Zeszyty Naukowe

Zeszyty Naukowe WSHE, t. XV, seria E: Ochrona Środowiska, z. 3: „Przekształcenia środowiska przyrodniczego subregionu włocławskiego i metody badań w zakresie jego ochrony”

Pod redakcją: Zygmunt Babiński

ISSN: 1507-7403

Włocławek 2004

Format: B5

Stron: 138

Nakład wyczerpany

Główną treścią Zeszytu jest problematyka związana ze zmianami środowiska przyrodniczego subregionu włocławskiego, w tym przede wszystkim zagadnienia dotyczące rozwoju środowiska geograficznego w dolinie Wisły poniżej stopnia wodnego „Włocławek”, zarówno z zakresu środowiska abiotycznego, jak i biotycznego. W ramach tej jednostki fizyczno-geograficznej, jaką jest dolina dolnej Wisły, rozpatrywano także problem przekształceń środowiska rejonu Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego, w tym także obszaru miasta Włocławka, jego rozwoju i zagospodarowania przestrzennego. Odrębną część Zeszytu stanowią dwa artykuły niezwiązane bezpośrednio z analizowanym subregionem, a dotyczące wybranych problemów z zakresu środowiska biotycznego (bezkręgowców) i chemii środowiska, jego ochrony. Ostatnie dwie prace mają charakter informacyjny, z tematyką koncentrującą się głównie na polityce i zarządzaniu środowiskiem.

KUJAWSKA SZKOŁA WYŻSZA
WE WŁOCŁAWKU

Plac Wolności 1, 87-800 Włocławek

Godziny otwarcia Rektoratu:
poniedziałek-czwartek 08.00-15.30
piątek 08.00-14.00

 

KONTAKT

Biuro Rektora
Tel.: +48 660 713 891
Email: biurorektora@ksw.wloclawek.pl
ePUAP: /KSW_Wloclawek/SkrytkaESP

Zapisy na studia licencjackie i magisterskie
Tel. 660 714 884

Zapisy na studia podyplomowe
Tel. 660 716 709

Ważne informacje: