Zeszyty Naukowe

Zeszyty Naukowe WSHE, t. XXXI, seria B: Nauki Ekonomiczne, z. 4: „Wybrane problemy ekonomii”

Pod redakcją: Henryk Stępień

ISSN: 1507-7403

Włocławek 2010

Format: B5

Stron: 203

Cena: 15,75 zł | Zamów

Tematyka tomu, mimo że jest bardzo różnorodna, mieści się w obszarze zainteresowań badawczych kierunku ekonomia. Poruszone zostały w nim kwestie makroekonomiczne, dotyczące opieki socjalnej państwa na przykładzie rozwiązań strukturalnych Bułgarii (O. Stoichkova „Podstawowe uwarunkowania procesów społecznych w Bułgarii”). Trzy artykuły prezentują bardzo specjalistyczną ocenę narzędzi stosowanych w analizie ekonomicznej przedsiębiorstwa: A. Żwirbla „Analiza wrażliwości jako podstawowe narzędzie stosowane w planowaniu zysku”, R. Damasiewicz „Wybrane aspekty oceny kondycji finansowej firmy”, P. Skruszewicz „Przykład analizy przyczynowej i syntetycznej wyniku finansowego z zastosowaniem arkusza kalkulacyjnego Excel”. Bardzo interesujące zagadnienia ze sfery bankowości nowych państw Unii Europejskiej zawiera artykuł
M. Stefańskiego pt. „Sytuacja ekonomiczna sektorów bankowych nowych państw członkowskich Unii Europejskiej”. Opracowanie z pogranicza ekonomii i ekologii to artykuł M. Palińskiej rozważający problematykę istoty i mierników rozwoju zrównoważonego „Rozwój zrównoważony — teoria a praktyka”.
Dwa ostatnie artykuły odnoszą się do problematyki samorządu terytorialnego: A. Potoczek przybliża możliwości zarządzania rozwojem jednostki terytorialnej poprzez innowacje wskazujące na rolę urzędu (każdego szczebla) w tym procesie „Innowacyjne podejście administracji publicznej do problematyki zarządzania rozwojem jednostki terytorialnej”,
H. Stępień „Działalność gospodarcza w samorządzie terytorialnym” — artykuł z pogranicza ekonomii i administracji odnosi się do możliwości realizowania działalności gospodarczej na wszystkich szczeblach samorządu terytorialnego.
Tom zamyka materiał przygotowany przez B. Ziółkowską „Bibliografia zawartości publikacji Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku (2007–2010)”, będący kontynuacją bibliografii z lat wcześniejszych, tj. 1997–2006.

KUJAWSKA SZKOŁA WYŻSZA
WE WŁOCŁAWKU

Plac Wolności 1, 87-800 Włocławek

Godziny otwarcia Rektoratu:
poniedziałek-czwartek 08.00-15.30
piątek 08.00-14.00

 

KONTAKT

Biuro Rektora
Tel.: +48 660 713 891
Email: biurorektora@ksw.wloclawek.pl
ePUAP: /KSW_Wloclawek/SkrytkaESP

Zapisy na studia licencjackie i magisterskie
Tel. 660 714 884

Zapisy na studia podyplomowe
Tel. 660 716 709

Ważne informacje: