Zeszyty Naukowe

Zeszyty Naukowe WSHE, t. XVII, seria A: Nauki Humanistyczne i Społeczne, z. 4: „Literatura — język — dzieje”

Pod redakcją: Bogdan Burdziej

ISSN: 1507-7403

Włocławek 2005

Format: B5

Stron: 189

Nakład wyczerpany

Tom nosi tytuł „Literatura — język — dzieje”. Zgromadzono w nim jedenaście artykułów z zakresu historii literatury, językoznawstwa, historii. Pierwszą dziedzinę reprezentuje pięć prac historycznoliterackich poświęconych polskiej literaturze dawnej (od baroku do końca wieku XIX): Wschód widziany oczyma Sarmaty (Samuel Twardowski, Przeważna legacyja…) (Justyna M. Dąbrowska), Stanisław Doliwa Starzyński jako adaptator Grillparzera i Müllnera (Danuta Kowalewska), Między gawędowością a mesjanizmem. Miejsce Trzech myśli Ligenzy w koncepcji historiozoficznej Zygmunta Krasińskiego (Jolanta Wolańska), Kategoria tragizmu w Słodyczy Cypriana Norwida (Anna Siemińska), „Niezrównany monografista Żydów”. Krytyka o Klemensie Junoszy-Szaniawskim (Anna Wereszczyńska) oraz praca italianistyczna z historii dramatu włoskiego okresu międzywojennego — Il dramma Minnie la candida di Massimo Bontempelli fra grottesco e realismo magico (Cezary Bronowski). Praca z zakresu językoznawstwa — Jakie kryteria pozwalają jednoznacznie zidentyfikować odprzymiotnikowe nazwy cech? (Marek Wiśniewski). Prace z zakresu historii XIX i XX w.: Sytuacja gospodarcza i procesy migracyjne Torunia w I połowie XIX wieku (Agnieszka Zielińska-Nowicka), Z dziejów Bundu we Włocławku. Powstanie i rozwój w okresie zaborów (do 1914 roku) (Tomasz Dziki), Geneza Kongresu Polonii Francuskiej. Przyczynek do dziejów polskiej emigracji we Francji po II wojnie światowej (Zbigniew Girzyński), „Miecz i Pług” — Zjednoczone Organizacje Ruchu „Miecz i Pług” we Włocławskiem (Bogdan Ziółkowski).

KUJAWSKA SZKOŁA WYŻSZA
WE WŁOCŁAWKU

Plac Wolności 1, 87-800 Włocławek

Godziny otwarcia Rektoratu:
poniedziałek-czwartek 08.00-15.30
piątek 08.00-14.00

 

KONTAKT

Biuro Rektora
Tel.: +48 660 713 891
Email: biurorektora@ksw.wloclawek.pl
ePUAP: /KSW_Wloclawek/SkrytkaESP

Zapisy na studia licencjackie i magisterskie
Tel. 660 714 884

Zapisy na studia podyplomowe
Tel. 660 716 709

Ważne informacje: