Współpraca z zagranicą ERASMUS+

ERASMUS+ Praktyki

W ramach programu Erasmus+ studenci mogą się ubiegać o wyjazdy na praktyki w krajach uczestniczących w programie.

Z oferty mogą również korzystać absolwenci uczelni. Absolwent musi być zrekrutowany na wyjazd na ostatnim roku nauki (przed obroną pracy), a praktyka musi się rozpocząć i zakończyć
w ciągu 12 miesięcy od zakończenia studiów (obrony).

Minimalny okres pobytu na praktyce wynosi 2 miesiące a maksymalny 12 miesięcy.
Uczestnik zakwalifikowany na wyjazd na praktykę zawodową w Programie Erasmus+ musi spełniać następujące kryteria formalne:
a) w czasie całego pobytu w instytucji przyjmującej na praktykę zawodową musi być zarejestrowany jako student studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich, lub trzeciego stopnia studiów, lub być absolwentem bezpośrednio po ukończeniu stopnia studiów (do 12 miesięcy od daty ukończenia studiów);
b) w momencie wyjazdu student musi mieć zaliczony przynajmniej pierwszy rok studiów pierwszego stopnia (nie dotyczy absolwentów);
c) w trakcie wyjazdu nie może przebywać na urlopie dziekańskim ani być inaczej urlopowany (nie dotyczy absolwentów).

Wyjazdy studentów na praktykę (SMP) – finansowanie

Kraje należące do danej grupy Miesięczna stawka stypendium w euro
Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania 670
Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta Niemcy, Portugalia, Włochy 650
Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Macedonia, Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry 600

 

Praktyka powinna być związana z dziedziną, jaką się studiuje.
Kraje programu biorące udział w projekcie:
kraje członkowskie UE,
Islandia, Lichtenstein i Norwegia
Turcja, Macedonia.
Praktykę można odbyć w:
w przedsiębiorstwie/firmie, placówce naukowo-badawczej, organizacji non-profit lub w innej instytucji (muzeum, bibliotece, szpitalu itp.)
Praktyki nie można odbyć w instytucjach:
unijnych
instytucjach odpowiedzialnych za zarządzanie programami unijnymi

Aktualne oferty praktyk: https://erasmusintern.org/

Więcej informacji- Koordynator Programu ERASMUS+ Joanna Skiba, tel. 660 719 054, international@ksw.wloclawek.pl

DZIAŁANIA

KUJAWSKA SZKOŁA WYŻSZA
WE WŁOCŁAWKU

Plac Wolności 1, 87-800 Włocławek

 

Godziny otwarcia rektoratu:

poniedziałek-czwartek 08.00-15.30
piątek 08.00-14.00

Ważne informacje:

KONTAKT

Biuro Rektora
Tel.: +48 660 713 891
Email: biurorektora@ksw.wloclawek.pl
ePUAP: /KSW_Wloclawek/SkrytkaESP

Zapisy na studia licencjackie i magisterskie
Tel. 660 714 884

Zapisy na studia podyplomowe
Tel. 660 716 709