Wydawnictwa zwarte

Znamiona etyki wychowawczej

Autor: ks. Marian Włosiński

ISBN: 978-83-61609-01-8

Włocławek 2009

Format: B5

Stron: 202

Nakład wyczerpany

W przedstawionych zagadnieniach Autor wskazuje na istotę nauki z zakresu etyki wychowawczej i aktualnie przeżywanych przez środowisko akademickie problemów. Z szerokiej, międzynarodowej wiedzy przedmiotu, jakim jest etyka wychowawcza, umiejętnie przeszczepił na grunt Polski jej dorobek.
Praca składa się z rozdziałów poświęconych kolejno najistotniejszym elementom tworzącym podstawy etyki.
„Sumienie” decyduje o wartości czynów ludzkich, nie ustanawia norm, lecz je odczytuje. Formowanie sumienia jest procesem, który dokonuje się w czasie, w każdym człowieku i w całej ludzkości. Formują je rodzice i wychowawczy.
„Miłość jednocząca” w duchu oczekiwań ekumenicznych ukazuje istotę postawy otwartości wobec drugich. Największe znaczenie dla miłości ma pojednanie. Miłość prawdziwa buduje, jednoczy, zbliża, ucząc szacunku dla drugiego człowieka, dla jego inności.
„Mądrość” to dar Boży dany człowiekowi. Polega on na kontakcie z Bogiem i wypełnianiu Jego woli. Uczy ona prawdziwej oceny życia i działania oraz utożsamia się z wiarą. Autor wyróżnia tu i omawia takie zagadnienia, jak: mądrość promocją kultury człowieka, arkana mądrego dialogu, mądrość w Piśmie Świętym, mądrość początkiem mocy i siły, mądrość fundamentem przyjaźni.
„Pokój” niesie ścisły związek z Bogiem, a pokój z Bogiem rodzi pokój między ludźmi. Autor ukazuje pokój w aspekcie biblijnym, moralno-etycznym, podkreśla, że źródłem pokoju jest Bóg.
Negatywnymi zjawiskami wciąż zagrażającymi wychowaniu, którymi Autor zajął się na łamach publikacji, są: agresja, narkomania, działalność sekt, w tym niebezpiecznego satanizmu.
W kolejnej części publikacji Autor przybliżył postawy wspomagające wychowanie — postawę patriotyzmu i umiejętnego przekazu katechetyczno-pedagogicznego. Na zakończenie rozważań zajął się siłą, jaką zawsze jest nadzieja, będąca siłą wzrostu wiary, mocą przyjaźni i prawdy, motywem radości w wychowaniu.
Treści scharakteryzowanych powyżej rozdziałów przekazują szeroką wiedzę etyczną w aspekcie uniwersalnym.

KUJAWSKA SZKOŁA WYŻSZA
WE WŁOCŁAWKU

Plac Wolności 1, 87-800 Włocławek

Godziny otwarcia Rektoratu:
poniedziałek-czwartek 08.00-15.30
piątek 08.00-14.00

 

KONTAKT

Biuro Rektora
Tel.: +48 660 713 891
Email: biurorektora@ksw.wloclawek.pl
ePUAP: /KSW_Wloclawek/SkrytkaESP

Zapisy na studia licencjackie i magisterskie
Tel. 660 714 884

Zapisy na studia podyplomowe
Tel. 660 716 709

Ważne informacje: