Zeszyty Naukowe

Zeszyty Naukowe WSHE, t. XXXVII, seria F: Nauki o Zdrowiu, z. 3: „Holistyczny wymiar opieki nad człowiekiem w naukach o zdrowiu”

Pod redakcją: Beata Haor, Dorota Kochman

ISSN: 1507-7403

Włocławek 2013

Format: B5

Stron: 198

Cena: 10,00 zł | Zamów

Trzeci zeszyt serii Nauki o Zdrowiu poświęcony jest aspektom holistycznego wymiaru opieki nad człowiekiem; składa się on z dwóch części. W pierwszej, która nosi tytuł „Aspekty holizmu w historii oraz perspektywach rozwoju medycyny i pielęgniarstwa” przedstawiono dwa opracowania – dotyczą one uwarunkowań rozwoju pielęgniarstwa zawodowego; ponadto zaprezentowano futurologiczną perspektywę rozwoju medycyny w kontekście współczesnych osiągnięć nauki i techniki. Druga część zeszytu pod hasłem „Interdyscyplinarny wymiar nauk o zdrowiu a holistyczne odniesienie do potrzeb i problemów człowieka w różnym stanie zdrowia” zawiera dwanaście wieloośrodkowych opracowań o charakterze oryginalnym lub poglądowym. Autorzy opierając się na wynikach autorskich badań oraz analizie literatury naukowej prezentują holistyczne odniesienie do złożonych potrzeb i problemów człowieka w różnym wieku i stanie zdrowia. Podkreślony został także aspekt interdyscyplinarności w naukach o zdrowiu.

KUJAWSKA SZKOŁA WYŻSZA
WE WŁOCŁAWKU

Plac Wolności 1, 87-800 Włocławek

Godziny otwarcia Rektoratu:
poniedziałek-czwartek 08.00-15.30
piątek 08.00-14.00

 

KONTAKT

Biuro Rektora
Tel.: +48 660 713 891
Email: biurorektora@ksw.wloclawek.pl
ePUAP: /KSW_Wloclawek/SkrytkaESP

Zapisy na studia licencjackie i magisterskie
Tel. 660 714 884

Zapisy na studia podyplomowe
Tel. 660 716 709

Ważne informacje: