Zeszyty Naukowe

Zeszyty Naukowe WSHE, t. XXVII, seria C: Nauki Pedagogiczne, z. 8: „Nauki i działania pedagogiczne w kontekście regionalnym”

Pod redakcją: ks. Marian Włosiński

ISSN: 1507-7403

Włocławek 2009

Format: B5

Stron: 183

Cena: 5,25 zł | Zamów

Celem kolejnego tomu „Zeszytów Naukowych WSHE” jest podkreślenie znaczenia nauki i działań pedagogicznych w kontekście regionalnym. Diagnoza aktualnych procesów w sferze szeroko rozumianej kultury oraz refleksja nad możliwościami i warunkami zwiększenia udziału regionu w kształtowaniu tożsamości pedagogicznej i kulturowej ojczyzny przewija się w poszczególnych opracowaniach autorów. Zadaniem niniejszego tomu jest wyprowadzenie genezy działań pedagogicznych w kontekście regionalnym dla współczesnych prądów i kierunków odzwierciedlonych w aktualnych teoriach i praktyce pedagogicznej. Autorzy opracowań zauważają: zagrożenia i ikonosferę pedagogicznych przekonań rejonu; antropologię społeczną wobec wyzwań; proces kształcenia i wychowania ucznia w szkole na tle reformy systemu edukacji oraz zadania nauczyciela i wychowawcy wobec zjawiska patologii.
Tom rozpoczyna się artykułem prof. zw. dr hab. Zygmunta Wiatrowskiego „Regionalne akcenty w badaniach pedagogicznych”; „Włocławskie przesłanie Jana Pawła II do polskiej szkoły” (M. Włosiński); „Pedagogiczna działalność towarzystw naukowych i edukacyjnych w środowisku Włocławka” (S. Kunikowski); „Dziedzictwo kulturowe w regionie kujawskim i dobrzyńskim” (A. Wróbel); „Województwo regionem wiedzy i innowacji — perspektywa społeczna i organizacyjna” (A. Potoczek); „Człowiek stary w regionalnej relacji badawczej o wymowie edukacyjnej” (I. Mandrzejewska-Smól); „Czy w programach ZHP występuje edukacja regionalna?” (K. Marszałek); „Wojewódzka placówka doskonalenia nauczycieli wobec wyzwań współczesnej szkoły w regionie” (D. Michalak, W. Ziółkowski); „O skutecznym rad sposobie…” czyli o projekcie powstania Kujawsko-Pomorskiej Akademii Doradztwa Metodycznego” (M. Kowalczyk-Przybytek, L. Tkaczyk); „Edukacja regionalna jako płaszczyzna realizacji zadań pedagogiki wczesnoszkolnej” (K. Kaszlińska); „Ontyczny i epistemiczny aspekt pedagogiki opiekuńczej” (I.J. Pyrzyk); „Rozwój sportowy jako element rozwoju społecznego młodego człowieka w aspekcie regionalnym i europejskim” (M. Kochanowski).
W dziale recenzje i mówienia zamieszczono cztery materiały, w tym dwa poświęcone publikacjom WSHE.

KUJAWSKA SZKOŁA WYŻSZA
WE WŁOCŁAWKU

Plac Wolności 1, 87-800 Włocławek

Godziny otwarcia Rektoratu:
poniedziałek-czwartek 08.00-15.30
piątek 08.00-14.00

 

KONTAKT

Biuro Rektora
Tel.: +48 660 713 891
Email: biurorektora@ksw.wloclawek.pl
ePUAP: /KSW_Wloclawek/SkrytkaESP

Zapisy na studia licencjackie i magisterskie
Tel. 660 714 884

Zapisy na studia podyplomowe
Tel. 660 716 709

Ważne informacje: