Kujawsko-Dobrzyński Uniwersytet Trzeciego Wieku

Oddział Aleksandrów Kujawski

Historia naszego Aleksandrowskiego Oddziału KDUTW rozpoczęła się niedawno , cztery lata temu, w pażdzierniku 2011roku.Pod aktem założycielskim podpisali się dwaj bardzo ważni dla jego powstania panowie, Rektor Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku, prof. nadzw. dr hab. Stanisław Kunikowski i Burmistrz naszego miasta dr Andrzej Cieśla.

Pierwszy rok akademicki rozpoczynało 40 słuchaczy, Radą Programową pokierował dr Andrzej Cieśla, a przewodnictwo Radzie Słuchaczy powierzono Elżbiecie Kotlarz. Najważniejsze były wykłady,co jest zawsze solą działań każdego uniwersytetu. Nieocenioną pomocą służył nam od początku nasz Burmistrz . Wziął na siebie prawie cały ciężar organizacyjny i merytoryczny.Mogliśmy zawsze zwrócić z pytaniami do Prezesa Jerzego Nowackiego i pani Ewy Murszewskiej.Powoli działalność nabierała rumieńców, zaczęły powstawać pierwsze koła zainteresowań/fotograficzne, plastyczne, fitness…/przy pomocy dyrekcji i instruktorów MCK. Zorganizowano nieliczne jeszcze wycieczki krajowe i zagraniczne, wyjazdy na koncerty i spektakle teatralne.

Po dwuletniej kadencji wybrano nową Radę Słuchaczy w następującym składzie-Romana Zabłocka, Danuta Baranowska, Mirosława Gawrońska,Roman Szulecki i Leszek Jędraszkiewicz, która obecnie kończy swoją pracę i przygotowuje nowe wybory.

W ciągu mijającej kadencji podwoiła się liczba słuchaczy, wykłady odbywają się co tydzień, w środę. Powstawało wiele nowych kół zainteresowań, ale działały ze zmiennym szczęściem. Najbardziej wytrwali są i mają największe osiągnięcia członkowie koła fotograficznego „Obiektyw seniora”, koła teatralnego, Klubu Kobiet i nordic walking .Marką artystyczną stały się międzyoddziałowe konkursy fotograficzne/Mój uniwersytet i Mój region/ zainspirowane i prowadzone przez Kol.Izydora Zarębę, regionalne konkursy krasomówcze zawsze gromadziły uczestników w różnych kategoriach,również seniorów/inicjatywa naszego oddziału/.
Najważniejszą jednak wartością jest integracja środowiskowa i towarzyska seniorów. Stali się oni bardzo widoczni w życiu naszego miasta ,uczestniczą we wszystkich ważnych wydarzeniach, szczególnie w kulturze .Bez nas nie odbywa się praktycznie żadna impreza.

Nawiązały się też przyjażnie, również z siostrzanymi Oddziałami KDUTW,czemu sprzyja wspólna praca i zabawa. Ujawniło się wiele talentów w różnych dziedzinach . Staliśmy się bardziej optymistyczni i otwarci.

Cieszymy się ,że razem Wam, wszystkimi Oddziałami KDUTW,należymy do olbrzymiej Rodziny Słuchaczy Polskich UTW.Ten projekt się powiódł i ma przed sobą obiecującą przyszłość .

Romana Zabłocka , przewodnicząca Rady Słuchaczy

DZIAŁANIA

KUJAWSKA SZKOŁA WYŻSZA
WE WŁOCŁAWKU

Plac Wolności 1, 87-800 Włocławek

 

Godziny otwarcia rektoratu:

poniedziałek-czwartek 08.00-15.30
piątek 08.00-14.00

Ważne informacje:

KONTAKT

Biuro Rektora
Tel.: +48 660 713 891
Email: biurorektora@ksw.wloclawek.pl
ePUAP: /KSW_Wloclawek/SkrytkaESP

Zapisy na studia licencjackie i magisterskie
Tel. 660 714 884

Zapisy na studia podyplomowe
Tel. 660 716 709