Kluby, koła zainteresowań

Koło brydżowe „Wist”

Przewodnicząca – Danuta SobierajZ-ca – Zbigniew WąsikiewiczCzłonkowie – Teresa Adamska- Wiesława Bagdzińska- Henryk Maciejewski Wykaz członków Klubu Brydżowego VIST . Rok akademicki 2016/20171. Adamska Teresa 600 329 0492. Bachorski Ryszard 501 …

Przewodnicząca – Danuta Sobieraj
Z-ca – Zbigniew Wąsikiewicz
Członkowie
– Teresa Adamska
– Wiesława Bagdzińska
– Henryk Maciejewski

Wykaz członków Klubu Brydżowego VIST . Rok akademicki 2016/2017

1. Adamska Teresa 600 329 049
2. Bachorski Ryszard 501 487 735
3. Bagdzińska Wiesława 660 491 713
4. Bączkowska Anna 608 071 721
5. Bielińska Marianna 660 852 109
6. Bojarski Tadeusz 502 033 305
7. Bittner Adam 501 777 534
8 Broniszewski Adam 663 044 449
9 Dobski Eugeniusz 536 388 750
10. Domański Aleksy 784 967 413
11. Dudra Andrzej 510 614 002
12 Dzikowska Dorota 544 269 658
13. Hossa Jerzy 605 858 411
14. Golis Stanisław 608 030 332
15. Kokocinski Jan 602 349 277
16. Kołodziejczak Józef 608 255 273
17. Lewandowski Andrzej 789 298 167
18. Maciejewski Henryk 515 823 756
19. Macka Małgorzata 603 777 342
20. Nęcka Elżbieta 502 138 724
21. Nowacki Jerzy 602 324 846
22. Obielecki Leszek 728 128 281
23. Pawłowska Helena 696 131 205
24. Sarnowska Halina 726 121 704
25. Stadnicka Elżbieta 698 084 595
26. Stadnicki Leszek 784 438 559
27. Sobolewski Jerzy 54/236 34 63
28. Sutorowska Eugenia 694 661 062
29. Wożnica Jerzy 502 111 443
30. Wąsikiewicz Zbigniew 730 953 792
31. Ziółkowska Barbara 668 697 439

 

REGULAMIN
działalności Klubu Brydżowego „ WIST”

1. Klub Brydżowy „WIST” działa w ramach struktur Stowarzyszenia
Włocławski Uniwersytet Seniora.
2. Członkiem Klubu może być student Włocławskiego Uniwersytetu Seniora który:
– na bieżąco opłaca tzw. czesne na każdy semestr
– aktywnie uczestniczy w życiu WUS i działalności Klubu Brydżowego „ WIST”
– przestrzega postanowień n/n regulaminu i statutu Stowarzyszenia
3. Miejscem spotkań członków Klubu, prowadzenie rozgrywek, zawodów – jest tzw. „ SZKLARNIA” w obiektach Kujawskiej Szkoły Wyższej przy Pl. Wolności na I piętrze.
4. Każdorazowy pobyt w w/w pomieszczeniu powinien być odnotowany w książce ewidencji poboru kluczy ,która znajduje się w posiadaniu Służby Ochrony Obiektu. Pobierający klucz zobowiązany jest do jego zdania oraz pozostawienia pomieszczenia w należytym porządku.
5. Klub Brydżowy „WIST” swoje statutowe zadania realizuje w następujących terminach t.j. poniedziałek, środa, piątek w godz. 10 – 15.
6. Członkiem Klubu Brydżowego „ WIST „ może zostać każdy student Stowarzyszenia WUS, który zobowiąże się do przestrzegania n/n Regulaminu.

 

DZIAŁANIA

KUJAWSKA SZKOŁA WYŻSZA
WE WŁOCŁAWKU

Plac Wolności 1, 87-800 Włocławek

 

Godziny otwarcia rektoratu:

poniedziałek-czwartek 08.00-15.30
piątek 08.00-14.00

Ważne informacje:

KONTAKT

Biuro Rektora
Tel.: +48 660 713 891
Email: biurorektora@ksw.wloclawek.pl
ePUAP: /KSW_Wloclawek/SkrytkaESP

Zapisy na studia licencjackie i magisterskie
Tel. 660 714 884

Zapisy na studia podyplomowe
Tel. 660 716 709