II Kujawsko-Pomorskie Forum Seniorów

Organizatorzy

logo ksw

KUJAWSKA SZKOŁA WYŻSZA WE WŁOCŁAWKU

Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku jest uczelnią niepubliczną wpisaną do rejestru Ministra Edukacji Narodowej pod pozycją 69. Założycielem jest Włocławskie Towarzystwo Naukowe.
Włocławskie Towarzystwo Naukowe jest jedną z niewielu w Polsce organizacji społecznych , które posiada własną uczelnię. W 2015 roku KSW obchodziła 20-lecie swojej działalności naukowo-dydaktycznej. Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku jest najstarszą uczelnią niepubliczną w województwie kujawsko-pomorskim. Należy też do czołówki najlepszych uczelni tego sektora kształcenia w regionie na podstawie corocznie publikowanych przez „Rzeczpospolitą” i „Perspektywy” rankingów szkół wyższych. Uczelnia posiada 15 kierunków kształcenia, w tym dwa II stopnia (pedagogika i pielęgniarstwo), posiada również dwa Wydziały Zamiejscowe w Grudziądzu i Nowym Targu.
Przy Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku funkcjonuje Zespół Szkół Akademickich z Liceum Ogólnokształcącym, Liceum Mistrzostwa Sportowego, Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego , Szkołą Policealną oraz Kujawsko – Dobrzyński Uniwersytet Trzeciego Wieku KSW we Włocławku.KUJAWSKO-DOBRZYŃSKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU KSW WE WŁOCŁAWKU

Kujawsko-Dobrzyński Uniwersytet Trzeciego Wieku został powołany Uchwałą Senatu Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej (obecnie Kujawska Szkoła Wyższa), Nr 44/09 z dnia 16.07.2009 r, a swoją działalność rozpoczął z początkiem roku akademickiego 2009/2010

KDUTW KSW we Włocławku to regionalna inicjatywa Uczelni w zakresie realizacji idei kształcenia ustawicznego. Projekt edukacyjny i popularyzatorski adresowany jest do mieszkańców z obszaru Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej. Osoby, które pragną poszerzyć swoją wiedzę ciekawie spędzając czas, mogą uczestniczyć w wielu interesujących wykładach.


FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU KUJAWSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ WE WŁOCŁAWKU „VLADISLAWIA”

W dniu 9 lipca 2013 roku został podpisany akt notarialny powołujący Fundację na Rzecz Rozwoju Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku „Vladislawia”. Fundacja kieruje swoją aktywność w pierwszej kolejności do członków społeczności akademickiej, pracowników, studentów, byłych pracowników, absolwentów oraz społeczności regionu i innych podmiotów funkcjonujących w tym regionie.

Cele działalności Fundacji to w szczególności:

Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, a szczególnie w ochronie praw i wolności człowieka i obywatela, w ochronie życia rodzinnego i profilaktyce społecznej.
Propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w ogólnie pojętym poradnictwie obywatelskim.
Popularyzacja idei mediacji rodzinnej i społecznej.
Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
Działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów.
Organizacyjne, rzeczowe i finansowe wspieranie rozwoju Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku w zakresie działalności: dydaktycznej, naukowej, badawczej, studenckiej, miastotwórczej, poszerzania bazy lokalowej i wyposażenia technicznego.
Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.
Inicjowanie działań w zakresie ochrony i promocji zdrowia.
Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.
Popularyzacja kultury fizycznej, sportu i turystyki.
Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości.


browarb logo

 

 

 

CENTRUM KULTURY BROWAR B

Centrum Kultury „Browar B.” to instytucja powstała w 2013 r. z połączenia Włocławskiego Centrum Kultury oraz Włocławskiego Ośrodka Edukacji i Promocji Kultury.

Organizuje kilkadziesiąt imprez rocznie. Są to wydarzenia o różnej skali: od kameralnych, klimatycznych spotkań czy przeznaczonych dla kilkunastu osób warsztatów po imprezy masowe, w których uczestnicy kilka tysięcy widzów. Browar B. to instytucja interdyscyplinarna, realizująca przedsięwzięcia ze wszystkich dziedzin sztuki (muzyka, taniec, plastyka, teatr, film, literatura etc.), przeznaczone dla bardzo różnorodnej publiczności. Oferta CK Browar B skierowana jest zarówno do odbiorców wystaw sztuki współczesnej jak i uczestników imprez folklorystycznych. Oferta kulturalna prezentuje i promuje twórczość zarówno znanych i cenionych artystów profesjonalnych, jak i efekty działalności twórców nieprofesjonalnych.

Obiekt przy ul. Łęgskiej we Włocławku to zespół fabryczny zabytkowego Browaru Bojańczyka z lat 1832-1880. Od lat dziewięćdziesiątych dziewiętnastego wieku browar był jedynym tego typu przedsiębiorstwem we Włocławku i zarazem największym browarem na znacznym obszarze Królestwa Polskiego. Odegrał ważną rolę w ukształtowaniu przemysłowego wizerunku Włocławka, a jego kolejni właściciele z rodziny Bojańczyków byli znanymi społecznikami i w istotny sposób kreowali życie miasta.
Lata świetności firmy przerwał wybuch i okres Pierwszej Wojny Światowej. Po jej zakończeniu rodzina Bojańczyków podjęła starania o wznowienie produkcji. Zakład niestety nie przetrwał próby czasu, mimo zaangażowania w jego ratowanie między innymi Ludwika Rajchmana, męża jednej z córek Wincentego Bojańczyka, człowieka światowego formatu, jednego z założycieli UNICEF. W 1969 roku kompleks pobrowarny przejęty został na własność Skarbu Państwa. Przez dziesięciolecia działały na jego terenie różne instytucje, między innymi spółdzielcze i państwowe, a po 1989 roku także prywatne. Na przełomie dwudziestego i dwudziestego pierwszego wieku znaczna część budynków nie była użytkowana, niszczała, traciła na wartości i negatywnie wpływała na wizerunek tej części miasta… Po wejściu Polski do Unii Europejskiej we Włocławku rozpoczęto prace nad programem rewitalizacji śródmieścia. W efekcie powstał pomysł zaadaptowania budynków po dawnym browarze rodziny Bojańczyków na cele kultury.

DZIAŁANIA

KUJAWSKA SZKOŁA WYŻSZA
WE WŁOCŁAWKU

Plac Wolności 1, 87-800 Włocławek

 

Godziny otwarcia rektoratu:

poniedziałek-czwartek 08.00-15.30
piątek 08.00-14.00

Ważne informacje:

KONTAKT

Biuro Rektora
Tel.: +48 660 713 891
Email: biurorektora@ksw.wloclawek.pl
ePUAP: /KSW_Wloclawek/SkrytkaESP

Zapisy na studia licencjackie i magisterskie
Tel. 660 714 884

Zapisy na studia podyplomowe
Tel. 660 716 709