Współpraca z zagranicą ERASMUS+

Erasmus Green Travel

1. Studenci/wykładowcy/pracownicy wyjeżdżający na studia/szkolenia/w celu prowadzenia zajęć w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022 mogą ubiegać się o ryczałt w wysokości 50 EUR na dofinansowanie podróży w obie strony z wykorzystaniem niskoemisyjnych środków transportu takich jak autobus, pociąg lub wspólne korzystanie z samochodu (tzw. „GREEN TRAVEL”).
2. Studenci/wykładowcy/pracownicy ubiegający się o ww. ryczałt składają oświadczenie o planowanym przebiegu podróży ze wskazaniem środka lokomocji.
3. Ryczałt zostanie wypłacony wraz z pozostałym grantem Erasmus+, na podstawie złożonego wcześniej oświadczenia.
4. Deklarowany sposób dojazdu na miejsce potwierdzany jest po powrocie w następujący sposób:
• Osoby, podróżujące publicznym środkiem transportu (autokar, kolej) zobowiązane są dostarczyć  bilety/rachunki potwierdzające przejazd tam i z powrotem;
• Data na załączanym bilecie/rachunku nie może pokrywać się z terminem realizacji mobilności (daty w umowie finansowej). Podróż nie może odbywać się w terminie dłuższym niż dwa tygodnie (14 dni) przed rozpoczęciem mobilności i dwa tygodnie (14 dni) po zakończeniu mobilności (wyjątek stanowi dzień rozpoczęcia/zakończenia podróży, który może być tożsamy z datą rozpoczęcia/zakończenia mobilności);
• Osoby podróżujące wspólnie samochodem osobowym (min. 2 osoby) zobowiązane są do złożenia oświadczenia wg. wzoru z IRC i dostarczenia rachunku za tankowanie na trasie podróży, poza granicami Polski.
• Na podróż typu „GREEN TRAVEL” mogą zostać przyznane dodatkowe maksymalnie dwa dni na podróż przed rozpoczęciem mobilności oraz dwa dni po zakończeniu mobilności:
Dla podróży 300 – 1500 km – 1 dodatkowy dzień
Dla podróży od 1501 km – 2 dodatkowe dni
Odległość będzie naliczana na podstawie „Kalkulatora odległości KE”
5. Jeżeli podróż nie zostanie potwierdzona w wyżej wymieniony sposób, student/pracownik/wykładowca zostanie wezwany do zwrotu kwoty wynikającej z uprawnień „GREEN TRAVEL”.

DZIAŁANIA

KUJAWSKA SZKOŁA WYŻSZA
WE WŁOCŁAWKU

Plac Wolności 1, 87-800 Włocławek

 

Godziny otwarcia rektoratu:

poniedziałek-czwartek 08.00-15.30
piątek 08.00-14.00

Ważne informacje:

KONTAKT

Biuro Rektora
Tel.: +48 660 713 891
Email: biurorektora@ksw.wloclawek.pl
ePUAP: /KSW_Wloclawek/SkrytkaESP

Zapisy na studia licencjackie i magisterskie
Tel. 660 714 884

Zapisy na studia podyplomowe
Tel. 660 716 709