Kujawsko-Dobrzyński Uniwersytet Trzeciego Wieku

Oddział Dobrzyń nad Wisłą

W dniu 3 listopada 2014 r. o godz. 16.00 w Domu Kultury „Żak” w Dobrzyniu n/Wisłą nastąpiło podpisanie kolejnego aktu utworzenia terenowego oddziału Uniwersytetu Trzeciego Wieku WSHE z siedzibą w Dobrzyniu n/Wisłą.

Akt podpisali: prof. nzw. dr hab. Stanisław Kunikowski – Rektor Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku, mgr Jerzy Nowacki – Prezes Zarządu KDUTW WSHE we Włocławku oraz członkowie Grupy Inicjatywnej inż. Ryszard Dobieszewski – Burmistrz Miasta i Giminy w Dobrzyniu n/Wisłą oraz Jadwiga Grudzińska – Przewodniczaca Klubu 55 plus.

Uroczystość otworzyła Renata Chęcka – Dyrektor Domu Kultury „Żak” oraz powitała zaproszonych gości:

· Jego Magnificencję prof. KSW dr. hab. Stanisława Kunikowskiego, Rektora Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku,

· dr. Władysława Kubiaka – Prorektora Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku, Opiekuna naukowego KDUTW KSW we Włocławku,

· inż. Ryszarda Dobieszewskiego – Burmistrza Miasta i Giminy w Dobrzyniu n/Wisłą ,

· mgr Ryszarda Bartoszewskiego – Wiceburmistrza Miasta i Gminy w Dobrzyniu n/ Wisłą ,

· mgr Jerzego Nowackiego – Przezesa Zarządu Kujawsko – Dobrzyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku,

· Jadwigę Grudzińską i Anne Maliszewską – Przedstawicielki Grupy Inicjatywnej utworzenia Oddziału Terenowego w Dobrzyniu n/Wisłą Kujawsko – Dobrzyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku WSHE,

· mgr Ewę Murszewską – Pełnomocnika Uczelni Kujawsko-Dobrzyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku

· przybyłych słuchaczy Kujawsko – Dobrzyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Kujawskiej Szkoły Wyższej, Oddział w Radziejowie.

W trakcie inauguracji wręczono 41 indeksów słuchaczom KDUTW o/Dobrzyń n/ Wisłą KSW we Włocławku.

Wykład inauguracyjny na temat II wojny świtowej wygłosił dr Władysław Kubiak – Prorektor Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku.

DZIAŁANIA

KUJAWSKA SZKOŁA WYŻSZA
WE WŁOCŁAWKU

Plac Wolności 1, 87-800 Włocławek

 

Godziny otwarcia rektoratu:

poniedziałek-czwartek 08.00-15.30
piątek 08.00-14.00

Ważne informacje:

KONTAKT

Biuro Rektora
Tel.: +48 660 713 891
Email: biurorektora@ksw.wloclawek.pl
ePUAP: /KSW_Wloclawek/SkrytkaESP

Zapisy na studia licencjackie i magisterskie
Tel. 660 714 884

Zapisy na studia podyplomowe
Tel. 660 716 709