Kujawsko-Dobrzyński Uniwersytet Trzeciego Wieku

Stowarzyszenie DUTW w Rypinie

Działający przy Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku Kujawsko-Dobrzyński Uniwersytet Trzeciego Wieku rozwija swoją działalność. W dniu 3 września 2010 r. o godz. 11.00 w Sali Senatu WSHE nastąpiło podpisanie aktu utworzenia terenowego oddziału Uniwersytetu Trzeciego Wieku z siedzibą w Rypinie.

W uroczystości udział wzięli:

Ze strony Gości – Grupy Inicjatywnej:
Stefan Borowski – Prezes Stowarzyszenia Absolwentów LO w Rypinie
Waldemar Adamski – Członek Zarządu Stowarzyszenia
Elżbieta Budzanowska – Przewodnicząca Rady Oddziału terenowego Kujawsko-Dobrzyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku działającego przy KSW
Barbara Walczak – Wiceprezes Rady Oddziału terenowego Kujawsko-Dobrzyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku działającego przy KSW

Ze strony Gospodarzy:
Dr Marek Stefański – Prorektor WSHE
Halina Możdżyńska – Przewodnicząca Kujawsko-Dobrzyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku  
Katarzyna Brudzińska – opiekun Kujawsko-Dobrzyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
Ewa Murszewska – opiekun terenowego oddziału Kujawsko-Dobrzyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Kujawsko – Dobrzyński Uniwersytet Trzeciego Wieku został powołany Uchwałą Senatu WSHE nr 44/09 z dnia 16 lipca 2009 r., a rozpoczął funkcjonowanie z początkiem roku akademickiego 2009/2010.
KDUTW to regionalna inicjatywa KSW w zakresie realizacji idei kształcenia ustawicznego. Projekt edukacyjny i popularyzatorski adresowany jest do mieszkańców z obszaru Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej. Osoby, które pragną poszerzyć swoją wiedzę ciekawie spędzając czas, będą mogły uczestniczyć w wielu interesujących wykładach, kursach i innych formach z różnych dziedzin nauki. Formuła programowa uniwersytetu jest otwarta, uwzględnia także sugestie ze strony słuchaczy. To oni wybierają tematykę budzącą ich zainteresowanie. W programie są wykłady z wielu dziedzin nauki, kursy językowe, informatyczne oraz zajęcia z aerobiku, sekcja szachowa i nordic walking.

DZIAŁANIA

KUJAWSKA SZKOŁA WYŻSZA
WE WŁOCŁAWKU

Plac Wolności 1, 87-800 Włocławek

 

Godziny otwarcia rektoratu:

poniedziałek-czwartek 08.00-15.30
piątek 08.00-14.00

Ważne informacje:

KONTAKT

Biuro Rektora
Tel.: +48 660 713 891
Email: biurorektora@ksw.wloclawek.pl
ePUAP: /KSW_Wloclawek/SkrytkaESP

Zapisy na studia licencjackie i magisterskie
Tel. 660 714 884

Zapisy na studia podyplomowe
Tel. 660 716 709