkcjonujących w tym regionie.

Cele działalności Fundacji to w szczególności:

Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, a szczególnie w ochronie praw i wolności człowieka i obywatela, w ochronie życia rodzinnego i profilaktyce społecznej.
Propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w ogólnie pojętym poradnictwie obywatelskim.
Popularyzacja idei mediacji rodzinnej i społecznej.
Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
Działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów.
Organizacyjne, rzeczowe i finansowe wspieranie rozwoju Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku w zakresie działalności: dydaktycznej, naukowej, badawczej, studenckiej, miastotwórczej, poszerzania bazy lokalowej i wyposażenia technicznego.
Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.
Inicjowanie działań w zakresie ochrony i promocji zdrowia.
Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.
Popularyzacja kultury fizycznej, sportu i turystyki.
Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości.

DZIAŁANIA

KUJAWSKA SZKOŁA WYŻSZA
WE WŁOCŁAWKU

Plac Wolności 1, 87-800 Włocławek

 

Godziny otwarcia rektoratu:

poniedziałek-czwartek 08.00-15.30
piątek 08.00-14.00

Ważne informacje:

KONTAKT

Biuro Rektora
Tel.: +48 660 713 891
Email: biurorektora@ksw.wloclawek.pl
ePUAP: /KSW_Wloclawek/SkrytkaESP

Zapisy na studia licencjackie i magisterskie
Tel. 660 714 884

Zapisy na studia podyplomowe
Tel. 660 716 709