Zeszyty Naukowe

Zeszyty Naukowe WSHE, t. XVI, seria E: Ochrona Środowiska, z. 4: „Gospodarka odpadami”

Pod redakcją: Stanisław Biniak

ISSN: 1507-7403

Włocławek 2004

Format: B5

Stron: 122

Nakład wyczerpany

W tomie zawarto referaty z konferencji naukowej nt. „Zanieczyszczenia środowiska. Odpady w środowisku — przegląd technologii i recyklingu”. W referacie wstępnym S. Sarnowski prezes firmy „Saniko” we Włocławku zaprezentował stan gospodarki odpadami komunalnymi i gospodarczymi na terenie miasta i jego okolicach w powiązaniu z obowiązującymi przepisami prawnymi. W kolejnych referatach przedstawiono wyniki badań naukowych nad różnymi technologiami zagospodarowania wybranych rodzajów odpadów. Grupa naukowa z ATR w Bydgoszczy (J. Gaca, J. Hermann, G. Harasimowicz-Hermann) przeprowadziła analizę składu osadu ściekowego oraz zhumifikowanych odpadów drzewnych i na tej podstawie opracowała recepturę kompozytu przeznaczonego do wykorzystania jako warstwa biologiczna zabezpieczająca składowisko odpadów przed rozprzestrzenianiem się zanieczyszczeń i umożliwiająca wzrost oraz rozwój roślin. Celem kolejnej pracy (A. Kaczmarek, W. Woźniak, J. Gaca) było zbadanie wpływu nadmiernego zasolenia kompostowanych osadów ściekowych na efekt tworzenia się połączeń chloroorganicznych, stanowiących potencjalne zagrożenie dla zdrowia organizmów żywych.
Ważnym sposobem zmniejszania ilości odpadów jest stosowanie biodegradowalnych opakowań. Zespół naukowy z Torunia (W. Czerwiński, E. Olewnik) przedstawił wyniki badań mających na celu otrzymanie nowych biodegradowalnych kopolimerów na bazie znanych i stosowanych związków polimerowych. W kolejnej pracy (R. Buczkowski, T. Kasikowski, B. Igliński) zaprezentowano oryginalną, proekologiczną technologię unieszkodliwiania alkalicznych i mocno zasolonych ścieków poprodukcyjnych przemysłu sodowego za pomocą gazów spalinowych z elektrociepłowni zakładowej. W ostatnim referacie (A. Świątkowski, S. Biniak) dotyczącym nowych technologii przedstawiono problematykę związaną z termiczną utylizacją odpadów komunalnych i przemysłowych.
Konferencję zakończył referat (K. Napieraj) poświęcony instrumentom ekonomicznym stymulującym zarówno rozwój metod zagospodarowania odpadów, jak i rozwój technologii ich przetwarzania.
Tom zamyka artykuł (M. Babiński, Z. Babiński), w którym scharakteryzowano warunki ekofizjograficzne terenów obejmujących istniejące i planowane wysypisko odpadów komunalnych i przemysłowych w Tłuchowie–Rumunki wraz z otaczającym je pasem terenu o szerokości 500 m. Określono wpływ obiektów na środowisko abiotyczne, w tym na warunki wodne. Ustalono możliwe kierunki migracji zanieczyszczenia ze składowiska odpadów do wód gruntowych i powierzchniowych jako potencjalnego zagrożenia środowiska.
[ze Wstępu, S. Biniak].

KUJAWSKA SZKOŁA WYŻSZA
WE WŁOCŁAWKU

Plac Wolności 1, 87-800 Włocławek

Godziny otwarcia Rektoratu:
poniedziałek-czwartek 08.00-15.30
piątek 08.00-14.00

 

KONTAKT

Biuro Rektora
Tel.: +48 660 713 891
Email: biurorektora@ksw.wloclawek.pl
ePUAP: /KSW_Wloclawek/SkrytkaESP

Zapisy na studia licencjackie i magisterskie
Tel. 660 714 884

Zapisy na studia podyplomowe
Tel. 660 716 709

Ważne informacje: