Zeszyty Naukowe

Zeszyty Naukowe WSHE, t. XXXVIII, seria C: Nauki Pedagogiczne, z. 13: „Problemy społeczne i opiekuńcze współczesności w relacji pedagogicznej”

Pod redakcją: ks. Marian Włosiński

ISSN: 1507-7403

Włocławek 2014

Format: B5

Stron: 181

Nakład wyczerpany

Celem niniejszego tomu jest podkreślenie istoty nauki i działań pedagogicznych wobec problemów społecznych i opiekuńczych współczesności w relacji pedagogicznej. Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza opisuje, wyjaśnia i optymalizuje szeroko rozumianą działalność opiekuńczo-wychowawczą oraz bada działalność instytucji opieki całkowitej i częściowej, a także organizacji społecznych organizujących różne formy pomocy. Zajmuje się problemami związanymi z opieką: sieroctwem dziecięcym, adopcją, domami dziecka, rodzinami zastępczymi, innymi placówkami opiekuńczo-wychowawczymi, funkcjonowaniem systemu w zmieniających się warunkach społecznych oraz gospodarczych. Diagnoza aktualnych procesów w tej sferze i szeroko rozumianych problemów przewija się w poszczególnych opracowaniach autorów. Autorzy opracowań zauważają: zagrożenia i antropologię społeczną wobec nowych wyzwań; proces kształcenia i wychowania.

KUJAWSKA SZKOŁA WYŻSZA
WE WŁOCŁAWKU

Plac Wolności 1, 87-800 Włocławek

Godziny otwarcia Rektoratu:
poniedziałek-czwartek 08.00-15.30
piątek 08.00-14.00

 

KONTAKT

Biuro Rektora
Tel.: +48 660 713 891
Email: biurorektora@ksw.wloclawek.pl
ePUAP: /KSW_Wloclawek/SkrytkaESP

Zapisy na studia licencjackie i magisterskie
Tel. 660 714 884

Zapisy na studia podyplomowe
Tel. 660 716 709

Ważne informacje: